A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Zbulesa 91
Dhe ai hapi pusin e humnerës dhe nga pusi u ngrit një tym si nga një oxhak i madh; dhe dielli dhe ajri u errën nga tymi i pusit.
2
Edhe nga ky tym dolën mbi dhe karkaleca, dhe atyre iu dha një pushtet, i ngjashëm me atë të akrepave të tokës.
3
Dhe atyre iu tha të mos dëmtojnë barin e dheut, asnjë gjelbërim e asnjë dru, por vetëm ata njerëzit të cilët nuk kanë vulën e Perëndisë mbi ballë.
4
Dhe atyre iu dha fuqia të mos i vrasin ata, por t'i mundojnë pesë muaj; dhe mundimi i tyre si mundimi i akrepit, kur pickon.
5
Dhe në ato ditë njerëzit do të kërkojnë vdekjen, por nuk do ta gjejnë atë, edhe do të dëshirojnë të vdesin, por vdekja do të largohet prej tyre.
6
Dhe pamja e karkalecave u përngjante kuajve të gatitur për luftë; dhe mbi kokat e tyre kishin si kurora prej ari dhe fytyrat e tyre ishin si fytyra njerëzish.
7
Dhe kishin flokë si flokë grash; dhe dhëmbët e tyre ishin si dhëmbë luanësh.
8
Dhe kishin parzmore si parzmore hekuri, dhe ushtima e krahëve të tyre ishte si ushtima i shumë qerrëve dhe kuajve që rendin në luftim.
9
Dhe kishin bishtra që u ngjanin akrepave dhe me thumb në bishtrat e tyre: në të cilat qëndronte fuqia të dëmtonin njerëzit për pesë muaj.
10
Dhe për mbret përmbi ta kishin engjëllin e humnerës, emri e tij në hebraisht është Abadon dhe në greqisht emrin e ka Apolion.
11
Mjerimi i parë kaloi; ja, po vijnë edhe dy mjerime paskëtaj.
12
Dhe i gjashti engjëll i ra borisë, dhe dëgjova një zë nga të katër brirët e altarit të artë që është përpara Perëndisë,
13
që i thoshte engjëllit të gjashtë që kishte borinë: ''Zgjidh të katër engjëjt që janë të lidhur në Lumin e madh, Eufratin''.
14
Atëherë të katër engjëjt, që ishin përgatitur për atë orë, ditë, muaj dhe vit, u zgjidhën që të vrasin të tretën pjesë të njerëzve.
15
Dhe numri i ushtarëve të kalorësisë ishte dyqind milion: dhe unë e dëgjova numrin e tyre.
16
Dhe kështu unë pashë në vegim kuajt dhe ata që i kalëronin; ata kishin parzmore ngjyrë zjarri, hiacinti dhe squfuri; dhe kokat e kuajve ishin si koka luanësh dhe nga gojët e tyre dilte zjarr, tym dhe squfur.
17
Nga këto të tri plagë u vra e treta e njerëzve, nga zjarri e nga tymi e nga squfuri, që dilnin nga gojët e tyre.
18
Sepse pushteti i tyre në fakt ishte në gojën e tyre dhe në bishtrat e tyre; sepse bishtrat e tyre ishin të ngjashëm me gjarpërinj, që kanë koka dhe me anë të tyre dëmtonin.
19
Dhe njerëzit e tjerë, ata që nuk u vranë nga këto plagë, nuk u penduan nga veprat e duarve të tyre që të mos nderojnë demonët dhe idhujt prej ari, argjendi, bronzi, guri dhe druri, që nuk mund të shohin, as të dëgjojnë, as të ecin;
20
dhe ata nuk u penduan nga vrasjet e tyre, as nga magjia e tyre, as nga kurvërimi i tyre dhe as nga vjedhjet e tyre.
21
Pastaj pashë një engjëll tjetër të fuqishëm që zbriste nga qielli, i mbështjellë në një re dhe me ylber mbi krye; dhe fytyra e tij ishte si diell dhe këmbët e tij si shtylla zjarri.Zbulesa 9:1
Zbulesa 9:2
Zbulesa 9:3
Zbulesa 9:4
Zbulesa 9:5
Zbulesa 9:6
Zbulesa 9:7
Zbulesa 9:8
Zbulesa 9:9
Zbulesa 9:10
Zbulesa 9:11
Zbulesa 9:12
Zbulesa 9:13
Zbulesa 9:14
Zbulesa 9:15
Zbulesa 9:16
Zbulesa 9:17
Zbulesa 9:18
Zbulesa 9:19
Zbulesa 9:20
Zbulesa 9:21


Zbulesa 1 / Zbu 1
Zbulesa 2 / Zbu 2
Zbulesa 3 / Zbu 3
Zbulesa 4 / Zbu 4
Zbulesa 5 / Zbu 5
Zbulesa 6 / Zbu 6
Zbulesa 7 / Zbu 7
Zbulesa 8 / Zbu 8
Zbulesa 9 / Zbu 9
Zbulesa 10 / Zbu 10
Zbulesa 11 / Zbu 11
Zbulesa 12 / Zbu 12
Zbulesa 13 / Zbu 13
Zbulesa 14 / Zbu 14
Zbulesa 15 / Zbu 15
Zbulesa 16 / Zbu 16
Zbulesa 17 / Zbu 17
Zbulesa 18 / Zbu 18
Zbulesa 19 / Zbu 19
Zbulesa 20 / Zbu 20
Zbulesa 21 / Zbu 21
Zbulesa 22 / Zbu 22