A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Përtërirë 31
"Pastaj u kthyem dhe u ngjitëm nëpër rrugën e Bashanit; dhe Ogu, mbret i Bashanit, me gjithë njerëzit e tij, na doli kundër për t'u ndeshur në Edrej.
2
Por Zoti më tha: "Mos ki frikë nga ai, sepse unë do ta jap atë në duart e tua, tërë njerëzit e tij dhe vendin e tij; do t'i bësh atij atë që i bëre Sihonit, mbretit të Amorejve, që banonte në Heshbon".
3
Kështu Zoti, Perëndia ynë, na dha në dorë edhe Ogun, mbretin e Bashanit, me gjithë njerëzit e tij; dhe ne e mundëm atë pa lënë gjallë asnjë.
4
Në atë kohë pushtuam tërë qytetet e tij; nuk pati qytet që nuk ra në dorën tonë: gjashtëdhjetë qytete, tërë krahina e Argobit, mbretëria e Ogut në Bashan.
5
Tërë këto qytete ishin të fortifikuara me mure të larta, porta dhe shufra hekuri, pa llogaritur një numër të madh fshatrash.
6
Ne vendosëm t'i shfarosim, ashtu si kishim vepruar me Sihonin, mbretin e Heshbonit, duke shkatërruar plotësisht tërë qytetet, duke shfarosur burrat, gratë dhe fëmijët.
7
Por mbajtëm si plaçkë tërë bagëtinë dhe plaçkat e qyteteve të tyre.
8
Në atë kohë, pra, morëm nga duart e dy mbretërve të Amorejve vendin që ndodhet matanë Jordanit, nga përroi i Armonit deri në malin e Hermonit,
9
(Hermoni quhet Sirion nga Sidonët dhe Senir nga Amorejtë),
10
të gjitha qytetet e fushës, tërë Galaadin, tërë Bashanin deri në Salkah dhe në Edrej, qytete të mbretërisë së Ogut në Bashan.
11
Sepse Ogu, mbret i Bashanit, ishte i vetmi që kishte mbetur gjallë nga fisi i gjigantëve. Ja, shtratin i tij ishte një shtrat prej hekuri (a nuk ndodhet sot ndofta në Rabah të Amonitëve?). Ai është i gjatë nëntë kubitë dhe i gjerë katër kubitë, simbas kubitit të njeriut.
12
Në atë kohë ne pushtuam këtë vend; unë u dhashë Rubenitëve dhe Gaditëve territorin e Aroerit, gjatë përroit Arnon deri në gjysmën e krahinës malore të Galaadit së bashku me qytetet e tij;
13
dhe i dhashë gjysmës së fisit të Manasit mbetjen e Galaadit dhe tërë Bashanin, mbretërinë e Ogut (tërë krahinën e Argobit me gjithë Bashanin, që quhej vendi i gjigantëve.
14
Jairi, bir i Manasit, mori tërë krahinën e Argobit, deri në kufijtë e Geshuritëve dhe të Maakathitëve; dhe u vuri emrin e tij lagjeve të Bashanit, që edhe sot quhen qytetet e Jairit).
15
Dhe i dhashë Makirin Galaadit.
16
Rubenitëve dhe Gaditëve u dhashë territorin e Galaadit deri në përroin e Armonit, bashkë me gjysmën e lumit që shërben si kufi, dhe deri në lumin Jabok, që është kufiri i bijve të Amonit,
17
dhe Arabahun, me Jordanin si kufi, nga Kinerethi deri në bregun lindor të detit të Arabahut poshtë shpatëve të Pisgahut.
18
Në atë kohë unë ju dhashë këtë urdhër, duke thënë: "Zoti, Perëndia juaj, ju ka dhënë këtë vend që ta zotëroni. Ju të gjithë, njerëz trima, do të kaloni Jordanin të armatosur, në krye të bijve të Izraelit, të vëllezërve tuaj.
19
Por bashkëshortet tuaja, të vegjëlit dhe bagëtia juaj (e di që keni shumë bagëti) do të mbeten në qytetet që ju kam dhënë,
20
për deri sa Zoti t'i lërë vëllezërit tuaj të çlodhen, ashtu siç bëri me juve, dhe të shtien edhe ata në dorë vendin që Zoti, Perëndia juaj, u jep atyre matanë Jordanit. Pastaj secili ka për t'u kthyer në trashëgiminë që ju dhashë".
21
Në atë kohë urdhërova gjithashtu Jozueun, duke thënë: "Sytë e tu kanë parë të gjitha ato që Zoti, Perëndia juaj, u ka bërë këtyre dy mbretërve; në të njëjtën mënyrë do të veprojë Zoti në të gjitha mbretëritë që do të përshkosh.
22
Mos kini frikë prej tyre, sepse Zoti, Perëndia juaj, ka për të luftuar ai vetë për ju".
23
Në të njëjtën kohë unë iu luta Zotit, duke i thënë:
24
O Zot, O Zot, ti ke filluar t'i tregosh shërbëtorit tënd madhështinë tënde dhe dorën e fuqishme që ke; sepse cila është perëndia në qiell apo në tokë që mund të kryejë vepra dhe mrekulli si ato që bën ti?
25
Prandaj më ler të kaloj Jordanin për të parë vendin e bukur që është matanë tij, krahinën e bukur malore dhe Libanin".
26
Por Zoti u zemërua me mua, për shkakun tuaj, dhe nuk e plotësoi dëshirën time. Kështu Zoti më tha: "Mjaft me kaq; mos më fol më për këtë gjë.
27
Ngjitu në majën e Pisgahut, hidh sytë nga perëndimi, nga veriu, nga jugu dhe nga lindja dhe sodit me sytë e tu, sepse ti nuk do ta kalosh këtë Jordan.
28
Por jepi urdhër Jozueut, përforcoje dhe jepi zemër, sepse ai do ta kalojë Jordanin në krye të këtij populli dhe do ta bëjë Izraelin zot të vendit që ke për të parë".
29
Kështu u ndalëm në luginën përballë Beth-Peorit".Përtërirë 3:1

Përtërirë 3:2

Përtërirë 3:3

Përtërirë 3:4

Përtërirë 3:5

Përtërirë 3:6

Përtërirë 3:7

Përtërirë 3:8

Përtërirë 3:9

Përtërirë 3:10

Përtërirë 3:11

Përtërirë 3:12

Përtërirë 3:13

Përtërirë 3:14

Përtërirë 3:15

Përtërirë 3:16

Përtërirë 3:17

Përtërirë 3:18

Përtërirë 3:19

Përtërirë 3:20

Përtërirë 3:21

Përtërirë 3:22

Përtërirë 3:23

Përtërirë 3:24

Përtërirë 3:25

Përtërirë 3:26

Përtërirë 3:27

Përtërirë 3:28

Përtërirë 3:29Përtërirë 1 / Për 1

Përtërirë 2 / Për 2

Përtërirë 3 / Për 3

Përtërirë 4 / Për 4

Përtërirë 5 / Për 5

Përtërirë 6 / Për 6

Përtërirë 7 / Për 7

Përtërirë 8 / Për 8

Përtërirë 9 / Për 9

Përtërirë 10 / Për 10

Përtërirë 11 / Për 11

Përtërirë 12 / Për 12

Përtërirë 13 / Për 13

Përtërirë 14 / Për 14

Përtërirë 15 / Për 15

Përtërirë 16 / Për 16

Përtërirë 17 / Për 17

Përtërirë 18 / Për 18

Përtërirë 19 / Për 19

Përtërirë 20 / Për 20

Përtërirë 21 / Për 21

Përtërirë 22 / Për 22

Përtërirë 23 / Për 23

Përtërirë 24 / Për 24

Përtërirë 25 / Për 25

Përtërirë 26 / Për 26

Përtërirë 27 / Për 27

Përtërirë 28 / Për 28

Përtërirë 29 / Për 29

Përtërirë 30 / Për 30

Përtërirë 31 / Për 31

Përtërirë 32 / Për 32

Përtërirë 33 / Për 33

Përtërirë 34 / Për 34