A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Jozueu 4

1
Kur tërë populli mbaroi së kapërcyeri Jordanin, Zoti i foli Jozueut, duke i thënë:
2
"Merrni nga radhët e popullit dymbëdhjetë burra, një për çdo fis,
3
dhe u jepni këtë urdhër, duke thënë: "Merrni dymbëdhjetë gurë që këtej, në mes të Jordanit, pikërisht në vendin ku u ndalën këmbët e priftërinjve, i merrni, me vete matanë lumit dhe i vendosni në vendin ku do të strehoheni sonte"".
4
Atëherë Jozueu thirri dymbëdhjetë burrat që kishte zgjedhur ndër bijtë e Izraelit, një për çdo fis,
5
dhe u tha atyre: "Kaloni para arkës së Zotit, Perëndisë tuaj, në mes të Jordanit, dhe secili prej jush të mbajë në kurriz një gur, simbas numrit të fiseve të bijve të Izraelit,
6
me qëllim që kjo të jetë një shenjë midis jush. Kur në të ardhmen bijtë tuaj do t'ju pyesin, duke thënë: "Ç'janë për ju këta gurë?",
7
ju do t'u përgjigjeni kështu: "Ujërat e Jordanit u ndanë para arkës së besëlidhjes të Zotit; kur ajo kaloi Jordanin, ujërat e tij u ndanë dhe këta gurë do të jenë për bijtë e Izraelit një kujtim për jetë"".
8
Bijtë e Izraelit bënë pikërisht ashtu si i kishte urdhëruar Jozueu: morën dymbëdhjetë gurë në mes të Jordanit, ashtu si e kishte porositur Zoti Jozueun, në bazë të numrit të fiseve të Izraelit, dhe i morën me vete matanë lumit në vendin ku do të kalonin natën, dhe i vendosën aty.
9
Jozueu ngriti gjithashtu dymbëdhjetë gurë në mes të Jordanit, në vendin ku ishin ndalur këmbët e priftërinjve që mbanin arkën e besëlidhjes; dhe aty kanë mbetur deri më sot.
10
Priftërinjtë që mbanin arkën u ndalën në mes të Jordanit deri sa u plotësua tërësisht ajo që i kishte urdhëruar Zoti Jozueut t'i thoshte popullit, në bazë të të gjitha atyre që Moisiu i kishte urdhëruar
11
Kur tërë populli mbaroi së kaluari, arka e Zotit dhe priftërinjtë kaluan në prani të popullit.
12
Bijtë e Rubenit, bijtë e Gadit dhe gjysma e fisit të Manasit kaluan të armatosur në krye të bijve të Izraelit, ashtu siç u kishte thënë Moisiu.
13
Rreth dyzet mijë njerëz me veshje lufte kaluan para Zotit në fushat e Jerikos, gati për të luftuar.
14
Po atë ditë, Zoti e bëri të madh Jozueun në sytë e tërë Izraelit, dhe banorët e tij patën frikë nga ai ashtu si patën frikë nga Moisiu gjatë gjithë ditëve të jetës së tij.
15
Pastaj Zoti i foli Jozueut dhe i tha:
16
"Urdhëro priftërinjtë që mbajnë arkën e Dëshmisë të dalin nga Jordani".
17
Atëherë Jozueu urdhëroi priftërinjtë duke u thënë: "Dilni nga Jordani".
18
Dhe ndodhi që kur priftërinjtë që mbanin arkën e besëlidhjes së Zotit, dolën nga Jordani dhe tabanët e këmbëve të tyre shkelën tokën e thatë, ujërat e Jordanit u kthyen në vendin e tyre dhe filluan të rrjedhin si më parë në lartësinë e brigjeve të tij.
19
Populli doli nga Jordani ditën e dhjetë të muajit të parë dhe ngriti kampin e tij në Gilgal, në skajin lindor të Jerikos.
20
Ata dymbëdhjetë gurë që i kishin marrë nga Jordani, Jozueu i çoi në Gilgal.
21
Pastaj u foli bijve të Izraelit dhe u tha atyre: "Kur në të ardhmen bijtë tuaj do t'i pyesin etërit e tyre duke thënë: "Ç'janë këta gurë?",
22
ju do t'ua bëni të ditur bijve tuaj, duke thënë: "Izraeli e kaloi këtë Jordan në të thatë,
23
sepse Zoti, Perëndia juaj, i thau ujërat e Jordanit para jush deri sa të kalonit, ashtu si Zoti, Perëndia juaj, veproi në Detin e Kuq, të cilin e thau para nesh deri sa të kalonim,
24
me qëllim që tërë popujt e tokës të pranojnë që Zoti ka dorë të fuqishme, dhe që ju të keni gjithnjë frikë nga Zoti, Perëndia juaj"". i Pashkës
Jozueu 4:1
Jozueu 4:2
Jozueu 4:3
Jozueu 4:4
Jozueu 4:5
Jozueu 4:6
Jozueu 4:7
Jozueu 4:8
Jozueu 4:9
Jozueu 4:10
Jozueu 4:11
Jozueu 4:12
Jozueu 4:13
Jozueu 4:14
Jozueu 4:15
Jozueu 4:16
Jozueu 4:17
Jozueu 4:18
Jozueu 4:19
Jozueu 4:20
Jozueu 4:21
Jozueu 4:22
Jozueu 4:23
Jozueu 4:24
Jozueu 1 / Joz 1
Jozueu 2 / Joz 2
Jozueu 3 / Joz 3
Jozueu 4 / Joz 4
Jozueu 5 / Joz 5
Jozueu 6 / Joz 6
Jozueu 7 / Joz 7
Jozueu 8 / Joz 8
Jozueu 9 / Joz 9
Jozueu 10 / Joz 10
Jozueu 11 / Joz 11
Jozueu 12 / Joz 12
Jozueu 13 / Joz 13
Jozueu 14 / Joz 14
Jozueu 15 / Joz 15
Jozueu 16 / Joz 16
Jozueu 17 / Joz 17
Jozueu 18 / Joz 18
Jozueu 19 / Joz 19
Jozueu 20 / Joz 20
Jozueu 21 / Joz 21
Jozueu 22 / Joz 22
Jozueu 23 / Joz 23
Jozueu 24 / Joz 24