A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Xhejms 1

1
duke e ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri.
2
Dhe qëndrueshmëria të kryejë në ju një vepër të përsosur, që ju të jeni të përsosur dhe të plotë, pa asnjë të metë.
3
Por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtia, le të kërkojë nga Perëndia, që u jep të gjithëve pa kursim, pa qortuar, dhe atij do t'i jepet.
4
Por le ta kërkojë me besim, pa dyshuar, sepse ai që dyshon i ngjan valës së detit, të cilën e ngre dhe e përplas era.
5
Dhe ky njeri të mos pandehë se do të marrë diçka nga Zoti,
6
sepse është një njeri me dy mendje, i paqëndrueshëm në gjithë rrugët e veta.
7
Dhe vëllai më i poshtmë le të madhështohet në lartësimin e tij,
8
dhe i pasuri në uljen e tij, sepse do të shkojë si lule bari.
9
Në fakt si lindi dielli me të nxehtit e tij dhe e thau barin, dhe lulja e tij ra dhe bukuria e pamjes së vet humbi: kështu do të fishket edhe i pasuri në udhët e tij.
10
Lum njeriu që ngulmon në provë, sepse kur del i aprovuar, do të marrë kurorën e jetës, të cilën Zoti ua premtoi atyre që e duan.
11
Askush kur tundohet të mos thotë: ''Jam tunduar nga Perëndinë'', sepse Perëndia nuk mund të tundohet nga e keqja, dhe ai vet nuk tundon asnjeri.
12
Por secili tundohet i udhëhequr dhe i mashtruar nga lakminë e vet.
13
Pastaj lakmia, pasi mbarset, pjell mëkatin dhe mëkati, si të kryhet, ngjiz vdekjen.
14
Mos u mashtroni, vëllezërit e mi shumë të dashur;
15
çdo gjë e mirë që na jepet dhe çdo dhuratë e përsosur vjen prej së larti dhe zbret nga Ati i dritave, pranë së cilit nuk ka ndërrim dhe as hije ndryshimi.
16
Ai na ngjizi me vullnetin e tij me anë të fjalës të së vërtetës, që ne të jemi në një farë menyrë fryti i parë i krijesave të tij.
17
Prandaj, vëllezërit e mi shumë të dashur, çdo njeri të jetë i shpejtë në të dëgjuar, i ngadalshëm në të folur dhe i ngadalshëm në zemërim,
18
sepse zemërimi i njeriut nuk kryen drejtësinë e Perëndisë.
19
Prandaj, hiqni çdo ndyrësi dhe mbeturinë ligësie, pranoni me butësi fjalën e mbjellë në ju, e cila mund të shpëtojë shpirtrat tuaj.
20
Dhe bëhuni bërës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues, që gënjejnë vetveten.
21
Sepse nëse dikush është dëgjues i fjalës dhe jo bërës, ai i përngjan një njeriu që e shikon fytyrën e tij natyrale në një pasqyrë;
22
ai e shikon veten dhe pastaj ikën, duke harruar menjëherë si ishte.
23
Ndërsa ai që do të shikojë me vemendje ligjin e përsosur, i cili është ligji i lirisë, dhe ngulmon në të, duke mos qenë një dëgjues harraq, por një bërës i veprës, ai do të jetë i lumtur në veprimtarinë e vet.
24
Në qoftë se ndokush nga ju mendon se është fetar, edhe nuk i vë fre gjuhës së vet, sigurisht ai e mashtron zemrën e vet, feja e këtij është e kotë.
25
Feja e pastër dhe pa njollë përpara Perëndisë dhe Atit është kjo: të vizitosh jetimët dhe të vejat në pikëllimet e tyre dhe ta ruash veten të pastër nga bota.
26
Vëllezër të mi, mos i lidhni preferencat personale me besimin e Zotit tonë Jezu Krisht, Zoti i lavdisë.
27
Sepse në qoftë se në asamblenë tuaj hyn një njeri me një unazë prej ari, me rroba të shkëlqyera, dhe hyn edhe një i varfër me një rrobë të fëlliqur,
Xhejms 1:1
Xhejms 1:2
Xhejms 1:3
Xhejms 1:4
Xhejms 1:5
Xhejms 1:6
Xhejms 1:7
Xhejms 1:8
Xhejms 1:9
Xhejms 1:10
Xhejms 1:11
Xhejms 1:12
Xhejms 1:13
Xhejms 1:14
Xhejms 1:15
Xhejms 1:16
Xhejms 1:17
Xhejms 1:18
Xhejms 1:19
Xhejms 1:20
Xhejms 1:21
Xhejms 1:22
Xhejms 1:23
Xhejms 1:24
Xhejms 1:25
Xhejms 1:26
Xhejms 1:27
Xhejms 1 / Xhe 1
Xhejms 2 / Xhe 2
Xhejms 3 / Xhe 3
Xhejms 4 / Xhe 4
Xhejms 5 / Xhe 5