A A A A A
Shqiptare Bibla 1884

Jonah 2

1

  Atëherë Jona iu lut Zotit, Perëndisë të tij, nga barku i peshkut dhe tha:

2

  "Në fatkeqësinë time i thirra Zotit dhe ai m'u përgjigj; nga gjiri i Sheolit i thirra dhe ti e dëgjove zërin tim.

3

  Më hodhe në një vend të thellë, në zemër të deteve, rryma më mori dhe gjithë dallgët e tua dhe valët e tua më kaluan sipër.

4

  Atëherë thashë: U dëbova nga prania jote. Megjithatë do të shikoj akoma në drejtim të tempullit tënd të shenjtë.

5

  Ujërat më kanë rrethuar deri në shpirt, humnera më ka mbështjellë, algat u mblodhën rreth kokës sime.

6

  Zbrita deri në themelet e maleve, toka mbylli shufrat e saj pas meje për gjithnjë, por ti e ngrite jetën time nga gropa, o Zot, Perëndia im.

7

  Kur shpirti im po ligështohej brenda meje, kujtova Zotin, dhe lutja ime arriti deri te ti, në tempullin tënd të shenjtë.

8

  Ata që jepen pas kotësive të rreme braktisin vetë burimin e hirit të tyre.

9

  Por unë me zëra lëvdimi do të ofroj flijime dhe do të plotësoj betimet që kam bërë. Shpëtimi i përket Zotit".

10

  Atëherë Zoti i foli peshkut dhe peshku e volli Jonan në breg.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884