A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Gjyqtarët 2

1
Por Engjelli i Zotit u ngjit nga Gilgali në Bokim dhe tha: "Unë ju nxora nga Egjipti dhe ju çova në vendin që isha betuar t'u jepja etërve tuaj. Kisha thënë gjithashtu: "Nuk do ta prish kurrë besëlidhjen time me ju.
2
Por ju nuk do të lidhni asnjë aleancë me banorët e këtij vendi dhe do të shembni altarët e tyre". Por ju nuk iu bindët zërit tim. Pse e bëtë këtë?
3
Kështu unë po ju them tani: Unë nuk do t'i dëboj para jush; por ata do të jenë si gjemba në ijet tuaja, dhe perënditë e tyre do të jenë për ju si një lak".
4
Sapo Engjëlli i Zotit mbaroi së thëni këto fjalë tërë bijve të Izraelit, populli ngriti zërin dhe filloi të qajë.
5
Prandaj ky vend u quajt Bokim dhe u bënë flijime për Zotin.
6
Jozueu i dha urdhër popullit të largohet dhe bijtë e Izraelit shkuan secili në trashëgiminë e tij për të marrë në zotërim vendin.
7
Populli i shërbeu Zotit gjatë gjithë jetës së Jozueut dhe gjatë gjithë jetës së pleqve që jetuan pas Jozueut, dhe që kishin parë të gjitha veprat e mëdha që Zoti kishte bërë për Izraelin.
8
Pastaj Jozueu, bir i Nunit dhe shërbëtor i Zotit, vdiq në moshën njëqind e dhjetë vjeç,
9
dhe e varrosën në territorin e trashëgimisë së tij në Timath-Heres, në krahinën malore të Efraimit, në veri të malit Gaash.
10
Kur tërë ai brez u bashkua me etërit e vet, mbas atij doli një brez i ri që nuk e njihte Zotin, as veprat që kishte bërë për Izraelin.
11
Bijtë e Izraelit bënë atë që ishte keq në sytë e Zotit dhe u vunë në shërbim të Baalit;
12
ata braktisën Zotin, Perëndinë e etërve të tyre, i cili i kishte nxjerrë nga Egjipti, dhe adhuruan perëndi të tjera ndërmjet perëndive të popujve që i rrethonin, ranë përmbys para tyre dhe kështu provokuan zemërimin e Zotit;
13
ata brakisën Zotin dhe u vunë në shërbim të Baalit dhe të Ashtarothit.
14
Dhe zemërimi i Zotit u ndez kundër Izraelit dhe e dha në dorë të kusarëve që e zhveshën; dhe ai i shiti në duart e armiqve të tyre që ndodheshin rreth e qark, të cilëve nuk qenë më në gjendje t'u bënin ballë.
15
Kudo që shkonin dora e Zotit ishte kundër tyre dhe u sillte mjerime, ashtu si kishte thënë Zoti, ashtu siç u ishte betuar ai; dhe u hidhëruan shumë.
16
Pastaj Zoti nxirrte gjyqtarë, që i lironin nga duart e atyre që i zhvishnin.
17
Mjerisht ata nuk i dëgjonin as gjyqtarët e tyre, por kurvëroheshin përpara perëndive të tjera dhe binin përmbys para tyre. Ata braktisën shpejt rrugën e ndjekur nga etërit e tyre, të cilët u ishin bindur urdhrave të Zotit; por ata nuk vepruan ashtu.
18
Kur Zoti u nxirrte gjyqtarë, Zoti ishte me gjyqtarin dhe i lironte nga dora e armiqve të tyre gjatë gjithë jetës së gjyqtarit; sepse Zoti prekej nga vajtimet e tyre të shkaktuara nga ata që i shtypnin dhe i mundonin.
19
Por kur gjyqtari vdiste, ata vazhdonin të korruptoheshin më shumë se etërit e tyre, duke ndjekur perëndi të tjera dhe duke rënë përmbys para tyre; dhe nuk hiqnin dorë aspak nga veprat e tyre dhe nga sjellja e tyre kokëforte.
20
Prandaj mëria e Zotit u ndez kundër Izraelit, dhe ai tha: "Duke qenë se ky komb ka shkelur besëlidhjen që unë kisha përfunduar me etërit e tyre dhe ata nuk i janë bindur zërit tim,
21
edhe unë nuk do të dëboj më para tyre asnjë prej kombeve që Jozueu la kur vdiq;
22
kështu me anë tyre do të vë në provë Izraelin për të parë në se do t'i përmbahen rrugës së Zotit dhe do të ecin në të siç bënë etërit e tyre, ose jo".
23
Prandaj Zoti i la këto kombe të qëndrojnë aty pa i dëbuar menjëherë, dhe nuk i dha në duart e Jozueut.
Gjyqtarët 2:1
Gjyqtarët 2:2
Gjyqtarët 2:3
Gjyqtarët 2:4
Gjyqtarët 2:5
Gjyqtarët 2:6
Gjyqtarët 2:7
Gjyqtarët 2:8
Gjyqtarët 2:9
Gjyqtarët 2:10
Gjyqtarët 2:11
Gjyqtarët 2:12
Gjyqtarët 2:13
Gjyqtarët 2:14
Gjyqtarët 2:15
Gjyqtarët 2:16
Gjyqtarët 2:17
Gjyqtarët 2:18
Gjyqtarët 2:19
Gjyqtarët 2:20
Gjyqtarët 2:21
Gjyqtarët 2:22
Gjyqtarët 2:23
Gjyqtarët 1 / Gjy 1
Gjyqtarët 2 / Gjy 2
Gjyqtarët 3 / Gjy 3
Gjyqtarët 4 / Gjy 4
Gjyqtarët 5 / Gjy 5
Gjyqtarët 6 / Gjy 6
Gjyqtarët 7 / Gjy 7
Gjyqtarët 8 / Gjy 8
Gjyqtarët 9 / Gjy 9
Gjyqtarët 10 / Gjy 10
Gjyqtarët 11 / Gjy 11
Gjyqtarët 12 / Gjy 12
Gjyqtarët 13 / Gjy 13
Gjyqtarët 14 / Gjy 14
Gjyqtarët 15 / Gjy 15
Gjyqtarët 16 / Gjy 16
Gjyqtarët 17 / Gjy 17
Gjyqtarët 18 / Gjy 18
Gjyqtarët 19 / Gjy 19
Gjyqtarët 20 / Gjy 20
Gjyqtarët 21 / Gjy 21