A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Zbulesa 201
Dhe pashë një engjëll që zbriste nga qielli, duke pasur çelësin e humnerës, dhe një zinxhir të madh në dorë.
2
Ai e kapi dragoin, gjarpërin e lashtë, që është djalli dhe Satani, dhe e lidhi për një mijë vjet,
3
dhe e hodhi atë në humnerë, dhe e mbylli atë dhe vulosi mbi të, që të mos i mashtrojë më kombet, deri sa të mbushen një mijë vjet; dhe pas këtyre ai duhet zgjidhur për pak kohë.
4
Dhe pashë frone, dhe ata u ulën mbi to dhe atyre iu dha pushteti që të gjykojnë edhe pashë shpirtrat e atyre që u ishin prerë kokat për dëshminë e Jezusit dhe për fjalën e Perëndisë, dhe të cilët nuk e kishin adhuruar bishën, dhe as figurën e saj dhe nuk kishin marrë damkë mbi ballin e tyre dhe në duart e tyre. Këta u kthyen në jetë e mbretëruan me Krishtin për një mijë vjet.
5
Por të vdekurit e tjerë nuk u kthyen në jetë deri sa të mbusheshin një mijë vjet. Kjo është ringjallja e parë.
6
I lum dhe i shenjtë është ai që ka pjesë në ringjalljen e parë. Mbi ata vdekja e dytë nuk ka pushtet, por ata do të jenë priftërinj të Perëndisë dhe të Krishtit dhe do të mbretërojnë me të një mijë vjet.
7
Dhe kur të kryhen të një mijë vjetët, Satani do të zgjidhet nga burgu i tij,
8
dhe do të dalë të mashtrojë kombet që janë në të katër anët e dheut, Gogun e Magogun, që t'i mbledhë ata për luftë; numri i tyre do të jetë si rëra e detit.
9
Dhe ata do të lëvizin në të gjithë sipërfaqen e dheut dhe do ta rrethojnë fushën e shenjtorëve dhe qytetin e dashur. Por nga qielli do të zbresë zjarr, i dërguar nga Perëndia, dhe do t'i përpijë.
10
Atëherë djallin që i kishte mashtruar, do ta hedhin në liqenin e zjarrit e të squfurit, ku janë bisha dhe profeti i rremë; dhe do të mundohen ditë e natë në shekuj të shekujve.
11
Pastaj pashë një fron të madh të bardhë dhe atë që ulej mbi të, nga prania e të cilit iku dheu dhe qielli, dhe nuk u gjet vënd për ata.
12
Dhe pashë të vdekurit, të mëdhenj e të vegjël, që rrinin në këmbë përpara Perëndisë, edhe librat u hapën; dhe u hap një libër tjetër, që është libri i jetës; dhe të vdekurit u gjykuan në bazë të gjërave të shkruara në libra, sipas veprave të tyre.
13
Dhe deti i dorëzoi të vdekurit që ishin në të, dhe vdekja dhe Hadesi dorëzuan të vdekurit që ishin në ta; dhe ata u gjykuan secili sipas veprave të veta.
14
Pastaj vdekja dhe Hadesi u flakën në liqenin e zjarrit. Kjo është vdekja e dytë.
15
Dhe, nëse ndokush nuk u gjet i shkruar në librin e jetës, u flak në liqenin e zjarrit.Zbulesa 20:1

Zbulesa 20:2

Zbulesa 20:3

Zbulesa 20:4

Zbulesa 20:5

Zbulesa 20:6

Zbulesa 20:7

Zbulesa 20:8

Zbulesa 20:9

Zbulesa 20:10

Zbulesa 20:11

Zbulesa 20:12

Zbulesa 20:13

Zbulesa 20:14

Zbulesa 20:15Zbulesa 1 / Zbu 1

Zbulesa 2 / Zbu 2

Zbulesa 3 / Zbu 3

Zbulesa 4 / Zbu 4

Zbulesa 5 / Zbu 5

Zbulesa 6 / Zbu 6

Zbulesa 7 / Zbu 7

Zbulesa 8 / Zbu 8

Zbulesa 9 / Zbu 9

Zbulesa 10 / Zbu 10

Zbulesa 11 / Zbu 11

Zbulesa 12 / Zbu 12

Zbulesa 13 / Zbu 13

Zbulesa 14 / Zbu 14

Zbulesa 15 / Zbu 15

Zbulesa 16 / Zbu 16

Zbulesa 17 / Zbu 17

Zbulesa 18 / Zbu 18

Zbulesa 19 / Zbu 19

Zbulesa 20 / Zbu 20

Zbulesa 21 / Zbu 21

Zbulesa 22 / Zbu 22