English
A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

3 Gjon 1

1
Sepse u gëzova shumë kur erdhën disa vëllezër dhe dëshmuan për besnikërinë tënde ndaj së vërtetës, se si ecën ti në të vërtetën.
2
Nuk kam gëzim më të madh nga ky: të dëgjoj se bijtë e mi ecin në të vërtetën.
3
Shumë i dashur, ti vepron me besnikëri në të gjitha ato që bën për vëllezërit dhe të huajt.
4
Ata dëshmuan për dashurinë tënde përpara kishës; dhe ti të bësh mirë të gujdesësh për udhëtimin e tyre në mënyrë të denjë për Perëndinë,
5
sepse ata dolën për emrin e tij, pa marrë asgjë nga johebrenjtë.
6
Ne e kemi për detyrë, pra, t'i presim këta njerëz, që të jemi bashkëpunëtorë në çështjen e së vërtetës.
7
I shkrova kishës, por Diotrefi, që do të jetë i pari ndër ta, nuk na pret.
8
Prandaj, po të vij, do t'i kujtoj atij veprat që bën, duke folur fjalë të liga kundër nesh; dhe duke mos u mjaftuar me këto, ai vetë nuk i pret vëllezërit dhe i ndalon ata që duan t'i presin e i përjashton nga kisha.
9
Shumë i dashur, mos imito të keqen, por të mirën. Ai që bën të mirën është nga Perëndia, por ai që bën të keqen nuk e ka parë Perëndinë.
10
Për Demetrin të gjithë dëshmojnë, madje edhe vetë e vërteta; edhe ne dëshmojmë për të, dhe ti e di se dëshmia jonë është e vërtetë.
11
Kisha shumë për të të shkruar, por nuk dua të të shkruaj me bojë e penë;
12
por shpresoj të të shoh së shpejti dhe do të flasim gojarisht.
13
Paqja me ty. Të përshëndesin miqtë. Përshëndeti miqtë një për një.
14
Juda, shërbëtor i Jezu Krishtit dhe vëllai i Jakobit, të thirrurve që u shenjtëruan në Perëndinë Atë dhe të ruajtur në Jezu Krisht:
3 Gjon 1:1
3 Gjon 1:2
3 Gjon 1:3
3 Gjon 1:4
3 Gjon 1:5
3 Gjon 1:6
3 Gjon 1:7
3 Gjon 1:8
3 Gjon 1:9
3 Gjon 1:10
3 Gjon 1:11
3 Gjon 1:12
3 Gjon 1:13
3 Gjon 1:14
3 Gjon 1 / 3Gjo 1