A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

1 Samueli 22

1
Pastaj Davidi u nis që andej dhe u strehua në shpellën e Adulamit; kur vëllezërit e tij dhe tërë shtëpia e atit të tij e mësuan, zbritën aty poshtë tek ai.
2
Dhe tërë ata që hasnin vështirësi, që kishin borxhe o që ishin të pakënaqur u mblodhën pranë tij dhe ai u bë kreu i tyre. Ishin me të rreth katërqind veta.
3
Që andej Davidi shkoi në Mitspah të Moabit dhe i tha mbretit të Moabit: "Lejo që ati dhe nëna ime të vijnë dhe të banojnë me ju, deri sa unë të mësoj se çfarë do të bëjë Perëndia për mua".
4
Kështu ai i çoi para mbretit të Moabit, dhe ata qëndruan me të tërë kohën që Davidi ndodhej në fortesë.
5
Pastaj profeti Gad i tha Davidit: "Mos qëndro më në fortesë, por nisu dhe shko në vendin e Judës". Atëherë Davidi u nis dhe shkoi në pyllin e Herethit.
6
Kur Sauli mësoi që Davidi dhe njerëzit që ishin me të qenë zbuluar (Sauli ndodhej atëherë në Gibeah poshtë nën drurin e marinës në Ramah, me ushtën e tij në dorë dhe të gjithë shërbëtorët e tij e rrethonin).
7
Sauli u tha shërbëtorëve që i rrinin rreth e qark: "Më dëgjoni tani, Beniaminitë! Biri i Isait do t'ju japë juve ara dhe vreshta. Do t'ju bëjë të gjithëve komandantë të mijëshëve dhe qindëshëve?
8
Të gjithë ju keni komplotuar, dhe asnjë nga ju nuk më ka informuar për besëlidhjen, që im bir ka lidhur me birin e Isait; dhe nuk ka asnjë prej jush që t'i vijë keq për mua dhe të më njoftojë që im bir ka ngritur kundër meje shërbëtorin tim që të më kurdisë kurthe siç bën sot?".
9
U përgjegj atëherë Idumei Doeg, që rrinte në krye të shërbëtorëve të Saulit, dhe tha: "Unë e pashë birin e Isait kur erdhi në Nob tek Ahimeleku, bir i Ahitubit;
10
ky është këshilluar me Zotin lidhur me të, i dha ushqime dhe i dorëzoi shpatën e Filisteut Goliath".
11
Atëherë mbreti dërgoi të thërrasin priftin Ahimelek, birin e Ahitubit, dhe tërë shtëpinë e atit të tij, priftërinjtë që ishin në Nob; dhe ata erdhën të gjithë te mbreti.
12
Sauli tha: "Tani dëgjo, o bir i Ahitubit!". Ai u përgjegj: Ja ku jam, o imzot".
13
Sauli i tha: "Pse ti dhe biri i Isait keni komlotuar kundër meje, duke i dhënë bukë dhe një shpatë, dhe je këshilluar me Perëndinë lidhur me të, me qëllim që të ngrihet kundër meje dhe të më kurdisë kurthe siç bën sot?".
14
Atëherë Ahimeleku iu përgjegj mbretit, duke thënë: "Po midis gjithë shërbëtorëve të tu kush është besnik si Davidi, dhëndër i mbretit, i gatshëm nën urdhrat e tua dhe i nderuar në shtëpinë tënde?
15
Vallë sot kam filluar të këshillohem me Perëndinë për të? Mos qoftë kurrë, që mbreti të akuzojë për gjëra të tilla shërbëtorin e tij apo dikë nga shtëpia e atit tim, sepse shërbëtori yt nuk dinte asgjë nga tërë kjo, as pak e as shumë".
16
Mbreti tha: "Ti me siguri ke për të vdekur, Ahimelek, ti dhe tërë shtëpia e atit tënd!".
17
Atëherë mbreti urdhëroi rojet që e rrethonin: "Kthehuni dhe vritni priftërinjtë e Zotit, sepse edhe ata mbajnë anën Davidit dhe e dinin që ai kishte ikur, por nuk më njoftuan". Por shërbëtorët e mbretit nuk deshën të zgjatnin duart për të goditur priftërinjtë e Zotit.
18
Atëherë mbreti i tha Doegut: "Kthehu ti dhe godit priftërinjtë!". Kështu Idumeti Doeg u kthye dhe goditi priftërinjtë; atë ditë vrau tetëdhjetë e pesë persona që mbanin efodin prej liri.
19
Sauli goditi gjithashtu me shpatë Nobin, qytetin e priftërinjve, burrat, gratë, të vegjëlit, foshnjat e gjirit, lopët, gomarët dhe delet; i vrau të gjithë me shpatë.
20
Megjithatë një nga bijtë e Ahimelekut, bir i Ahitubit, i quajtur Abiathar, shpëtoi dhe u strehua pranë Davidit.
21
Abiathari i njoftoi Davidit që Sauli kishte vrarë priftërinjtë e Zotit.
22
Davidi i tha Abiatharit: "Unë e dija mirë atë ditë që Idumeu Doeg, i cili ndodhej aty, pa dyshim do ta lajmëronte Saulin. Unë jam shkaktari i vdekjes të të gjithë personave të shtëpisë së atit tënd.
23
Rri me mua, mos ki frikë; ai që kërkon jetën time kërkon edhe tënden; por me mua do të jesh i sigurt.
1 Samueli 22:1
1 Samueli 22:2
1 Samueli 22:3
1 Samueli 22:4
1 Samueli 22:5
1 Samueli 22:6
1 Samueli 22:7
1 Samueli 22:8
1 Samueli 22:9
1 Samueli 22:10
1 Samueli 22:11
1 Samueli 22:12
1 Samueli 22:13
1 Samueli 22:14
1 Samueli 22:15
1 Samueli 22:16
1 Samueli 22:17
1 Samueli 22:18
1 Samueli 22:19
1 Samueli 22:20
1 Samueli 22:21
1 Samueli 22:22
1 Samueli 22:23
1 Samueli 1 / 1Sam 1
1 Samueli 2 / 1Sam 2
1 Samueli 3 / 1Sam 3
1 Samueli 4 / 1Sam 4
1 Samueli 5 / 1Sam 5
1 Samueli 6 / 1Sam 6
1 Samueli 7 / 1Sam 7
1 Samueli 8 / 1Sam 8
1 Samueli 9 / 1Sam 9
1 Samueli 10 / 1Sam 10
1 Samueli 11 / 1Sam 11
1 Samueli 12 / 1Sam 12
1 Samueli 13 / 1Sam 13
1 Samueli 14 / 1Sam 14
1 Samueli 15 / 1Sam 15
1 Samueli 16 / 1Sam 16
1 Samueli 17 / 1Sam 17
1 Samueli 18 / 1Sam 18
1 Samueli 19 / 1Sam 19
1 Samueli 20 / 1Sam 20
1 Samueli 21 / 1Sam 21
1 Samueli 22 / 1Sam 22
1 Samueli 23 / 1Sam 23
1 Samueli 24 / 1Sam 24
1 Samueli 25 / 1Sam 25
1 Samueli 26 / 1Sam 26
1 Samueli 27 / 1Sam 27
1 Samueli 28 / 1Sam 28
1 Samueli 29 / 1Sam 29
1 Samueli 30 / 1Sam 30
1 Samueli 31 / 1Sam 31