A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil NTB 2018

Galatasve 41
FAKAT diyorum: Mirasçı her şeyin efendisi ise de, sabi oldukça kuldan farkı yoktur;
2
fakat babasının tayin ettiği vakte kadar vasiler ve kâhyalar altındadır.
3
Böylece biz de çocuklar iken, dünyanın iptidailiği altında esir idik;
4
fakat vaktin tamamiyeti gelince, biz oğulluğu alalım diye, şeriat altında olanları kurtarmak için,
5
Allah kendi Oğlunu, kadından doğmuş, şeriat altında doğmuş olarak gönderdi.
6
Ve mademki oğullarsınız, Allah kendi Oğlunun: Abba, Baba, nida eden Ruhunu yüreklerimize gönderdi.
7
Şöyle ki, artık kul değil, oğulsun; ve oğul isen, hem de Allah vasıtası ile mirasçısın.
8
Fakat o zaman Allahı bilmiyerek tabiatile ilâh olmıyanlara kulluk ettiniz;
9
fakat şimdi Allahı bildikten, ve daha ziyade Allah tarafından bilindikten sonra, yeniden tekrar kulluk etmek istediğiniz zayıf ve hakir iptidailiğe nasıl yine dönüyorsunuz?
10
Günler, ve aylar, ve mevsimler, ve yıllar tutuyorsunuz.
11
Sizin için bir suretle boş yere çalışmış olmıyayım diye, sizden korkuyorum.
12
Ey kardeşler, sizden rica ederim, benim gibi olun, çünkü ben de sizin gibi oldum. Bana hiç bir haksızlık etmediniz;
13
fakat bilirsiniz ki, beden zayıflığından dolayı size evelki defada incili vâzettim,
14
ve bedenimde sizin için bir tecrübe olan hali hor görmediniz, ve reddetmediniz; fakat beni Allahın bir meleği gibi, Mesih İsa gibi, kabul ettiniz.
15
İmdi o mutluluğunuz nerededir? çünkü sizin hakkınızda şehadet ederim ki, eğer mümkün olsaydı, gözlerinizi oyar, ve bana verirdiniz.
16
Öyle ise, size hakikati söyliyerek düşmanınız mı oldum?
17
Hakkınızda gayret ediyorlar, iyi yolda değil; ancak kendileri için gayret edesiniz diye, sizi hariçte bırakmak istiyorlar.
18
Fakat yalnız ben sizin yanınızda hazırken değil, daima iyi şeyde gayret iyidir.
19
Mesih sizde suret buluncıya kadar, kendileri için tekrar ağrı çektiğim çocuklarım —
20
fakat şimdi yanınızda hazır olmak ve sesimi değiştirmek isterdim; çünkü hakkınızda tereddüt ediyorum.
21
Ey şeriat altında olmak istiyenler, bana söyleyin, şeriati işitmiyor musunuz?
22
Çünkü, İbrahimin biri cariyeden ve biri hür kadından iki oğlu vardı, diye yazılmıştır.
23
Fakat cariyeden olan, bedene göre, ve hür kadından olan, vade göre doğmuştur.
24
Bu şeylerde remiz vardır; çünkü bu kadınlar iki ahittirler; kulluk için doğuran biri, Sina dağındandır, o Hacardır.
25
Ve Hacar Arabistanda olan Sina dağıdır, ve şimdiki Yeruşalime muadildir; çünkü çocukları ile beraber kulluk ediyor.
26
Fakat yukarıdaki Yeruşalim hürdür, bizim anamız odur.
27
Çünkü yazılmıştır: “Ey doğurmıyan kısır, sevin; Ey doğurma ağrısı bilmiyen, sürur ile nida et; Çünkü bırakılmış kadının oğulları, kocası olanın oğullarından çoktur.”
28
Ve biz, ey kardeşler, İshak gibi vadin çocuklarıyız.
29
Fakat o zaman bedene göre doğmuş olan, Ruha göre doğmuş olana nasıl eza etti ise, şimdi de böyledir.
30
Fakat kitap ne diyor? “Cariyeyi ve onun oğlunu dışarı at; çünkü cariyenin oğlu hür kadının oğlu ile beraber miras almıyacaktır.”
31
Bunun için, ey kardeşler, cariyenin değil, fakat hür kadının çocuklarıyız.Galatasve 4:1
Galatasve 4:2
Galatasve 4:3
Galatasve 4:4
Galatasve 4:5
Galatasve 4:6
Galatasve 4:7
Galatasve 4:8
Galatasve 4:9
Galatasve 4:10
Galatasve 4:11
Galatasve 4:12
Galatasve 4:13
Galatasve 4:14
Galatasve 4:15
Galatasve 4:16
Galatasve 4:17
Galatasve 4:18
Galatasve 4:19
Galatasve 4:20
Galatasve 4:21
Galatasve 4:22
Galatasve 4:23
Galatasve 4:24
Galatasve 4:25
Galatasve 4:26
Galatasve 4:27
Galatasve 4:28
Galatasve 4:29
Galatasve 4:30
Galatasve 4:31


Galatasve 1 / Gal 1
Galatasve 2 / Gal 2
Galatasve 3 / Gal 3
Galatasve 4 / Gal 4
Galatasve 5 / Gal 5
Galatasve 6 / Gal 6