English
A A A A A
×
Shqiptare Bibla 1884
Jonah 2
1
Atëherë Jona iu lut Zotit, Perëndisë të tij, nga barku i peshkut dhe tha:
2
"Në fatkeqësinë time i thirra Zotit dhe ai m'u përgjigj; nga gjiri i Sheolit i thirra dhe ti e dëgjove zërin tim.
3
Më hodhe në një vend të thellë, në zemër të deteve, rryma më mori dhe gjithë dallgët e tua dhe valët e tua më kaluan sipër.
4
Atëherë thashë: U dëbova nga prania jote. Megjithatë do të shikoj akoma në drejtim të tempullit tënd të shenjtë.
5
Ujërat më kanë rrethuar deri në shpirt, humnera më ka mbështjellë, algat u mblodhën rreth kokës sime.
6
Zbrita deri në themelet e maleve, toka mbylli shufrat e saj pas meje për gjithnjë, por ti e ngrite jetën time nga gropa, o Zot, Perëndia im.
7
Kur shpirti im po ligështohej brenda meje, kujtova Zotin, dhe lutja ime arriti deri te ti, në tempullin tënd të shenjtë.
8
Ata që jepen pas kotësive të rreme braktisin vetë burimin e hirit të tyre.
9
Por unë me zëra lëvdimi do të ofroj flijime dhe do të plotësoj betimet që kam bërë. Shpëtimi i përket Zotit".
10
Atëherë Zoti i foli peshkut dhe peshku e volli Jonan në breg.
Jonah 2:1
Jonah 2:2
Jonah 2:3
Jonah 2:4
Jonah 2:5
Jonah 2:6
Jonah 2:7
Jonah 2:8
Jonah 2:9
Jonah 2:10
Jonah 1 / Jon 1
Jonah 2 / Jon 2
Jonah 3 / Jon 3
Jonah 4 / Jon 4