A A A A A
Shqiptare Bibla 1884

Shenjë 151
Dhe herët në mëngjes krerët e priftërinjve me pleqtë, skribët dhe gjithë sinedrit bënin këshill, e lidhën Jezusin e çuan jashtë e ia dorëzuan Pilatit.
2
Dhe Pilati e pyeti: ''A je ti mbreti i Judenjve?''. Dhe ai, duke u përgjigjur, i tha: ''Ti e thua!''.
3
Dhe krerët e priftërinjve e akuzonin për shumë gjëra; por ai nuk përgjigjej aspak.
4
Pilati e pyeti përsëri, duke thënë: ''Nuk po përgjigjesh fare? Shih për sa gjëra të akuzojnë!''.
5
Por Jezusi nuk u përgjigj më asgjë, aq sa Pilati mbeti i çuditur.
6
Dhe në çdo festë ishte zakon t'u lëshohej atyre një i burgosur, këdo që ata do kërkonin.
7
Por ishte në burg një njeri që quhej Baraba, bashkë me shokë të tjerë rebelë, të cilët kishin bërë një vrasje gjatë një kryengritjeje.
8
Dhe turma, duke bërtitur, filloi të kërkojë që të bënte ashtu siç kishte vepruar gjithnjë për ta.
9
Atëherë Pilati iu përgjigj atyre duke thënë: ''A doni t'ju liroj mbretin e Judenjve?''.
10
Sepse e dinte që krerët e priftërinjve ia kishin dorëzuar nga smira.
11
Por krerët e priftërinjve e nxitën turmën që të kërkojë që t'u lironte atyre Barabanë.
12
Dhe Pilati e mori përsëri fjalën dhe u tha atyre: ''Çfarë doni, pra, të bëj me atë që ju e quani mbret të Judenjve?''.
13
Dhe ata bërtitën përsëri: ''Kryqëzoje!''.
14
Dhe Pilati u tha atyre: ''Po ç'të keqe ka bërë?''. Atëherë ata bërtitën edhe më fort: ''Kryqëzoje!''.
15
Prandaj Pilati, duke dashur ta kënaqë turmën, ua lëshoi Barabanë. Dhe, mbasi e fshikulluan Jezusin, ua dorëzoi atyre që të kryqëzohej.
16
Atëherë ushtarët e çuan Jezusin në oborrin e brendshëm domëthënë në pretorium, dhe mblodhën gjithë kohortën.
17
E veshën në purpur dhe, si thurën një kurorë me ferra, ia vunë mbi krye.
18
Pastaj nisën ta përshëndesin duke i thënë: ''Tungjatjeta, o mbret i Judenjve!''.
19
Dhe e goditnin në krye me një kallam, e pështynin dhe, duke u gjunjëzuar përpara tij, e adhuronin.
20
Pasi e tallën, ia hoqen purpurën, e veshën me rrobat e tij dhe e nxorën jashtë për ta kryqëzuar.
21
Ata e detyruan një kalimtar, një farë Simoni nga Kirena që kthehej nga ara, babai i Aleksandrit dhe i Rufit, që ta mbante kryqin e tij.
22
Pastaj e çuan Jezusin në vendin të quajtur Golgota, që do të thotë: "Vendi i Kafkës".
23
I dhanë të pijë verë të përzier me mirrë, por ai nuk e mori.
24
Dhe, pasi e kryqëzuan, i ndanë rrobat e tij duke hedhur short, për të ditur çfarë do t'i binte secilit.
25
Ishte ora e tretë kur e kryqëzuan.
26
Dhe mbishkrimi që tregonte shkakun e dënimit, i cili ishte vënë përmbi të, thoshte: "Mbreti i Judenjve".
27
Bashkë me të kryqëzuan edhe dy vjedhës, njërin në të djathtën e tij dhe tjetrin në të majtën e tij.
28
Kështu u përmbush Shkrimi që thotë: ''Ai u përfshi ndër keqbërësit''.
29
Dhe ata që kalonin aty afër e fyenin, duke tundur kokën, dhe duke thënë: ''Hej, ti që e shkatërron tempullin dhe e rindërton në tre ditë,
30
shpëto veten tënde dhe zbrit nga kryqi!''.
31
Po ashtu edhe krerët e priftërinjve me skribët, duke e tallur, i thoshnin njeri tjetrit: ''Të tjerët i shpëtoi, por veten s'mund ta shpëtojë.
32
Krishti, mbreti i Izraelit, le të zbresë tani nga kryqi që ta shohim dhe ta besojmë''. Edhe ata që ishin kryqëzuar bashkë me të, e fyenin atë.
33
Pastaj, kur erdhi e gjashta orë, errësira e mbuloi gjithë vendin deri në të nëntën orë.
34
Dhe në të nëntën orë Jezusi bërtiti me zë të lartë: ''Eloi, Eloi; lama sabaktani?'', që e përkthyer do të thotë: ''Perëndia im, Perëndia im, përse më ke braktisur?''.
35
Dhe disa nga të pranishmit, kur e dëgjuan, thoshnin: ''Ja, ai po thërret Elian!''.
36
Atëherë një prej tyre erdhi me vrap, e zhyti një sfungjer në uthull dhe, mbasi e vuri në një kallam, ia dha të pijë, duke thënë: ''Lëreni; të shohim nëse vjen Elia që ta zbresë poshtë''.
37
Por Jezusi, si lëshoi një britmë të madhe, dha frymën.
38
Atëherë veli i tempullit u ça më dysh nga maja deri në fund.
39
Dhe centurioni që qëndronte përballë Jezusit, kur pa se, pasi Jezusi bërtiti ashtu, kishte dhënë shpirt, tha: ''Me të vërtetë ky njeri ishte Biri i Perëndisë!''.
40
Aty ishin gjithashtu edhe gra që shikonin nga larg; midis tyre ishin Maria Magdalena dhe Maria, nëna e Jakobit të vogël të Joses dhe Salomeja,
41
të cilat e kishin ndjekur dhe i kishin shërbyer kur ishte në Galile; dhe kishte edhe shumë të tjera që ishin ngjitur bashkë me të në Jeruzalem.
42
Pastaj, u afrua tashmë mbrëmja, sepse ishte Përgatitja, domethënë vigjilja e së shtunës,
43
Jozefi nga Arimatea, një këshilltar i respektuar, i cili priste edhe ai mbretërinë e Perëndisë, me guxim hyri te Pilati dhe kërkoi trupin e Jezusit.
44
Dhe Pilati u çudit që tashmë kishte vdekur. Dhe thirri centurionin dhe e pyeti nëse kishte vdekur prej shumë kohe.
45
Dhe si u sigurua nga centurioni, ia la trupin Jozefit.
46
Ky, mbasi bleu një çarçaf, e zbriti Jezusin nga kryqi, e mbështolli në çarçaf dhe e vuri në një varr që ishte hapur në shkëmb; pastaj rrokullisi një gur para hyrjes së varrit.
47
Dhe Maria Magdalena dhe Maria, nëna e Joses, vërenin ku e vunë.Shenjë 15:1

Shenjë 15:2

Shenjë 15:3

Shenjë 15:4

Shenjë 15:5

Shenjë 15:6

Shenjë 15:7

Shenjë 15:8

Shenjë 15:9

Shenjë 15:10

Shenjë 15:11

Shenjë 15:12

Shenjë 15:13

Shenjë 15:14

Shenjë 15:15

Shenjë 15:16

Shenjë 15:17

Shenjë 15:18

Shenjë 15:19

Shenjë 15:20

Shenjë 15:21

Shenjë 15:22

Shenjë 15:23

Shenjë 15:24

Shenjë 15:25

Shenjë 15:26

Shenjë 15:27

Shenjë 15:28

Shenjë 15:29

Shenjë 15:30

Shenjë 15:31

Shenjë 15:32

Shenjë 15:33

Shenjë 15:34

Shenjë 15:35

Shenjë 15:36

Shenjë 15:37

Shenjë 15:38

Shenjë 15:39

Shenjë 15:40

Shenjë 15:41

Shenjë 15:42

Shenjë 15:43

Shenjë 15:44

Shenjë 15:45

Shenjë 15:46

Shenjë 15:47Shenjë 1 / Мар 1

Shenjë 2 / Мар 2

Shenjë 3 / Мар 3

Shenjë 4 / Мар 4

Shenjë 5 / Мар 5

Shenjë 6 / Мар 6

Shenjë 7 / Мар 7

Shenjë 8 / Мар 8

Shenjë 9 / Мар 9

Shenjë 10 / Мар 10

Shenjë 11 / Мар 11

Shenjë 12 / Мар 12

Shenjë 13 / Мар 13

Shenjë 14 / Мар 14

Shenjë 15 / Мар 15

Shenjë 16 / Мар 16