A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Kolosianëve 41
Ngulmoni në të lutur, duke ndenjur zgjuar në të me falendërim.
2
Dhe duke u lutur në të njëtën kohë edhe për ne, që Perëndia të hapë edhe për ne derën e fjalës, për të shpallur misterin e Krishtit, për shkakun e të cili jam edhe i burgosur,
3
në mënyrë që ta bëj të njohur, duke e folur siç duhet.
4
Ecni me urti ndaj të jashtmëve duke shfrytëzuar kohën.
5
Të folurit tuaj të jetë gjithnjë me hir, i ndrequr me kripë, që të dini si duhet t'i përgjigjeni gjithsecilit.
6
Tikiku, vëllai i dashur, dhe shërbenjës besnik, dhe shoku im i shërbimit në Zotin, do t'jua tregojë gjithçka lidhur me mua;
7
unë e dërgova te ju pikërisht për këtë arsye, që të njoh situatën tuaj dhe të ngushëllojë zemrat tuaja,
8
bashkë me Onesimin, vëlla besnik dhe i dashur, që është nga tuajt; ata do t'ju tregojnë juve të gjitha gjërat e këtushme.
9
Aristarku, i burgosur me mua, ju përshëndet bashkë me Markun, kushëririn e Barnabës (për të cilin keni marrë mësimin, po të vijë te ju, ta mirëprisni),
10
dhe Jezusi, i quajtur Just, të cilët vijnë nga rrethprerja; këta janë të vetmit bashkëpunëtorë në veprën e mbretërisë së Perëndisë, të cilët qenë për mua ngushullim.
11
Epafrai, që është nga tuajt dhe shërbëtor i Krishtit, ju përshëndet; ai lufton gjithnjë për ju në lutje, që ju të qëndroni të përsosur dhe të përkryer në gjithë vullnetin e Perëndisë.
12
Në fakt unë dëshmoj për të se ai ka zell të madh për ju, për ata që janë në Laodice dhe për ata që janë në Hierapolis.
13
I dashur Lluka, mjeku, dhe Dema ju përshëndesin.
14
U bëni të fala vëllezërve që janë në Laodice, Ninfës dhe kishës që është në shtëpinë e tij.
15
Dhe, mbasi të jetë lexuar kjo letër ndër ju, bëni që të lexohet edhe në kishën e Laodikasve; dhe ju gjithashtu lexoni atë të Laodices.
16
Dhe i thoni Arkipit: ''Ki kujdes shërbesën që more në Zotin, që ta plotësosh''.
17
Përshëndetja është shkruar me dorën time, nga unë, Pali. Kujtoni prangat e mia. Hiri qoftë me ju. Amen.
18
Pali, Silvani dhe Timoteu, kishës së Thesalonikasve në Perëndinë Atë dhe në Zotin Jezu Krisht: paçi hir dhe paqe prej Perëndisë, Atit tonë, dhe prej Zotit Jezu Krisht.Kolosianëve 4:1
Kolosianëve 4:2
Kolosianëve 4:3
Kolosianëve 4:4
Kolosianëve 4:5
Kolosianëve 4:6
Kolosianëve 4:7
Kolosianëve 4:8
Kolosianëve 4:9
Kolosianëve 4:10
Kolosianëve 4:11
Kolosianëve 4:12
Kolosianëve 4:13
Kolosianëve 4:14
Kolosianëve 4:15
Kolosianëve 4:16
Kolosianëve 4:17
Kolosianëve 4:18


Kolosianëve 1 / Kol 1
Kolosianëve 2 / Kol 2
Kolosianëve 3 / Kol 3
Kolosianëve 4 / Kol 4