A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Mateu 221
Dhe Jezusi, nisi përsëri t'u flasë atyre me shëmbëlltyra, duke thënë:
2
''Mbretëria e qiejve i ngjan një mbreti, i cili përgatiti dasmën e të birit.
3
Dhe dërgoi shërbëtorët e vet për të thirrur të ftuarit në dasmë, por ata nuk deshën të vijnë.
4
Dërgoi përsëri shërbëtorë të tjerë duke thënë: "U thoni të ftuarve: Ja unë e kam shtruar drekën time, viçat e mi dhe bagëtia ime e majmur janë therur dhe gjithçka është gati; ejani në dasmë".
5
Por ata, pa e përfillur, shkuan: dikush në arën e vet e dikush në punët e veta.
6
Dhe të tjerët, mbasi kapën shërbëtorët e tij, i shanë dhe i vranë.
7
Mbreti atëhërë, kur dëgjoi këtë, u zemërua dhe dërgoi ushtritë e veta për të shfarosur ata gjaksorë dhe dogji qytetin e tyre.
8
Atëherë u tha shërbëtorëve të vet: "Dasma është gati, por të ftuarit nuk ishin të denjë.
9
Shkoni, pra, në udhëkryqe dhe ftoni në dasmë këdo që të gjeni."
10
Dhe ata shërbëtorët dolën nëpër rrugë, mblodhën të gjithë ata që gjetën, të këqij dhe të mirë, dhe vendi i dasmës u mbush me të ftuar.
11
Atëherë mbreti hyri për të parë të ftuarit dhe gjeti aty një njeri që nuk kishte veshur rrobë dasme;
12
dhe i tha: "Mik, si hyre këtu pa pasur rrobë dasme?". Dhe ai mbylli gojën.
13
Atëherë mbreti u tha shërbëtorëve: "Lidheni duar dhe këmbë, kapeni dhe hidheni në errësirat e jashtme. Atje do të jetë e qara dhe kërcëllim dhëmbësh".
14
Sepse shumë janë të thirrur, por pak janë të zgjedhur''.
15
Atëherë farisenjtë u veçuan dhe bënin këshill se si ta zinin gabim në fjalë.
16
Dhe i dërguan dishepujt e tyre bashkë me herodianët, për t'i thënë: ''Mësues, ne e dimë se ti je i vërtetë dhe që mëson udhën e Perëndisë në të vërtetë, pa marrë parasysh njeri, sepse ti nuk shikon pamjen e jashtme të njerëzve.
17
Na thuaj, pra: Si e mendon? A është e ligjshme t'i paguhet taksa Cezarit apo jo?''.
18
Por Jezusi, duke e njohur ligësinë e tyre, tha: ''Pse më tundoni, o hipokritë?
19
Më tregoni monedhën e taksës''. Atëherë ata i treguan një denar.
20
Dhe ai u tha atyre: ''E kujt është kjo fytyrë dhe ky mbishkrim?''.
21
Ata i thanë: ''E Cezarit''. Atëherë ai u tha atyre: ''Jepni, pra, Cezarit atë që i përket Cezarit dhe Perëndisë atë që i përket Perëndisë''.
22
Dhe ata, kur e dëgjuan këtë, u mrekulluan, e lanë, dhe ikën.
23
Po atë ditë erdhën tek ai saducenjtë, të cilët thonë se nuk ka ringjallje, dhe e pyetën
24
duke thënë: ''Mësues, Moisiu ka thënë: "Në se dikush vdes pa lënë fëmijë, i vëllai le të martohet me gruan e tij, për t'i lindur trashëgimtarë vëllait të tij.
25
Tani ndër ne ishin shtatë vëllezër; i pari u martua dhe vdiq dhe duke mos pasë trashëgimtarë, ia la gruan vëllait të vet.
26
Kështu edhe i dyti dhe i treti, deri tek i shtati.
27
Në fund vdiq edhe gruaja.
28
Në ringjallje, pra, e kujt nga këta të shtatë do të jetë grua? Sepse të gjithë e patën gruaja''.
29
Por Jezusi, duke u përgjigjur u tha atyre: ''Ju bëni gabim, sepse nuk e kuptoni as Shkrimin as pushtetin e Perëndisë.
30
Në ringjallje, pra, as martohen as martojnë, por ata do të jenë në qiell si engjëjt e Perëndisë.
31
Pastaj sa për ringjalljen e të vdekurve, a nuk e keni lexuar ç'ju ishte thënë nga Perëndia kur thotë:
32
"Unë jam Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe i Jakobit"? Perëndia nuk është Perëndia i të vdekurve, por i të gjallëve''.
33
Dhe turmat, kur i dëgjuan këto gjëra, habiteshin nga doktrina e tij.
34
Atëherë farisenjtë, kur dëgjuan se ai ua kishte zënë gojën saducenjve, u mblodhën tok.
35
Dhe një nga ata, mësues i ligjit, e pyeti për të vënë në provë, duke thënë:
36
''Mësues, cili është urdhërimi i madh i ligjit?''.
37
Dhe Jezusi i tha: ''"Duaje Zotin, Perëndinë tënde me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde".
38
Ky është urdhërimi i parë dhe i madhi.
39
Dhe i dyti, i ngjashëm me këtë, është: "Duaje të afërmin tënd porsi vetveten".
40
Nga këto dy urdhërime varet i tërë ligji dhe profetët''.
41
Tani, kur u mblodhën farisenjtë, Jezusi i pyeti:
42
''Ç'u duket juve për Krishtin? Biri i kujt është?''. Ata i thanë: ''I Davidit''.
43
Ai u tha atyre: ''Si pra Davidi, në Frymë, e quan Zot, duke thënë:
44
"Zoti i ka thënë Zotit tim: Ulu në të djathtën time, deri sa unë t'i vë armiqtë e tu si stol të këmbëve të tua"?
45
Në qoftë se Davidi e quan Zot, si mund të jetë biri i tij?''.
46
Por asnjë nuk ishte në gjendje t'i përgjigjej; dhe, që nga ajo ditë, askush nuk guxoi ta pyesë më.Mateu 22:1
Mateu 22:2
Mateu 22:3
Mateu 22:4
Mateu 22:5
Mateu 22:6
Mateu 22:7
Mateu 22:8
Mateu 22:9
Mateu 22:10
Mateu 22:11
Mateu 22:12
Mateu 22:13
Mateu 22:14
Mateu 22:15
Mateu 22:16
Mateu 22:17
Mateu 22:18
Mateu 22:19
Mateu 22:20
Mateu 22:21
Mateu 22:22
Mateu 22:23
Mateu 22:24
Mateu 22:25
Mateu 22:26
Mateu 22:27
Mateu 22:28
Mateu 22:29
Mateu 22:30
Mateu 22:31
Mateu 22:32
Mateu 22:33
Mateu 22:34
Mateu 22:35
Mateu 22:36
Mateu 22:37
Mateu 22:38
Mateu 22:39
Mateu 22:40
Mateu 22:41
Mateu 22:42
Mateu 22:43
Mateu 22:44
Mateu 22:45
Mateu 22:46


Mateu 1 / Mat 1
Mateu 2 / Mat 2
Mateu 3 / Mat 3
Mateu 4 / Mat 4
Mateu 5 / Mat 5
Mateu 6 / Mat 6
Mateu 7 / Mat 7
Mateu 8 / Mat 8
Mateu 9 / Mat 9
Mateu 10 / Mat 10
Mateu 11 / Mat 11
Mateu 12 / Mat 12
Mateu 13 / Mat 13
Mateu 14 / Mat 14
Mateu 15 / Mat 15
Mateu 16 / Mat 16
Mateu 17 / Mat 17
Mateu 18 / Mat 18
Mateu 19 / Mat 19
Mateu 20 / Mat 20
Mateu 21 / Mat 21
Mateu 22 / Mat 22
Mateu 23 / Mat 23
Mateu 24 / Mat 24
Mateu 25 / Mat 25
Mateu 26 / Mat 26
Mateu 27 / Mat 27
Mateu 28 / Mat 28