A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Numrat 34

1
Zoti i foli akoma Moisiut, duke i thënë:
2
"Urdhëro bijtë e Izraelit dhe u thuaj atyre: Kur do të hyni në vendin e Kanaanit, ky është vendi që ju takon si trashëgimi, vendi i Kanaanit me këta kufij të veçantë:
3
Kufiri juaj jugor do të fillojë në shkretëtirën e Tsinit, gjatë kufirit të Edomit; kështu kufiri juaj do të shtrihet nga skaji i Detit të Kripur në drejtim të lindjes;
4
kufiri juaj do të shkojë pastaj nga e përpjeta e Akrabimit, do të kalojë nëpër Tsin dhe do të shtrihet në jug të Kadesh-Barneas; do të vazhdojë pastaj në drejtim të Hatsar-Adarit dhe do të kalojë nëpër Atsmoni.
5
Nga Atsmoni kufiri do të kthejë deri në përroin e Egjiptit dhe do të përfundojë në det.
6
Kufiri juaj në perëndim do të jetë Deti i Madh; ky do të jetë kufiri juaj perëndimor.
7
Ky do të jetë kufiri juaj verior: duke u nisur nga Deti i Madh do të caktoni kufirin tuaj deri në malin Hor;
8
nga mali Hor do të caktoni kufirin tuaj deri në hyrje të Hamathit, dhe skaji i kufirit do të jetë në Tsedad;
9
kufiri do të vazhdojë pastaj deri në Zifron dhe do të mbarojë në Hatsar-Enan; ky do të jetë kufiri juaj verior.
10
Do ta vijëzoni kufirin tuaj lindor nga Hatsar-Enani deri në Shefam;
11
kufiri do të zbresë nga Shefami në drejtim të Riblahut, në lindje të Ainit; pastaj kufiri do të zbresë dhe do të shtrihet deri sa të arrijë bregun lindor të detit të Kinerethit;
12
pastaj kufiri do të zbresë në drejtim të Jordanit, për të arritur deri në Detin e Kripur. Ky do të jetë vendi juaj me kufijtë e tij rreth e qark".
13
Kështu Moisiu u njoftoi këtë urdhër bijve të Izraelit dhe u tha atyre: "Ky është vendi që do të merrni si trashëgimi duke hedhur short, dhe që Zoti ka urdhëruar t'u jepet nëntë fiseve e gjysmë,
14
sepse fisi i bijve të Rubenit, në bazë të shtëpive të etërve të tyre, dhe fisi i bijve të Gadit, në bazë të shtëpive të etërve të tyre, dhe gjysma e fisit të Manasit e kanë marrë trashëgiminë e tyre.
15
Këto dy fise e gjysmë e kanë marrë trashëgiminë e tyre në lindje të Jordanit, mbi bregun përballë Jerikos, në drejtim të lindjes".
16
Zoti i foli akoma Moisiut, duke i thënë:
17
"Këta janë emrat e burrave që do të kryejnë ndarjen e vendit midis jush: prifti Eleazar dhe Jozueu, bir i Nunit.
18
Do të merrni edhe një prijës nga çdo fis, për të bërë ndarjen e vendit.
19
Këta janë emrat e burrave: Kalebi, bir i Jefunehut, nga fisi i Judës;
20
Shemueli, bir i Amihudit, nga fisi i bijve të Simeonit;
21
Elidadi, bir i Kislonit, nga fisi i Beniaminit;
22
prijësi Buki, bir i Joglit, nga fisi i bijve të Danit;
23
prijësi Haniel, bir i Efodit, për bijtë e Jozefit, nga fisi i bijve të Manasit;
24
prijësi Kemuel, bir i Shiftanit, për fisin e bijve të Efraimit;
25
prijësi Elitsafan, bir i Parnakut, për fisin e bijve të Zabulonit;
26
prijësi Paltiel, bir i Azanit, për fisin e bijve të Isakarit;
27
prijësi Ahihud, bir i Shelomit, për fisin e bijve të Asherit;
28
dhe prijësi Pedahel, bir i Amihudit, për fisin e bijve të Neftalit".
29
Këta janë burrat të cilët Zoti i urdhëroi t'u jepnin trashëgiminë bijve të Izraelit në vendin e Kananit.
Numrat 34:1
Numrat 34:2
Numrat 34:3
Numrat 34:4
Numrat 34:5
Numrat 34:6
Numrat 34:7
Numrat 34:8
Numrat 34:9
Numrat 34:10
Numrat 34:11
Numrat 34:12
Numrat 34:13
Numrat 34:14
Numrat 34:15
Numrat 34:16
Numrat 34:17
Numrat 34:18
Numrat 34:19
Numrat 34:20
Numrat 34:21
Numrat 34:22
Numrat 34:23
Numrat 34:24
Numrat 34:25
Numrat 34:26
Numrat 34:27
Numrat 34:28
Numrat 34:29
Numrat 1 / Num 1
Numrat 2 / Num 2
Numrat 3 / Num 3
Numrat 4 / Num 4
Numrat 5 / Num 5
Numrat 6 / Num 6
Numrat 7 / Num 7
Numrat 8 / Num 8
Numrat 9 / Num 9
Numrat 10 / Num 10
Numrat 11 / Num 11
Numrat 12 / Num 12
Numrat 13 / Num 13
Numrat 14 / Num 14
Numrat 15 / Num 15
Numrat 16 / Num 16
Numrat 17 / Num 17
Numrat 18 / Num 18
Numrat 19 / Num 19
Numrat 20 / Num 20
Numrat 21 / Num 21
Numrat 22 / Num 22
Numrat 23 / Num 23
Numrat 24 / Num 24
Numrat 25 / Num 25
Numrat 26 / Num 26
Numrat 27 / Num 27
Numrat 28 / Num 28
Numrat 29 / Num 29
Numrat 30 / Num 30
Numrat 31 / Num 31
Numrat 32 / Num 32
Numrat 33 / Num 33
Numrat 34 / Num 34
Numrat 35 / Num 35
Numrat 36 / Num 36