A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Luke 15

1
Pastaj të gjithë tagrambledhësit dhe mëkatarët i afroheshin për ta dëgjuar.
2
Dhe farisenjtë dhe skribët murmuritnin duke thënë: ''Ky i pranon mëkatarët dhe ha bashkë me ta''.
3
Atëherë ai u tha këtë shëmbëlltyrë:
4
''Cili njeri prej jush, që ka njëqind dele dhe një prej tyre t'i humbasë, nuk i lë të nëntëdhjetë e nëntat në shkretirë dhe nuk shkon pas asaj që humbi deri sa ta gjejë?
5
Dhe, kur e gjen, e merr mbi supe gjithë gaz;
6
dhe, kur arrin në shtëpi, i thërret miqtë dhe fqinjët dhe u thotë: "Gëzohuni bashkë me mua, sepse e gjeta delen time që më kishte humbur.
7
Dhe unë po ju them se po kështu në qiell do të ketë më shumë gëzim për një mëkatar të vetëm që pendohet, sesa për nëntëdhjetë e nëntë të drejtët, që nuk kanë nevojë të pendohen.
8
Ose, cila grua që ka dhjetë dhrahmi dhe humbet një nga ato, nuk ndez llambën, nuk e fshin shtëpinë dhe nuk kërkon me kujdes derisa ta gjejë?
9
Dhe, kur e gjen, fton tok shoqet dhe fqinjët, duke thënë: "Gëzohuni bashkë me mua, sepse e gjeta dhrahminë që kisha humbur".
10
Po kështu po ju them: do të ketë gëzim në mes të engjëjve të Perëndisë për një mëkatar të vetëm që pendohet''.
11
Tha akoma: ''Një njeri kishte dy bij.
12
Më i riu i tyre i tha babait: "Atë, më jep pjesën e pasurisë që më takon". Dhe i ati ua ndau mes tyre pasurinë.
13
Mbas pak ditësh biri më i ri mblodhi çdo gjë, shkoi në një vend të largët dhe atje e prishi gjithë pasurinë, duke bërë një jetë të shthurur.
14
Por, si i shpenzoi të gjitha, në atë vend ra një zi e madhe buke, dhe ai filloi të jetë në hall.
15
Atëherë shkoi e iu ngjit pas një banori të atij vendi, i cili e çoi në arat e tij që të ruajë derrat.
16
Dhe ai dëshironte të mbushte barkun me lendet që hanin derrat, por askush nuk ia jepte.
17
Atëherë erdhi në vete dhe tha: "Sa punëtorëve mëditës të atit tim u tepron buka, kurse unë po vdes nga uria!
18
Do të çohem dhe do të shkoj tek im atë dhe do t'i them: Atë, mëkatova kundër qiellit dhe para teje;
19
nuk jam më i denjë të quhem yt bir; trajtomë si një nga mëditësit e tu".
20
U çua, pra, dhe shkoi tek i ati. Por kur ishte ende larg, i ati e pa dhe dhembshuri; u lëshua vrap, ra mbi qafën e tij dhe e puthi.
21
Dhe i biri i tha: "O atë, mëkatova kundër qiellit dhe para teje dhe nuk jam më i denjë të quhem biri yt".
22
Por i ati u tha shërbëtorëve të vet: "Sillni këtu rrobën më të bukur dhe visheni, i vini një unazë në gisht dhe sandale në këmbë.
23
Nxirrni jashtë viçin e majmur dhe thereni; të hamë dhe të gëzohemi,
24
sepse ky biri im kishte vdekur dhe u kthye në jetë, kishte humbur dhe u gjet përsëri". Dhe filluan të bënin një festë të madhe.
25
Djali i tij i madh ishte në ara; dhe kur u kthye dhe iu afrua shtëpisë, dëgjoi këngë e valle.
26
Atëherë thirri një shërbëtor dhe e pyeti ç'ishte e gjitha kjo.
27
Dhe ai i tha: "U kthye yt vëlla dhe yt atë theri viçin e majmur, sepse iu kthye djali shëndoshë e mirë".
28
Kur i dëgjoj këto, ai u zemërua dhe nuk deshi të hynte; atëherë i ati doli dhe iu lut të hynte.
29
Por ai iu përgjigj të atit dhe tha: "Ja, u bënë kaq vite që unë të shërbej dhe kurrë s'kam shkelur asnjë nga urdhërat e tu, e megjithëatë kurrë s'më dhe një kec për të bërë një festë me miqtë e mi.
30
Por, kur u kthye ky djali yt, që prishi pasurinë tënde me prostituta, ti there për të viçin e majmur".
31
Atëherë i ati i tha: "O bir, ti je gjithmonë me mua, dhe çdo gjë që kam është jotja.
32
Por duhet të festojmë dhe të gëzohemi, sepse ky vëllai yt kishte vdekur dhe u kthye në jetë, kishte humbur dhe u gjet përsëri"''.
Luke 15:1
Luke 15:2
Luke 15:3
Luke 15:4
Luke 15:5
Luke 15:6
Luke 15:7
Luke 15:8
Luke 15:9
Luke 15:10
Luke 15:11
Luke 15:12
Luke 15:13
Luke 15:14
Luke 15:15
Luke 15:16
Luke 15:17
Luke 15:18
Luke 15:19
Luke 15:20
Luke 15:21
Luke 15:22
Luke 15:23
Luke 15:24
Luke 15:25
Luke 15:26
Luke 15:27
Luke 15:28
Luke 15:29
Luke 15:30
Luke 15:31
Luke 15:32
Luke 1 / Luke 1
Luke 2 / Luke 2
Luke 3 / Luke 3
Luke 4 / Luke 4
Luke 5 / Luke 5
Luke 6 / Luke 6
Luke 7 / Luke 7
Luke 8 / Luke 8
Luke 9 / Luke 9
Luke 10 / Luke 10
Luke 11 / Luke 11
Luke 12 / Luke 12
Luke 13 / Luke 13
Luke 14 / Luke 14
Luke 15 / Luke 15
Luke 16 / Luke 16
Luke 17 / Luke 17
Luke 18 / Luke 18
Luke 19 / Luke 19
Luke 20 / Luke 20
Luke 21 / Luke 21
Luke 22 / Luke 22
Luke 23 / Luke 23
Luke 24 / Luke 24