A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Aktet 8

1
Por Sauli e kishte miratuar vrasjen e tij. Në atë kohë u bë një përndjekje e madhe kundër kishës që ishte në Jeruzalem; dhe të gjithë u shpërndanë nëpër krahinat e Judesë dhe të Samarisë, me përjashtim të apostujve.
2
Disa njerëz të përshpirtshëm e varrosën Stefanin dhe bënë gjëmë të madhe për të.
3
Por Sauli po shkatërronte kishën: hynte shtëpi më shtëpi, merrte me vete burra dhe gra dhe i fuste në burg.
4
Ata, pra, që ishin shpërndarë shkonin rreth e përqark, duke shpallur fjalën.
5
Dhe Filipi zbriti në qytetin e Samarisë dhe u predikoi atyre Krishtin.
6
Dhe turmat, me një mendje të vetme, dëgjonin me vëmendje gjërat që thoshte Filipi, duke dëgjuar dhe duke parë mrekullitë që ai bënte.
7
Frymëra të ndyra, pra, dilnin nga shumë të idemonizuar, duke bërtitur me zë të lartë; dhe shumë të paralizuar e të çalë shëroheshin.
8
Dhe në atë qytet u bë gëzim i madh.
9
Prej kohësh në atë qytet ishte një njeri që quhej Simon, i cili merrej me magji dhe i bënte të çuditeshin njerëzit e Samarisë, gjoja sikur ishte njeri i madh.
10
Dhe të gjithë, nga më i madhi te më i vogli, ia vinin veshin, duke thënë: ''Ky është fuqia e madhe e Perëndisë''.
11
Dhe e dëgjonin, sepse prej një kohe të gjatë ai i kishte mahnitur me mjeshtrinë e tij prej magjistari.
12
Por, kur i besuan Filipit, që shpalli lajmin e mirë të gjërave të mbretërisë së Perëndisë dhe emrin e Jezu Krishtit, burra dhe gra u pagëzuan.
13
Besoi edhe Simoni dhe, mbasi u pagëzua, rrinte vazhdimisht me Filipin; dhe, duke parë veprat e fuqishme dhe shenjat që ishin bërë, mbeti i çuditur.
14
Por kur apostujt dëgjuan në Jeruzalem se Samaria kishte pranuar fjalën e Perëndisë, i dërguan atyre Pjetrin dhe Gjonin.
15
Kur këta arritën, u lutën për ta, që të merrnin Frymën e Shenjtë,
16
sepse ende nuk kishte zbritur mbi asnjë prej tyre, por ata vetëm ishin pagëzuar në emër të Zotit Jezus.
17
Atëherë vunë duart mbi ta dhe ata morën Frymën e Shenjtë.
18
Dhe Simoni, kur pa se me vënien e duarve të apostujve jepej Fryma e Shenjtë, u ofroi atyre para,
19
duke thënë: ''Ma jepni edhe mua këtë pushtet, që ai të cilit do t'i vë duart, të marrë Frymën e Shenjtë''.
20
Por Pjetri i tha: ''Le të humbasë paraja jote dhe ti bashkë me të, sepse ti mendove se mund ta blesh me para dhuratën e Perëndisë.
21
Ti nuk ke as pjesë as short në këtë gjë, sepse zemra jote nuk është e drejtë përpara Perëndisë.
22
Pendohu, pra, për këtë ligësi që ke dhe lutju Perëndisë që, po të jetë e mundur, të të falet mendimi i zemrës sate.
23
Sepse unë të shoh se je në vrerin e hidhësisë dhe në prangat e paudhësisë''.
24
Dhe Simoni, duke u përgjigjur, tha: ''Lutjuni ju Zotit për mua, që të mos më ndodhë asgjë nga ato që thatë''.
25
Ata, pra, pasi dhanë dëshmi dhe predikuan fjalën e Zotit, u kthyen në Jeruzalem, mbasi ungjillzuan shumë fshatra të Samaritanëve.
26
Dhe një engjëll i Zotit i foli Filipit, duke i thënë: ''Çohu dhe shko drejt jugut, në rrugën që nga Jeruzalemi zbret në Gaza; ajo është e shkretë''.
27
Ai u ngrit dhe u nis; dhe ja, një njeri Etiopas, eunuk, një zyrtar i lartë i Kandaces, mbretëreshës së Etiopisë, përgjegjës i të gjitha thesareve të saj, i cili kishte ardhur në Jeruzalem për të adhuruar.
28
Tani ai po kthehej dhe, i ulur në karrocën e vet, lexonte profetin Isaia.
29
Dhe Fryma i tha Filipit: ''Afrohu dhe arrije atë karrocë!''.
30
Filipi iu turr afër dhe, duke dëgjuar se po lexonte profetin Isaia, i tha: ''A e kupton atë që lexon?''.
31
Ai tha: ''E si do të mundja, po s'pata një që të më udhëzojë?''. Pastaj iu lut Filipit të hipë dhe të ulet pranë tij.
32
Por pjesa e Shkrimit që ai po lexonte ishte kjo: ''Atë e çuan si delja në thertore; dhe ashtu si qengji është memec përpara qethtarit, kështu ai nuk e hapi gojën e vet.
33
Në përuljen e tij iu mohua çfarëdolloj drejtësie; po kush do të mund ta përshkruajë brezin e tij? Sepse jeta e tij u hoq nga toka''.
34
Dhe eunuku iu kthye Filipit dhe tha: ''Të lutem, për kë e thotë profeti këtë? Për veten e vet apo për ndonjë tjetër?''.
35
Atëherë e mori fjalën Filipi dhe, duke filluar nga ky Shkrim, i shpalli Jezusin.
36
Dhe, ndërsa po vazhdonin rrugën, arritën në një vend me ujë. Dhe eunuku tha: ''Ja uji! Çfarë më pengon të pagëzohem?''.
37
Dhe Filipi tha: ''Nëse ti beson me gjithë zemër, mund ta bësh''. Dhe ai u përgjigj duke thënë: ''Unë besoj se Jezu Krishti është Biri i Perëndisë''.
38
Urdhëroi atëherë të ndalet karroca, dhe të dy, Filipi dhe eunuku, zbritën në ujë dhe ai e pagëzoi.
39
Kur dolën nga uji, Fryma e Zotit e rrëmbeu Filipin dhe eunuku nuk e pa më; por e vazhdoi rrugën e tij me plot gëzim.
40
Por Filipi u gjet në Azot; dhe, duke vazhduar, ungjillëzoi të gjitha qytetet, derisa arriti në Cezare.
Aktet 8:1
Aktet 8:2
Aktet 8:3
Aktet 8:4
Aktet 8:5
Aktet 8:6
Aktet 8:7
Aktet 8:8
Aktet 8:9
Aktet 8:10
Aktet 8:11
Aktet 8:12
Aktet 8:13
Aktet 8:14
Aktet 8:15
Aktet 8:16
Aktet 8:17
Aktet 8:18
Aktet 8:19
Aktet 8:20
Aktet 8:21
Aktet 8:22
Aktet 8:23
Aktet 8:24
Aktet 8:25
Aktet 8:26
Aktet 8:27
Aktet 8:28
Aktet 8:29
Aktet 8:30
Aktet 8:31
Aktet 8:32
Aktet 8:33
Aktet 8:34
Aktet 8:35
Aktet 8:36
Aktet 8:37
Aktet 8:38
Aktet 8:39
Aktet 8:40
Aktet 1 / Akt 1
Aktet 2 / Akt 2
Aktet 3 / Akt 3
Aktet 4 / Akt 4
Aktet 5 / Akt 5
Aktet 6 / Akt 6
Aktet 7 / Akt 7
Aktet 8 / Akt 8
Aktet 9 / Akt 9
Aktet 10 / Akt 10
Aktet 11 / Akt 11
Aktet 12 / Akt 12
Aktet 13 / Akt 13
Aktet 14 / Akt 14
Aktet 15 / Akt 15
Aktet 16 / Akt 16
Aktet 17 / Akt 17
Aktet 18 / Akt 18
Aktet 19 / Akt 19
Aktet 20 / Akt 20
Aktet 21 / Akt 21
Aktet 22 / Akt 22
Aktet 23 / Akt 23
Aktet 24 / Akt 24
Aktet 25 / Akt 25
Aktet 26 / Akt 26
Aktet 27 / Akt 27
Aktet 28 / Akt 28