A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

2 Korintianëve 3

1
A fillojmë përsëri të rekomandojmë veten tonë? Apo mos kemi nevojë, si disa, për letra rekomandimi për ju ose për rekomandime nga ana juaj?
2
Ju jeni letra jonë, e shkruar në zemrat tona, e njohur dhe e lexuar nga të gjithë njerëzit,
3
duke qenë manifestuar se jeni një letër e Krishtit, e hartuar me anë të shërbesës sonë, dhe e shkruar jo me bojë, por me Frymën e Perëndisë së gjallë, dhe jo mbi rrasa guri, por mbi rrasa të një zemre mishi.
4
Dhe këtë besim ne e kemi në Perëndinë me anë të Krishtit;
5
jo se jemi të aftë prej vetiu të kuptojmë ndonjë gjë sikur vjen nga vetja jonë, por aftësia jonë vjen nga Perëndia,
6
i cili na bëri të aftë të jemi shërbëtorë të besëlidhjes së re, jo të shkronjës, por të Frymës, sepse shkronja vret, por Fryma jep jetë.
7
Dhe, në qoftë se shërbimi i vdekjes, që ishte gdhendur me shkronja mbi gurë, qe i lavdishëm aq sa bijtë e Izraelit nuk mund të vështronin me sy fytyrën e Moisiut, për shkak të lavdisë së pamjes së tij, që duhet të anullohej,
8
sa më i lavdishëm do të jetë shërbimi i Frymës?
9
Sepse, nëse shërbimi i dënimit qe rrethuar me lavdi, shumë më tepër do të teprojë në lavdi shërbimi i drejtësisë.
10
Sepse ç'ka është lavdëruar nuk është lavdëruar nga kjo pikëpamje, për shkak të asaj lavdie që e kapërcen çdo masë.
11
Sepse, në qoftë se ajo që duhet të anullohej u rrethua me lavdi, ajo që mbetet do të jetë shumë më e lavdishme.
12
Duke pasur, pra, një shpresë të tillë, flasim me shumë guxim,
13
dhe jo si Moisiu, i cili vinte një vel mbi fytyrën e vet, që bijtë e Izraelit të mos vështronin me sy fundin e asaj që duhej të anullohej.
14
Por mendjet e tyre u errën; sepse, në leximin e besëlidhjes së vjetër, po ky vel mbetet pa u hequr, sepse veli anullohet në Krishtin.
15
Por deri më sot, kur lexohet Moisiu, një vel mbetet mbi zemrat e tyre.
16
Por kur Izraeli të kthehet te Zoti, veli do të hiqet.
17
Sepse Zoti është Fryma, dhe atje ku është Fryma e Zotit, atje është liria.
18
Dhe ne të gjithë, duke soditur fytyrëzbuluar lavdinë e Zotit si në pasqyrë, transformohemi në të njëjtën shëmbëllim nga lavdia në lavdi, posi prej Frymës së Zotit.
2 Korintianëve 3:1
2 Korintianëve 3:2
2 Korintianëve 3:3
2 Korintianëve 3:4
2 Korintianëve 3:5
2 Korintianëve 3:6
2 Korintianëve 3:7
2 Korintianëve 3:8
2 Korintianëve 3:9
2 Korintianëve 3:10
2 Korintianëve 3:11
2 Korintianëve 3:12
2 Korintianëve 3:13
2 Korintianëve 3:14
2 Korintianëve 3:15
2 Korintianëve 3:16
2 Korintianëve 3:17
2 Korintianëve 3:18
2 Korintianëve 1 / 2Kor 1
2 Korintianëve 2 / 2Kor 2
2 Korintianëve 3 / 2Kor 3
2 Korintianëve 4 / 2Kor 4
2 Korintianëve 5 / 2Kor 5
2 Korintianëve 6 / 2Kor 6
2 Korintianëve 7 / 2Kor 7
2 Korintianëve 8 / 2Kor 8
2 Korintianëve 9 / 2Kor 9
2 Korintianëve 10 / 2Kor 10
2 Korintianëve 11 / 2Kor 11
2 Korintianëve 12 / 2Kor 12
2 Korintianëve 13 / 2Kor 13