A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Hebrenjve 11
së fundi, këto ditë na ka folur me anë të Birit, të cilin e bëri trashëgimtar të të gjitha gjërave, me anë të të cilit e krijoi dhe gjithësinë.
2
Ai, duke qenë shkëlqimi i lavdisë së tij dhe vula e qenies së tij dhe duke i mbajtur të gjitha me fjalën e fuqisë së tij, mbasi e bëri vetë pastrimin nga mëkatet tona, u ul në të djathtën e Madhërisë në vendet e larta,
3
edhe u bë aq më i lartë nga engjëjt, sa më të madhërueshëm se ata është emri që ai e trashëgoi.
4
Sepse cilit nga engjëjt i tha ndonjë herë: ''Ti je Biri im, sot më je lindur''? Edhe përsëri: ''Unë do t'i jem Atë, dhe ai do të më jetë Bir''?
5
Dhe akoma, kur ta shtjerë të Parëlindurin në botë, thotë: ''Le ta adhurojnë të gjithë engjëjt e Perëndisë''.
6
Kurse për engjëjt thotë: ''Engjëjt e vet ai i bën erëra, dhe shërbenjësit e tij flakë zjarri'';
7
ndërsa për të Birin thotë: ''Froni yt, o Perëndi është në shekuj të shekujve; skeptri i mbretërisë sate është skeptër drejtësie.
8
E ke dashur drejtësinë dhe e ke urryer paudhësinë; prandaj Perëndia, Perëndia yt, të vajosi me vaj gëzimi përmbi shokët e tu''.
9
Edhe: ''Ti, o Perëndi, në krye themelove tokën dhe qiejt janë vepër e duarve të tu.
10
Ata do të prishen, por ti mbetesh; edhe të gjithë do të vjetrohen si rrobë,
11
dhe ti do t'i mbështjellësh si një mantel edhe do të ndërrohen; por ti je po ai, dhe vitet e tua nuk do të shteren kurrë''.
12
Dhe cilit nga engjëjt i tha ndonjë herë: ''Rri në të djathtën time, gjersa t'i vë armiqtë e tu shtroje të këmbëve të tua''?
13
A nuk janë ata të gjithë frymëra shërbenjës, që dërgohen për të shërbyer për të mirën e atyre që kanë për të trashëguar shpëtimin?
14
Prandaj ne duhet t'u përmbahemi më shumë atyre që dëgjuam, se mos shkasim ndonjë herë nga ruga.Hebrenjve 1:1

Hebrenjve 1:2

Hebrenjve 1:3

Hebrenjve 1:4

Hebrenjve 1:5

Hebrenjve 1:6

Hebrenjve 1:7

Hebrenjve 1:8

Hebrenjve 1:9

Hebrenjve 1:10

Hebrenjve 1:11

Hebrenjve 1:12

Hebrenjve 1:13

Hebrenjve 1:14Hebrenjve 1 / Heb 1

Hebrenjve 2 / Heb 2

Hebrenjve 3 / Heb 3

Hebrenjve 4 / Heb 4

Hebrenjve 5 / Heb 5

Hebrenjve 6 / Heb 6

Hebrenjve 7 / Heb 7

Hebrenjve 8 / Heb 8

Hebrenjve 9 / Heb 9

Hebrenjve 10 / Heb 10

Hebrenjve 11 / Heb 11

Hebrenjve 12 / Heb 12

Hebrenjve 13 / Heb 13