A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Numrat 201
Pastaj tërë asambleja e bijve të Izraelit arriti në shkretëtirën e Sinit në muajin e parë dhe populli qëndroi në Kadesh. Këtu vdiq dhe u varros Miriami.
2
Por mungonte uji për asamblenë, prandaj u mblodhën kundër Moisiut dhe Aaronit.
3
Kështu populli u grind me Moisiun dhe i foli, duke i thënë: "Të kishim vdekur kur vdiqën vëllezërit tanë para Zotit!
4
Pse e çuat asamblenë e Zotit në këtë shkretëtirë që të vdesim, ne dhe bagëtia jonë?
5
Dhe pse na bëtë të dalim nga Egjipti për të na sjellë në këtë vend të keq? Nuk është një vend që prodhon grurë, fiq, rrush ose shegë dhe mungon uji për të pirë".
6
Atëherë Moisiu dhe Aaroni u larguan nga asambleja për të vajtur në hyrje të çadrës së mbledhjes dhe ranë përmbys me fytyrën për tokë; dhe lavdia e Zotit iu shfaq atyre.
7
Pastaj Zoti i foli Moisiut, duke i thënë:
8
"Merr bastunin; ti dhe vëllai yt Aaron thirrni asamblenë dhe para syve të tyre i flisni shkëmbit, dhe ai do të japë ujin e tij; kështu do të nxjerrësh për ta ujë nga shkëmbi dhe do t'u japësh të pinë njerëzve dhe bagëtisë së tyre".
9
Moisiu mori, pra, bastunin që ishte përpara Zotit, ashtu si e kishte urdhëruar Zoti.
10
Kështu Moisiu dhe Aaroni thirrën asamblenë përpara shkëmbit dhe Moisiu u tha atyre: "Tani dëgjoni, o rebelë; a duhet të nxjerrim ujë për ju nga ky shkëmb?".
11
Pastaj Moisiu ngriti dorën, goditi shkëmbin me bastunin e tij dy herë dhe prej tij doli ujë me bollëk; kështu asambleja dhe bagëtia pinë ujë.
12
Atëherë Zoti u tha Moisiut dhe Aaronit: "Me qenë se nuk më besuat për të më mbuluar me lavdi para syve të bijve të Izraelit, ju nuk do ta futni këtë asamble në vendin që unë u dhashë atyre".
13
Këto janë ujërat e Meribës ku bijtë e Izraelit u grindën me Zotin, dhe ky u tregua i Shenjtë në mes tyre.
14
Pastaj Moisiu dërgoi lajmëtarë në Kadesh te mbreti i Edomit për t'i thënë: "Kështu thotë Izraeli, vëllai yt: Ti i njeh të gjitha fatkeqësitë që kemi pësuar,
15
si zbritën etërit tanë në Egjipt dhe ne qëndruam një kohë të gjatë në atë vend, dhe Egjiptasit na keqtrajtuan ne dhe etërit tanë.
16
Por, kur i thirrëm Zotit, ai e dëgjoi zërin tonë dhe dërgoi një Engjëll dhe na nxori nga Egjipti; dhe tani jemi në Kadesh, një qytet në afërsi të kufijve tuaj.
17
Po na lejo të kalojmë nëpër vendin tënd; ne nuk do të shkelim as arat as vreshtat tuaja, nuk do të pijmë ujin e puseve; do të ndjekim rrugën mbretërore, pa u kthyer as djathtas as majtas, deri sa të kalojmë kufijtë e tu".
18
Por Edomi iu përgjigj: "Ti nuk do të kalosh nëpër territorin tim, përndryshe do të të kundërvihem me shpatë".
19
Bijtë e Izraelit i thanë: "Ne do të ngjitemi nga rruga kryesore; dhe në rast se ne dhe bagëtia jonë do të pimë nga uji yt, do të ta paguajmë; na lejo vetëm të kalojmë më këmbë dhe asgjë më tepër".
20
Por ai u përgjigj: "Nuk do të kaloni!".
21
Dhe Edomi refuzoi të lejojë kalimin e Izraelit nëpër territorin e tij; kështu Izraeli u largua prej tij.
22
Atëherë bijtë e Izraelit, tërë asambleja u nisën nga Kadeshi dhe arritën në malin Hor.
23
Dhe Zoti i foli Moisiut dhe Aaronit në malin Hor, në kufijtë e vendit të Edomit, duke thënë:
24
"Aaroni po bashkohet me popullin e tij, dhe nuk ka për të hyrë në vendin që u kam dhënë bijve të Izraelit, sepse keni ngritur krye kundër urdhrit tim në ujërat e Meribës.
25
Merr Aaronin dhe Eleazarin, birin e tij, dhe çoji lart, në malin e Horit.
26
Zhvishe Aaronin nga rrobat e tij dhe vishja të birit, Eleazarit; dhe aty Aaroni do të bashkohet me popullin e tij dhe do të vdesë".
27
Moisiu bëri ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti; dhe ata hipën mbi malin e Horit para syve të të gjithë asamblesë.
28
Moisiu ia zhveshi rrobat Aaronit dhe ia veshi Eleazarit, birit të tij; dhe Aaroni vdiq aty, në majë të malit. Pastaj Moisiu dhe Eleazari zbritën nga mali.
29
Kur tërë asambleja pa që Aaroni kishte vdekur, e tërë shtëpia e Izraelit e qau Aaronin për tridhjetë ditë.Numrat 20:1
Numrat 20:2
Numrat 20:3
Numrat 20:4
Numrat 20:5
Numrat 20:6
Numrat 20:7
Numrat 20:8
Numrat 20:9
Numrat 20:10
Numrat 20:11
Numrat 20:12
Numrat 20:13
Numrat 20:14
Numrat 20:15
Numrat 20:16
Numrat 20:17
Numrat 20:18
Numrat 20:19
Numrat 20:20
Numrat 20:21
Numrat 20:22
Numrat 20:23
Numrat 20:24
Numrat 20:25
Numrat 20:26
Numrat 20:27
Numrat 20:28
Numrat 20:29


Numrat 1 / Num 1
Numrat 2 / Num 2
Numrat 3 / Num 3
Numrat 4 / Num 4
Numrat 5 / Num 5
Numrat 6 / Num 6
Numrat 7 / Num 7
Numrat 8 / Num 8
Numrat 9 / Num 9
Numrat 10 / Num 10
Numrat 11 / Num 11
Numrat 12 / Num 12
Numrat 13 / Num 13
Numrat 14 / Num 14
Numrat 15 / Num 15
Numrat 16 / Num 16
Numrat 17 / Num 17
Numrat 18 / Num 18
Numrat 19 / Num 19
Numrat 20 / Num 20
Numrat 21 / Num 21
Numrat 22 / Num 22
Numrat 23 / Num 23
Numrat 24 / Num 24
Numrat 25 / Num 25
Numrat 26 / Num 26
Numrat 27 / Num 27
Numrat 28 / Num 28
Numrat 29 / Num 29
Numrat 30 / Num 30
Numrat 31 / Num 31
Numrat 32 / Num 32
Numrat 33 / Num 33
Numrat 34 / Num 34
Numrat 35 / Num 35
Numrat 36 / Num 36