A A A A A
×

የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

2 ዜና መዋዕል 14

1
አብያም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፥ በዳዊትም ከተማ ቀበሩት፤ ልጁም አሳ በእርሱ ፋንታ ነገሠ። በእርሱም ዘመን ምድሪቱ አሥር ዓመት ያህል ዐረፈች።
2
አሳም በአምላኩ በእግዚአብሔር ፊት መልካምና ቅን ነገር አደረገ፤
3
የእንግዶቹንም አማልክት መሠዊያ የኮረብታውንም መስገጃዎች አፈረሰ፥ ሐውልቶቹንም ሰበረ፥ የማምለኪያ ዐፀዶቹንም ቈረጠ፤
4
የአባቶቻቸውን አምላክ እግዚአብሔርን ይሹ ዘንድ፥ ሕጉንና ትእዛዙንም ያደርጉ ዘንድ ይሁዳን አዘዘ።
5
ከይሁዳም ከተሞች ሁሉ የኮረብታውን መስገጃዎችና የፀሐይ ምስሎችን አስወገደ፤ መንግሥቱም በእርሱ ሥር በሰላም ተቀመጠች።
6
በይሁዳም ምሽጎች ከተሞችን ሠራ፤ እግዚአብሔርም ዕረፍት ስለ ሰጠው ምድሪቱ ጸጥ ብላ ነበር፥ በዚያም ዘመን ሰልፍ አልነበረም።
7
ይሁዳንም። እነዚህን ከተሞች እንሥራ፥ ቅጥርም ግንብም መዝጊያም መወርወሪያም እናድርግባቸው፤ አምላካችንን እግዚአብሔርን ስለ ፈለግነው ምድሪቱ ገና በፊታችን ናት፤ እኛ ፈልገነዋል፥ እርሱም በዙሪያችን ዕረፍት ሰጥቶናል አለ። እነርሱም ሠሩ አከናወኑም።
8
ለአሳም አላባሽ አግሬ ጋሻና ጦር የሚሸከሙ ሦስት መቶ ሺህ የይሁዳ ሠራዊት፥ ጋሻም የሚሸከሙ ቀስትም የሚገትሩ ሁለት መቶ ሰማኒያ ሺህ የብንያም ሰዎች ነበሩት፤ እነዚህም ሁሉ ጽኑዓን ኃያላን ሰዎች ነበሩ።
9
ኢትዮጵያዊውም ዝሪ አንድ ሚሊዮን ሰዎችና ሦስት መቶ ሰረገሎች ይዞ ወጣባቸው፤ ወደ መሪሳም መጣ።
10
አሳም ሊጋጠመው ወጣ፥ በመሪሳም አጠገብ ባለው በጽፋታ ሸለቆ ውስጥ ተሰለፉ።
11
አሳም። አቤቱ፥ በብዙም ሆነ በጥቂቱ ማዳን አይሳንህም፤ አቤቱ አምላካችን ሆይ፥ በአንተ ታምነናልና፥ በስምህም በዚህ ታላቅ ወገን ላይ መጥተናልና እርዳን፤ አቤቱ፥ አምላካችን አንተ ነህ፤ ሰውም አያሸንፍህ ብሎ ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ።
12
እግዚአብሔርም በአሳና በይሁዳ ፊት ኢትዮጵያውያንን መታ፤ ኢትዮጵያውያንም ሸሹ።
13
አሳም ከእርሱም ጋር ያለው ሕዝብ እስከ ጌራራ ድረስ አሳደዱአቸው፤ ኢትዮጵያውያንም ፈጽመው እስኪጠፉ ድረስ ወደቁ፥ በእግዚአብሔርና በሠራዊቱ ፊት ተሰባብረዋልና፤ እጅግም ብዙ ምርኮ ወሰዱ።
14
ከእግዚአብሔርም ዘንድ ታላቅ ድንጋጤ ስለ ወደቀባቸው በጌራራ ዙሪያ የነበሩትን ከተሞች ሁሉ መቱ፤ በከተሞቹም ውስጥ እጅግ ብዝበዛ ነበረና ከተሞቹን ሁሉ በዘበዙ።
15
የከብቶቹንም በረት አፈረሱ፤ እጅግም ብዙ በጎችንና ግመሎችንም ማረኩ፥ ወደ ኢየሩሳሌምም ተመለሱ።
2 ዜና መዋዕል 14:1
2 ዜና መዋዕል 14:2
2 ዜና መዋዕል 14:3
2 ዜና መዋዕል 14:4
2 ዜና መዋዕል 14:5
2 ዜና መዋዕል 14:6
2 ዜና መዋዕል 14:7
2 ዜና መዋዕል 14:8
2 ዜና መዋዕል 14:9
2 ዜና መዋዕል 14:10
2 ዜና መዋዕል 14:11
2 ዜና መዋዕል 14:12
2 ዜና መዋዕል 14:13
2 ዜና መዋዕል 14:14
2 ዜና መዋዕል 14:15
2 ዜና መዋዕል 1 / 2ዜና 1
2 ዜና መዋዕል 2 / 2ዜና 2
2 ዜና መዋዕል 3 / 2ዜና 3
2 ዜና መዋዕል 4 / 2ዜና 4
2 ዜና መዋዕል 5 / 2ዜና 5
2 ዜና መዋዕል 6 / 2ዜና 6
2 ዜና መዋዕል 7 / 2ዜና 7
2 ዜና መዋዕል 8 / 2ዜና 8
2 ዜና መዋዕል 9 / 2ዜና 9
2 ዜና መዋዕል 10 / 2ዜና 10
2 ዜና መዋዕል 11 / 2ዜና 11
2 ዜና መዋዕል 12 / 2ዜና 12
2 ዜና መዋዕል 13 / 2ዜና 13
2 ዜና መዋዕል 14 / 2ዜና 14
2 ዜና መዋዕል 15 / 2ዜና 15
2 ዜና መዋዕል 16 / 2ዜና 16
2 ዜና መዋዕል 17 / 2ዜና 17
2 ዜና መዋዕል 18 / 2ዜና 18
2 ዜና መዋዕል 19 / 2ዜና 19
2 ዜና መዋዕል 20 / 2ዜና 20
2 ዜና መዋዕል 21 / 2ዜና 21
2 ዜና መዋዕል 22 / 2ዜና 22
2 ዜና መዋዕል 23 / 2ዜና 23
2 ዜና መዋዕል 24 / 2ዜና 24
2 ዜና መዋዕል 25 / 2ዜና 25
2 ዜና መዋዕል 26 / 2ዜና 26
2 ዜና መዋዕል 27 / 2ዜና 27
2 ዜና መዋዕል 28 / 2ዜና 28
2 ዜና መዋዕል 29 / 2ዜና 29
2 ዜና መዋዕል 30 / 2ዜና 30
2 ዜና መዋዕል 31 / 2ዜና 31
2 ዜና መዋዕል 32 / 2ዜና 32
2 ዜና መዋዕል 33 / 2ዜና 33
2 ዜና መዋዕል 34 / 2ዜና 34
2 ዜና መዋዕል 35 / 2ዜና 35
2 ዜና መዋዕል 36 / 2ዜና 36