A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Nevojtore 4

1
Pra, kur Zoti mori vesh se farisenjtë kishin dëgjuar se Jezusi po bënte më shumë dishepuj dhe po pagëzonte më shumë se Gjoni
2
(ndonëse nuk pagëzonte Jezusi vetë, por dishepujt e tij),
3
e la Judenë dhe shkoi përsëri në Galile.
4
Por duhej të kalonte nëpër Samari.
5
Arriti, pra, në një qytet të Samarisë që quhej Sihar, afër tokës që Jakobi i kishte dhënë Jozefit, birit të vet.
6
Por aty ishte pusi i Jakobit. Dhe Jezusi, i lodhur nga udhëtimi, u ul pranë pusit; ishte rreth orës së gjashtë.
7
Një grua nga Samaria erdhi të nxjerrë ujë. Dhe Jezusi i tha: ''Më jep të pi'',
8
sepse dishepujt e vet kishin shkuar në qytet për të blerë ushqime.
9
Por gruaja samaritane i tha: ''Po qysh, ti që je Jude kërkon të pish prej meje, që jam një grua samaritane?'' (Sepse Judenjtë nuk shoqërohen me Samaritanët).
10
Jezusi u përgjigj dhe i tha: ''Po ta njihje ti dhuratën e Perëndisë dhe kush është ai që të thotë: "Më jep të pi!", ti vetë do të kërkoje nga ai dhe ai do të të jepte ujë të gjallë''.
11
Gruaja i tha: ''Zot, ti nuk ke as kovë për të nxjerrë dhe pusi është i thellë; nga e ke, pra, atë ujë të gjallë?
12
Vallë je më i madh se Jakobi, ati ynë, qe na dha këtë pus dhe piu prej tij ai vetë, bijtë e tij dhe bagëtitë e tij?''.
13
Jezusi u përgjigj dhe i tha: ''Kushdo që pi nga ky ujë, do të ketë përsëri etje,
14
por kush pi nga uji që do t'i jap unë nuk do të ketë më kurrë etje përjetë; por uji që unë do t'i jap do të bëhet në të një burim uji që gufon në jetë të përjetshme''.
15
Gruaja i tha: ''Zot, më jep këtë ujë, që unë të mos kem më etje dhe të mos vij këtu të nxjerr ujë!''.
16
Jezusi i tha: ''Shko thirre burrin tënd dhe eja këtu''.
17
Gruaja u përgjigj dhe i tha: ''Unë nuk kam burrë''. Jezusi i tha: ''Mirë the: "Nuk kam burrë",
18
sepse ti kishe pesë burra dhe ky që ke tani nuk është burri yt; për këtë ke thënë të vërtetën!''.
19
Gruaja i tha: ''Zot, po shoh se ti je një profet.
20
Etërit tanë adhuronin mbi këtë mal, dhe ju thoni se në Jeruzalem është vendi ku duhet të adhurojmë''.
21
Jezusi i tha: ''O grua, më beso: vjen ora që as mbi këtë mal as në Jeruzalem nuk do të adhuroni Atin.
22
Ju adhuroni atë që s'e njihni; ne adhurojmë atë që njohim; sepse shpëtimi vjen nga Judenjtë.
23
Por vjen ora, madje ajo ka ardhur, që adhuruesit e vërtetë ta adhurojnë Atin në frymë dhe në të vërtetën, sepse të tillë janë adhuruesit që kërkon Ati.
24
Perëndia është Frymë, dhe ata që e adhurojnë duhet t'a adhurojnë në frymë dhe në të vërtetën''.
25
Gruaja i tha: ''Unë e di se do të vijë Mesia, që e quajnë Krisht; kur të ketë ardhur, ai do të na kumtojë çdo gjë''.
26
Jezusi i tha: ''Unë jam, ai që po të flet!''.
27
Në këtë moment erdhën dishepujt e tij dhe u mrekulluan që po fliste me një grua; por asnjë nuk i tha: ''Çfarë do?'' ose: ''Pse po flet me të?''.
28
Atëherë gruaja e la kovën e saj dhe u kthye në qytet dhe u tha njerëzve:
29
''Ejani të shikoni një njeri që më ka thënë gjithçka kam bërë; vallë mos është ky Krishti?''.
30
Dolën, pra, nga qyteti dhe erdhën tek ai.
31
Ndërkaq dishepujt e vet po i luteshin duke thënë: ''Mësues, ha''.
32
Por ai u tha atyre: ''Unë kam një ushqim për të ngrënë të cilin ju s'e njihni''.
33
Prandaj dishepujt i thonin njëri-tjetrit: ''Mos i solli vallë dikush për të ngrënë?''.
34
Jezusi u tha atyre: ''Ushqimi im është të bëj vullnetin e atij që më dërgoi dhe të kryej veprën e tij.
35
A nuk thoni ju se ka edhe katër muaj dhe vjen korrja? Ja, unë po ju them: Ngrini sytë tuaj dhe shikoni fushat që tashmë zbardhojnë për korrjen.
36
Korrësi e merr shpërblimin dhe mbledh frytin për jetën e përjetshme, që mbjellësi dhe korrësi të gëzohen sëbashku.
37
Sepse në këtë vërtetohet e thëna: "Një mbjell e tjetri korr".
38
Unë ju dërgova të korrni atë për të cilin ju nuk u munduat; të tjerët u munduan dhe ju hytë në mundimin e tyre''.
39
Dhe shumë Samaritanë nga ai qytet besuan në të, për shkak të fjalës së gruas që dëshmoi: ''Ai më tregoi gjithçka kam bërë''.
40
Por kur Samaritanët erdhën tek ai, e lutën të qëndrojë me ta; dhe ai ndenji aty dy ditë.
41
Dhe shumë më tepër njerëz besuan për shkak të fjalës së tij.
42
Dhe ata i thoshnin gruas: ''S'është më vetëm për shkak të fjalëve të tua që besojmë, por sepse ne vetë e kemi dëgjuar dhe dimë se ai është me të vërtetë Krishti, Shpëtimtari i botës''.
43
Pra, si kaluan ato dy ditë, ai u nis prej andej dhe shkoi në Galile,
44
sepse vetë Jezusi dëshmoi se një profet nuk nderohet në vendlindjen e vet.
45
Pra, kur arriti në Galile, Galileasit e pritën, sepse kishin parë të gjitha ato që kishte bërë në Jeruzalem gjatë festës, sepse edhe ata kishin shkuar për festë.
46
Jezusi erdhi, pra, përsëri në Kanë të Galilesë, ku e kishte bërë ujin verë. Dhe aty ishte një nëpunës i mbretit, djali i të cilit ishte i sëmurë në Kapernaum.
47
Ky, kur dëgjoi se Jezusi kishte ardhur nga Judeja në Galile, shkoi tek ai dhe iu lut që të zbriste e ta shëronte birin e tij, që ishte gati për vdekje.
48
Atëherë Jezusi i tha: ''Po të mos shikoni shenja dhe mrekulli, ju nuk besoni''.
49
Nëpunësi i mbretit i tha: ''Zot, zbrit para se djali im të vdesë''.
50
Jezusi i tha: ''Shko, djali yt jeton!''. Dhe ai njeri i besoi fjalës që i tha Jezusi dhe shkoi.
51
Pikërisht kur ai po zbriste, i dolën përpara shërbëtorët e vet dhe e informuan duke thënë: ''Djali yt jeton!''.
52
Dhe ai i pyeti ata në cilën orë u bë më mirë; ata i thanë: ''Dje në orën e shtatë e lanë ethet''.
53
Atëherë i ati e kuptoi se ishte pikërisht në atë orë në të cilën Jezusi i kishte thënë: ''Djali yt jeton''; dhe besoi ai dhe gjithë shtëpia e tij.
54
Jezusi bëri edhe këtë shenjë të dytë, kur u kthye nga Judeja në Galile.
Nevojtore 4:1
Nevojtore 4:2
Nevojtore 4:3
Nevojtore 4:4
Nevojtore 4:5
Nevojtore 4:6
Nevojtore 4:7
Nevojtore 4:8
Nevojtore 4:9
Nevojtore 4:10
Nevojtore 4:11
Nevojtore 4:12
Nevojtore 4:13
Nevojtore 4:14
Nevojtore 4:15
Nevojtore 4:16
Nevojtore 4:17
Nevojtore 4:18
Nevojtore 4:19
Nevojtore 4:20
Nevojtore 4:21
Nevojtore 4:22
Nevojtore 4:23
Nevojtore 4:24
Nevojtore 4:25
Nevojtore 4:26
Nevojtore 4:27
Nevojtore 4:28
Nevojtore 4:29
Nevojtore 4:30
Nevojtore 4:31
Nevojtore 4:32
Nevojtore 4:33
Nevojtore 4:34
Nevojtore 4:35
Nevojtore 4:36
Nevojtore 4:37
Nevojtore 4:38
Nevojtore 4:39
Nevojtore 4:40
Nevojtore 4:41
Nevojtore 4:42
Nevojtore 4:43
Nevojtore 4:44
Nevojtore 4:45
Nevojtore 4:46
Nevojtore 4:47
Nevojtore 4:48
Nevojtore 4:49
Nevojtore 4:50
Nevojtore 4:51
Nevojtore 4:52
Nevojtore 4:53
Nevojtore 4:54
Nevojtore 1 / Nev 1
Nevojtore 2 / Nev 2
Nevojtore 3 / Nev 3
Nevojtore 4 / Nev 4
Nevojtore 5 / Nev 5
Nevojtore 6 / Nev 6
Nevojtore 7 / Nev 7
Nevojtore 8 / Nev 8
Nevojtore 9 / Nev 9
Nevojtore 10 / Nev 10
Nevojtore 11 / Nev 11
Nevojtore 12 / Nev 12
Nevojtore 13 / Nev 13
Nevojtore 14 / Nev 14
Nevojtore 15 / Nev 15
Nevojtore 16 / Nev 16
Nevojtore 17 / Nev 17
Nevojtore 18 / Nev 18
Nevojtore 19 / Nev 19
Nevojtore 20 / Nev 20
Nevojtore 21 / Nev 21