A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Galatasve 1

1
dhe gjithë vëllezërit që janë me mua, kishave të Galatisë:
2
Paçi hir e paqe nga Perëndia Ati dhe nga Zoti ynë Jezu Krishti,
3
që e dha veten e tij për mëkatet tona, për të na shpëtuar nga kjo kohë e mbrapshtë, sipas vullnetit të Perëndisë, Atit tonë,
4
i cili pastë lavdi në shekuj të shekujve. Amen.
5
Çuditëm që kaluat kaq shpejt nga ai që ju thirri ju me anë të hirit të Krishtit, në një ungjill tjetër,
6
i cili nuk është tjetër; por ka disa njerëz që ju turbullojnë dhe që duan ta shtrëmbërojnë ungjillin e Krishtit.
7
Por, edhe sikur ne ose një engjëll i qiellit t'ju predikonte një ungjill të ndryshëm nga ai që ju kemi predikuar, qoftë i mallkuar.
8
Ashtu si e thamë më përpara, po e them përsëri: Në qoftë se dikush ju predikon një ungjill tjetër nga ai që keni marrë, qoftë i mallkuar.
9
Sepse unë tani vallë kërkoj të fitoj miratimin e njerëzve apo të Perëndisë? Apo kërkoj t'u pëlqej njerëzve? Sepse, po të kërkoja t'u pëlqej njerëzve, nuk do të isha shërbëtori i Krishtit.
10
Tani, o vëllezër, po ju vë në dijeni se ungjilli që është shpallur nga unë, nuk është sipas njeriut,
11
sepse unë nuk e kam marrë as e kam mësuar nga ndonjë njeri, por e kam marrë nëpërmjet një zbulese nga Jezu Krishti.
12
Sepse ju keni dëgjuar për sjelljen time të atëhershme në judaizëm, si e përndiqja me egërsi të madhe kishën e Perëndisë dhe e shkatërroja.
13
Dhe si përparoja në judaizëm më tepër se shumë bashkëkohës të kombit tim, duke qenë jashtëzakonisht i zellshëm për traditat e etërve të mi.
14
Po, kur i pëlqeu Perëndisë, që më kishte ndarë që nga barku i nënës dhe më thirri me anë të hirit të tij,
15
që të zbulojë në mua Birin e tij, që unë t'ua shpall midis joçifutëve, unë nuk mora menjëherë këshill nga mish dhe gjak,
16
as nuk u ngjita në Jeruzalem tek ata që ishin apostuj përpara meje, por shkova në Arabi dhe u ktheva përsëri në Damask.
17
Pastaj, pas tre vjetësh, u ngjita në Jeruzalem për të takuar Pjetrin dhe ndenja me të pesëmbëdhjetë ditë.
18
Dhe nuk pashë asnjë nga apostujt e tjerë, përveç Jakobit, vëllait të Zotit.
19
Dhe në këto që po ju shkruaj, ja, përpara Perëndisë, nuk gënjej.
20
Pastaj shkova në krahinat e Sirisë dhe të Kilikisë.
21
Por unë personalisht isha i panjohur nga kishat e Judesë, që janë në Krisht,
22
po ato kishin dëgjuar vetëm: ''Ai që na persekutonte më përpara, tani po shpall atë besim që ai shkatërronte'',
23
dhe përlëvdonin Perëndinë për shkakun tim.
24
Pastaj, pas katërmbëdhjetë vjetësh, u ngjita përsëri në Jeruzalem me Barnabën; dhe mora me vete edhe Titin.
Galatasve 1:1
Galatasve 1:2
Galatasve 1:3
Galatasve 1:4
Galatasve 1:5
Galatasve 1:6
Galatasve 1:7
Galatasve 1:8
Galatasve 1:9
Galatasve 1:10
Galatasve 1:11
Galatasve 1:12
Galatasve 1:13
Galatasve 1:14
Galatasve 1:15
Galatasve 1:16
Galatasve 1:17
Galatasve 1:18
Galatasve 1:19
Galatasve 1:20
Galatasve 1:21
Galatasve 1:22
Galatasve 1:23
Galatasve 1:24
Galatasve 1 / Gal 1
Galatasve 2 / Gal 2
Galatasve 3 / Gal 3
Galatasve 4 / Gal 4
Galatasve 5 / Gal 5
Galatasve 6 / Gal 6