A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

2 Timoteut 3

1
sepse njerëzit do të jenë egoistë, lakmues parash, mburravecë, krenarë, blasfemues, të pabindur ndaj prindërve, mosmirënjohës, të paudhë,
2
të padhembshur, të papajtueshëm, shpifës, të papërmbajtur, mizorë, që s'e duan të mirën,
3
tradhtarë, kokëshkretë, fodullë, dëfrimdashës më fort se perëndidashës,
4
të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së saj; edhe nga këta largohu.
5
Sepse prej këtyre janë ata që futen nëpër shtëpi dhe i bëjnë për vete femrat e ngarkuara me mëkate, të sunduara nga pasione të ndryshme,
6
të cilat mësojnë gjithnjë dhe kurrë nuk mund të arrijnë në njohjen e plotë të së vërtetës.
7
Dhe sikurse Janesi dhe Jambresi i kundërshtuan Moisiut, po kështu edhe këta i kundërvihen së vërtetës; janë njerëz mendjeprishur, të neveritshëm në çështjen e besimit.
8
Por këta nuk do të shkojnë shumë përpara, sepse marrëzia e tyre do të dalë në shesh për të gjithë, ashtu sikurse u ngjau edhe atyre.
9
Dhe ti ndoqe nga afër mësimin tim, sjelljen, këshillat, besimin, durimin, dashurinë, ngulmin,
10
përndjekjet, vuajtjet që më ndodhën në Antioki, në Ikonio, dhe në Listra; ti e di çfarë përndjekjesh hoqa, por Perëndia më shpëtoi nga të gjitha.
11
Të gjithë ata që duan të rrojnë me perëndishmëri në Krishtin Jezus do të përndiqen,
12
por njerëzit e këqij dhe mashtrues do të shkojnë keq e më keq, duke gënjyer dhe duke u gënjyer vetë.
13
Por ti qëndro në ato që mësove dhe u binde plotësisht, duke e ditur prej kujt i mësove,
14
dhe se që nga fëmijëria i njeh Shkrimet e shenjta, të cilat mund të të bëjnë të ditur për shpëtimin me anë të besimit që është në Krishtin Jezus.
15
I gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi,
16
që njeriu i Perëndisë të jetë i përkryer, tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë.
17
Po të përbej, pra, përpara Perëndisë dhe Zotit Jezu Krisht, që ka për të gjykuar të gjallë e të vdekur, në dukjen e tij dhe në mbretërinë e tij:
2 Timoteut 3:1
2 Timoteut 3:2
2 Timoteut 3:3
2 Timoteut 3:4
2 Timoteut 3:5
2 Timoteut 3:6
2 Timoteut 3:7
2 Timoteut 3:8
2 Timoteut 3:9
2 Timoteut 3:10
2 Timoteut 3:11
2 Timoteut 3:12
2 Timoteut 3:13
2 Timoteut 3:14
2 Timoteut 3:15
2 Timoteut 3:16
2 Timoteut 3:17
2 Timoteut 1 / 2Tim 1
2 Timoteut 2 / 2Tim 2
2 Timoteut 3 / 2Tim 3
2 Timoteut 4 / 2Tim 4