A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Gjyqtarët 17

1
Në krahinën malore të Efraimit ishte një njeri që quhej Mikah.
2
Ai i tha nënes së tij: "Një mijë e njëqind siklat prej argjendi që të kanë marrë dhe për të cilat ke thënë një mallkim, që e dëgjova me veshët e mi, ja, i kam unë; ato para i kisha marrë unë". Nëna e tij tha: "Im bir qoftë i bekuar nga Zoti!".
3
Kështu ai ia ktheu nënes së tij të një mijë e njëqind siklat prej argjendi dhe e ëma tha: "Unë ia shenjtëroj plotësisht nga dora ime këtë argjend Zotit për birin tim, për ta bërë një shëmbëlltyrë të gdhendur dhe një figurë me derdhje prandaj po ta kthej tani".
4
Pas kthimit të argjendit nënes së tij, e ëma mori dyqind sikla argjendi dhe ia dha shkrirësit, i cili bëri një shëmbëlltyrë të gdhendur dhe një figurë me derdhje metali; dhe këto u vendosën në shtëpinë e Mikahut.
5
Kështu ky njeri, Mikahu, pati një shtëpi perëndish; bëri një efod dhe një shtëpi idhujsh, dhe shenjtëroi një nga bijtë e tij që i shërbente ai prift.
6
Në atë kohë nuk kishte mbret në Izrael; secili bënte atë që i dukej e drejtë në sytë e tij.
7
Ishte një i ri nga Betlemi i Judës, nga familja e Judës, i cili ishte Levit dhe banonte në atë vend si i huaj.
8
Ky njeri u nis nga qyteti i Betlemit të Judës për t'u vendosur aty ku mund të gjente një vend; duke ecur arriti në krahinën malore të Efraimit, në shtëpinë e Mikahut.
9
Mikahu e pyeti: "Nga po vjen?". Ai u përgjegj: "Jam një Levit nga Betlemi i Judës dhe jam duke kërkuar një vend ku mund të vendosem".
10
Mikahu i tha: "Rri me mua, dhe bëhu ati dhe prifti im; do të të jap dhjetë sikla argjendi çdo vit, rroba dhe ushqim". Atëherë Leviti hyri.
11
Kështu Leviti pranoi të rrinte me atë njeri, që e trajtoi të riun sikur të ishte një nga bijtë e tij.
12
Mikahu e shenjtëroi Levitin; i riu i shërbeu si prift dhe u vendos në shtëpinë e Mikahut.
13
Pastaj Mikahu i tha: "Tani e di që Zoti do të më bëjë të mira, sepse kam një Levit që më shërben si prift".
Gjyqtarët 17:1
Gjyqtarët 17:2
Gjyqtarët 17:3
Gjyqtarët 17:4
Gjyqtarët 17:5
Gjyqtarët 17:6
Gjyqtarët 17:7
Gjyqtarët 17:8
Gjyqtarët 17:9
Gjyqtarët 17:10
Gjyqtarët 17:11
Gjyqtarët 17:12
Gjyqtarët 17:13
Gjyqtarët 1 / Gjy 1
Gjyqtarët 2 / Gjy 2
Gjyqtarët 3 / Gjy 3
Gjyqtarët 4 / Gjy 4
Gjyqtarët 5 / Gjy 5
Gjyqtarët 6 / Gjy 6
Gjyqtarët 7 / Gjy 7
Gjyqtarët 8 / Gjy 8
Gjyqtarët 9 / Gjy 9
Gjyqtarët 10 / Gjy 10
Gjyqtarët 11 / Gjy 11
Gjyqtarët 12 / Gjy 12
Gjyqtarët 13 / Gjy 13
Gjyqtarët 14 / Gjy 14
Gjyqtarët 15 / Gjy 15
Gjyqtarët 16 / Gjy 16
Gjyqtarët 17 / Gjy 17
Gjyqtarët 18 / Gjy 18
Gjyqtarët 19 / Gjy 19
Gjyqtarët 20 / Gjy 20
Gjyqtarët 21 / Gjy 21