A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Romakëve 131
Çdo njeri le t'i nënshtrohet pushteteve të sipërm, sepse nuk ka pushtet veçse prej Perëndisë; dhe pushtetet që janë, janë caktuar nga Perëndia.
2
Prandaj ai që i kundërvihet pushtetit, i kundërvihet urdhërit të Perëndisë; dhe ata që i kundërvihen do të marrin mbi vete dënimin.
3
Sepse eprorët s'ke pse t'i kesh frikë për vepra të mira, por për të këqijat; a do, pra, të mos i kesh frikë pushtetit? Bëj të mirën, dhe do të kesh lavdërim nga ai,
4
sepse eprori është shërbëtor i Perëndisë për ty për të mirë; por, po të bësh të këqija, druaj, sepse nuk e mban kot shpatën; sepse ai është shërbëtor i Perëndisë, hakmarrës plot zemërim kundër atij që bën të keqen.
5
Prandaj është e nevojshme t'i nënshtroheni, jo vetëm nga druajtje e zemërimit, por edhe për arsye të ndërgjegjes.
6
Sepse për këtë paguani edhe tatimet, sepse ata janë shërbëtorë të Perëndisë, që i kushtohen vazhdimisht këtij shërbimi.
7
I jepni, pra, secilit atë që i takon: tatimin atij që i përket, druajtje atij që është për t'u druajtur, nderimin atij që është për nderim.
8
Mos i kini asnjë detyrim askujt, përveç se ta doni njëri-tjetrin, sepse ai që e do tjetrin e tij e ka përmbushur ligjin.
9
Sepse urdhërimet: ''Mos shkel kurorë, mos vraj, mos vidh, mos thua dëshmi të rreme, mos lakmo'', dhe në pastë ndonjë urdhërim tjetër, përmblidhen në këtë fjalë: ''Duaje të afërmin tënd porsi vetveten!''.
10
Dashuria nuk i bën keq të afërmit; dashuria, pra, është përmbushja e ligjit.
11
Dhe këtë aq më shumë duhet të bëjmë, duke ditur kohën, sepse tanimë erdhi ora të zgjohemi nga gjumi, sepse shpëtimi ynë është më afër, se kur besuam.
12
Nata u thye dhe dita u afrua; le të flakim, pra, veprat e errësirës dhe të veshim armët e dritës.
13
Le të ecim me ndershmëri, si ditën, jo në orgji dhe në dehje, jo në imoralitet dhe sensualizëm, jo në grindje e në smirë.
14
Por vishuni me Zotin Jezu Krisht dhe mos tregoni kujdes për mishin, që t'ia kënaqni lakmitë.Romakëve 13:1
Romakëve 13:2
Romakëve 13:3
Romakëve 13:4
Romakëve 13:5
Romakëve 13:6
Romakëve 13:7
Romakëve 13:8
Romakëve 13:9
Romakëve 13:10
Romakëve 13:11
Romakëve 13:12
Romakëve 13:13
Romakëve 13:14


Romakëve 1 / Rom 1
Romakëve 2 / Rom 2
Romakëve 3 / Rom 3
Romakëve 4 / Rom 4
Romakëve 5 / Rom 5
Romakëve 6 / Rom 6
Romakëve 7 / Rom 7
Romakëve 8 / Rom 8
Romakëve 9 / Rom 9
Romakëve 10 / Rom 10
Romakëve 11 / Rom 11
Romakëve 12 / Rom 12
Romakëve 13 / Rom 13
Romakëve 14 / Rom 14
Romakëve 15 / Rom 15
Romakëve 16 / Rom 16