A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Zakaria 6

1
I çova përsëri sytë dhe shikova, dhe ja, katër qerre që dilnin në mes të dy maleve; dhe malet ishin male prej bronzi.
2
Në qerren e parë kishte kuaj të kuq, në qerren e dytë kuaj të zinj,
3
në qerren e tretë kuaj të bardhë dhe në të katërtën kuaj shumë laramanë.
4
Atëherë nisa t'i them engjëllit që fliste me mua: "Imzot, po këta?".
5
Engjëlli u përgjigj dhe tha: "Këta janë katër frymat e qiellit që dalin pasi kanë qenë në prani të Zotit të mbarë dheut.
6
Qerrja me kuaj të zinj shkon drejt vendit të veriut; kuajt e bardhë e ndjekin, kuajt laramanë shkojnë drejt vendit të jugut;
7
pastaj përparojnë kuajt me ngjyrë të kuqe të ndezur dhe kërkojnë të shkojnë për të përshkuar dheun". Ai u tha atyre: "Shkoni, përshkoni dheun!". Kështu ata e përshkuan dheun.
8
Pastaj ai më thirri dhe më foli, duke thënë: "Ja, ata që po shkojnë drejt vendit në veri e kanë qetësuar Frymën time mbi vendin e veriut.
9
Pastaj fjala e Zotit m'u drejtua duke thënë:
10
"Prano dhurata nga mërgimtarët, domethënë nga Heldai, nga Tobiahu dhe nga Jedaiahu që kanë ardhur nga Babilonia, dhe që po sot kanë shkuar në shtëpinë e Josias, birit të Sofonias.
11
Merr argjendin dhe arin, bëj një kurorë me to dhe vëre mbi kryet e Jozueut, birit të Jehotsadakut, kryepriftit.
12
Pastaj foli atij, duke thënë: Kështu thotë Zoti i ushtrive: Ja, burri emri i të cilit është Filizë, do të filizoj në vendin e tij dhe do të ndërtojë tempullin e Zotit.
13
Po, ai do të ndërtojë tempullin e Zotit, do të mbulohet me lavdi dhe do të ulet e do të mbretërojë mbi fronin e tij, do të jetë prift mbi fronin e tij, dhe midis të dyve do të jetë një këshillë paqeje.
14
Kurora do të jetë një kujtim në tempullin e Zotit për Helemin, për Tobiahun, për Jedaiahun dhe për Henin, birin e Sofonias.
15
Edhe ata që janë larg do të vijnë për të ndihmuar për ndërtimin e tempullit të Zotit; atëherë do të pranoni që Zoti i ushtrive më ka dërguar te ju. Kjo do të ndodhë në qoftë se do t'i bindeni me zell zërit të Zotit, Perëndisë tuaj".
Zakaria 6:1
Zakaria 6:2
Zakaria 6:3
Zakaria 6:4
Zakaria 6:5
Zakaria 6:6
Zakaria 6:7
Zakaria 6:8
Zakaria 6:9
Zakaria 6:10
Zakaria 6:11
Zakaria 6:12
Zakaria 6:13
Zakaria 6:14
Zakaria 6:15
Zakaria 1 / Zak 1
Zakaria 2 / Zak 2
Zakaria 3 / Zak 3
Zakaria 4 / Zak 4
Zakaria 5 / Zak 5
Zakaria 6 / Zak 6
Zakaria 7 / Zak 7
Zakaria 8 / Zak 8
Zakaria 9 / Zak 9
Zakaria 10 / Zak 10
Zakaria 11 / Zak 11
Zakaria 12 / Zak 12
Zakaria 13 / Zak 13
Zakaria 14 / Zak 14