A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Luke 20

1
Dhe në një nga ato ditë ndodhi që, ndërsa ai po mësonte popullin në tempull dhe predikonte ungjillin, erdhën krerët e priftërinjve dhe skribët bashkë me pleqtë,
2
dhe i thanë: ''Na trego me ç'autoritet i bën këto gjëra; ose kush është ai që ta dha ty këtë pushtet?''.
3
Dhe ai duke u përgjigjur, u tha atyre: ''Edhe unë do t'ju pyes një gjë dhe ju m'u përgjigjni:
4
Pagëzimi i Gjonit vinte nga qielli apo nga njerëzit?''.
5
Dhe ata arsyetonin në mes tyre duke thënë: ''Po të themi prej qiellit, ai do të na thotë: "Atëherë përse nuk i besuat?".
6
Kurse po t'i themi prej njerëzve, gjithë populli do të na vrasë me gurë, sepse ai është i bindur se Gjoni ishte një profet''.
7
Prandaj u përgjigjen se nuk dinin nga vinte.
8
Atëherë Jezusi u tha atyre: ''As unë nuk po ju them me ç'pushtet i bëj këto gjëra''.
9
Pastaj filloi t'i tregojë popullit këtë shëmbëlltyrë: ''Një njeri mbolli një vresht, ua besoi disa vreshtarëve dhe iku larg për një kohë të gjatë.
10
Në kohën e të vjelave, dërgoi një shërbëtor tek ata vreshtarë që t'i jepnin pjesën e vet nga prodhimi i vreshtit; por vreshtarët e rrahën atë dhe e kthyen duarbosh.
11
Ai dërgoi përsëri një shërbëtor tjetër; por ata, pasi e rrahën dhe e shanë edhe atë, e kthyen duarbosh.
12
Ai dërgoi edhe një të tretë, por ata e plagosën edhe atë dhe e përzunë.
13
Atëherë i zoti i vreshtit tha: "Çfarë duhet të bëj? Do të dërgoj djalin tim të dashur. Ndoshta, duke e parë atë, do ta respektojnë!".
14
Por vreshtarët, kur e panë, thanë midis tyre: "Ky është trashëgimtari; ejani e ta vrasim që trashëgimia të na mbetet neve".
15
Kështu e nxorën jashtë vreshtit dhe e vranë. Ç'do t'u bëjë, pra, këtyre, i zoti i vreshtit?
16
Ai do të vijë, do t'i vrasë ata vreshtarë dhe do t'ua japë vreshtin të tjerëve''. Por ata, kur e dëgjuan këtë, thanë: ''Kështu mos qoftë''.
17
Atëherë Jezusi, duke i shikuar në fytyrë, tha: ''Ç'është, pra, ajo që është shkruar: "Guri që ndërtuesit e kanë hedhur poshtë u bë guri i qoshes"?
18
Kushdo që do të bjerë mbi këtë gur do të bëhet copë-copë, dhe ai mbi të cilin do të bjerë guri, do të dërrmohet''.
19
Në këtë moment, krerët e priftërinjve dhe skribët kërkuan të vënë dorë në të, sepse e morën vesh se ai e kishte treguar atë shëmbëlltyrë për ata, por kishin frikë nga populli.
20
Ata e përgjonin me kujdes dhe i dërguan disa spiunë të cilët, duke u paraqitur si njerëz të drejtë, ta zinin në gabim në ndonjë ligjëratë dhe pastaj t'ia dorëzonin pushtetit dhe autoritetit të guvernatorit.
21
Këta e pyetën duke thënë: ''Mësues ne e dimë se ti flet dhe mëson drejt dhe që nuk je aspak i anshëm, por mëson rrugën e Perëndisë në të vërtetë.
22
A është e lejueshme për ne t'i paguajmë taksë Cezarit apo jo?''.
23
Por ai, duke e kuptuar ligësinë e tyre, u tha atyre: ''Përse më provokoni?
24
Më tregoni një denar: e kujt është fytyra dhe mbishkrimi që ka?''. Dhe ata, duke përgjigjur, thanë: ''E Cezarit''.
25
Atëherë ai u tha atyre: ''I jepni, pra, Cezarit atë që i përket Cezarit, dhe Perëndisë atë që është e Perëndisë''.
26
Dhe nuk mundën ta zënë në gabim në ligjëratën e tij përpara popullit dhe, të habitur nga përgjigjja e tij, heshtën.
27
Pastaj iu afruan disa saducej, të cilët mohojnë se ka ringjallje, dhe e pyetën,
28
duke thënë: ''Mësues, Moisiu na la të shkruar që, nëse vëllai i dikujt vdes kishte grua dhe vdiq pa lënë fëmijë, i vëllai ta marrë gruan e tij dhe t'i ngjallë pasardhës vëllait të vet.
29
Tashti, ishin shtatë vëllezër; i pari u martua dhe vdiq pa lënë fëmijë.
30
I dyti e mori për grua dhe vdiq edhe ai pa lënë fëmijë.
31
E mori pastaj i treti; dhe kështu që të shtatë vdiqën pa lënë fëmijë.
32
Dhe pas tyre vdiq edhe gruaja.
33
Atëherë, në ringjallje, e kujt do të jetë grua? Sepse që të shtatë e patën grua''.
34
Dhe Jezusi, duke u përgjigjur, tha atyre: ''Bijtë e kësaj bote martohen dhe martojnë;
35
por ata që do të gjenden të denjë të kenë pjesë në botën tjetër dhe në ringjalljen e të vdekurve, nuk martohen dhe nuk martojnë;
36
ata as nuk mund të vdesin më, sepse janë si engjëjt dhe janë bij të Perëndisë, duke qenë bij të ringjalljes.
37
Dhe se të vdekurit do të ringjallen, e ka deklaruar vetë Moisiu në pjesën e ferrishtes, kur e quan Zot, Perëndinë e Abrahamit, Perëndinë e Isakut dhe Perëndinë e Jakobit.
38
Ai nuk është perëndi i të vdekurve, por i të gjallëve, sepse të gjithë jetojnë për të''.
39
Atëherë disa skribë morën fjalën dhe thanë: ''Mësues, mirë fole''.
40
Dhe nuk guxuan më t'i bëjnë asnjë pyetje.
41
Dhe ai i tha atyre: ''Vallë, si thonë se Krishti është Bir i Davidit?
42
Vetë Davidi, në librin e Psalmeve, thotë: "Zoti i tha Zotit tim: Ulu në të djathtën time,
43
derisa unë t'i vë armiqtë e tu si stol të këmbëve të tua".
44
Davidi, pra, e quan Zot; si mund të jetë bir i tij?''.
45
Dhe, ndërsa gjithë populli po e dëgjonte, ai u tha dishepujve të vet:
46
''Ruhuni nga skribët, të cilët shëtisin me kënaqësi me rroba të gjata, duan t'i përshëndesin nëpër sheshe, të jenë në vendet e para në sinagoga dhe në kryet e vendit nëpër gosti;
47
ata gllabërojnë shtëpitë e te vejave dhe, për t'u dukur, bëjnë lutje të gjata. Ata do të marrin një dënim më të rëndë''.
Luke 20:1
Luke 20:2
Luke 20:3
Luke 20:4
Luke 20:5
Luke 20:6
Luke 20:7
Luke 20:8
Luke 20:9
Luke 20:10
Luke 20:11
Luke 20:12
Luke 20:13
Luke 20:14
Luke 20:15
Luke 20:16
Luke 20:17
Luke 20:18
Luke 20:19
Luke 20:20
Luke 20:21
Luke 20:22
Luke 20:23
Luke 20:24
Luke 20:25
Luke 20:26
Luke 20:27
Luke 20:28
Luke 20:29
Luke 20:30
Luke 20:31
Luke 20:32
Luke 20:33
Luke 20:34
Luke 20:35
Luke 20:36
Luke 20:37
Luke 20:38
Luke 20:39
Luke 20:40
Luke 20:41
Luke 20:42
Luke 20:43
Luke 20:44
Luke 20:45
Luke 20:46
Luke 20:47
Luke 1 / Luke 1
Luke 2 / Luke 2
Luke 3 / Luke 3
Luke 4 / Luke 4
Luke 5 / Luke 5
Luke 6 / Luke 6
Luke 7 / Luke 7
Luke 8 / Luke 8
Luke 9 / Luke 9
Luke 10 / Luke 10
Luke 11 / Luke 11
Luke 12 / Luke 12
Luke 13 / Luke 13
Luke 14 / Luke 14
Luke 15 / Luke 15
Luke 16 / Luke 16
Luke 17 / Luke 17
Luke 18 / Luke 18
Luke 19 / Luke 19
Luke 20 / Luke 20
Luke 21 / Luke 21
Luke 22 / Luke 22
Luke 23 / Luke 23
Luke 24 / Luke 24