Old Testament
New Testament
Shqiptare Bibla 1884

Galatasve 4

1

Lëvdoni Zotin, sepse është një gjë e mirë t'i këndosh lavde Perëndisë tonë, sepse është e kënaqshme dhe e leverdishme ta lëvdosh.

2

Zoti ndërton Jeruzalemin, dhe mbledh të humburit e Izraelit.

3

Ai shëron ata që e kanë zemrën të thyer dhe lidh plagët e tyre.

4

Llogarit numrin e yjeve dhe i thërret të gjitha sipas emrit të tyre.

5

I madh është Zoti ynë, e pamasë është fuqia e tij dhe e pafund zgjuarësia e tij.

6

Zoti larton njerëzit e përulur, por ul deri në tokë njerëzit e këqij.

7

Këndojini Zotit me falenderim, këndojini me qeste lavde Perëndisë tonë,

8

që mbulon qiellin me re, përgatit shiun për tokën dhe bën që të rritet bari në malet.

9

Ai i jep ushqime bagëtisë dhe zogjve të korbeve që thërresin.

10

Ai nuk kënaqet në forcën e kalit, dhe nuk gjen ndonjë gëzim në këmbët e njeriut.

11

Zoti kënaqet me ata që kanë frikë prej tij, me ata që shpresojnë në mirësinë e tij.

12

Lëvdo Zotin, o Jeruzalem, kremto Perëndinë tënd, o Sion.

13

Sepse ai ka përforcuar shufrat e portave të tua dhe ka bekuar bijtë e tu në mes teje.

14

Ai e ruan paqen brenda kufijve të tu dhe të ngop me grurin më të mirë.

15

Dërgon mbi tokë urdhërin e tij, fjala e tij merr dheun.

16

Dërgon borën si lesh dhe përhap brymën si hi.

17

Hedh breshërin e tij si me copa; kush mund t'i bëjë ballë të ftohtit të tij?

18

Dërgon fjalën e tij dhe i shkrin ato; bën që të fryjë era e tij, dhe ujërat rrjedhin.

19

Ai ia ka bërë të njohur Jakobit fjalën e tij, dhe Izraelit statutet e tij dhe dekretet e tij.

20

Ai nuk e ka bërë këtë me asnjë komb tjetër; dhe ato nuk i njohin dekretet e tij. Aleluja.

Sotho Bible
Public Domain: No Info