A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Levitiku 3

1
"Kur një njeri ofron një flijim falënderimi, po të jetë se ofron një bagëti të trashë të marrë nga kopeja, qoftë mashkull apo femër, do ta ofrojë pa të meta përpara Zotit.
2
Do të vërë dorën mbi kokën e ofertës së tij dhe do ta therë në hyrje të çadrës së mbledhjes; pastaj priftërinjtë, bijtë e Aaronit, do të shpërndajnë gjakun rreth e qark mbi altarin.
3
Nga ky flijim falënderimi do të paraqesë, si flijim të bërë me zjarr për Zotin, dhjamin që mbulon zorrët dhe të gjithë dhjamin që rri ngjitur me zorrët,
4
të dy veshkat dhe dhjamin që është mbi ato rreth ijeve, por do të shkëpusë bulën me dhjamë të mëlçisë së zezë që ndodhet mbi veshkat.
5
Pas kësaj bijtë e Aaronit do ta tymosin në altarin mbi olokaustin, që ndodhet mbi drutë e vëna mbi zjarr. Éshtë një flijim i bërë me zjarr me erë të këndshme për Zotin.
6
Në rast se oferta e tij, si flijim falënderimi për Zotin, është një bagëti e imët, qoftë mashkull apo femër, do ta ofrojë pa të meta.
7
Në rast se paraqet si flijm e tij një qengj, do ta ofrojë përpara Zotit.
8
Do të vërë dorën e tij mbi kokën e ofertës së tij dhe do ta therë në hyrje të çadrës së mbledhjes; pastaj bijtë e Aaronit do ta shpërndajnë gjakun rreth e qark mbi altarin.
9
Nga flijimi i falënderimit do të paraqitet, si flijim i bërë me zjarr për Zotin, dhjami i tij; ai do të shkëpusë tërë bishtin e majmë afër shtyllës kurrizore, dhjamin që mbulon zorrët dhe të gjithë dhjamin që rri ngjitur me zorrët,
10
të dy veshkat dhe dhjamin që është mbi to rreth ijeve, por do të shkëpusë bulën e majme të mëlçisë mbi veshkat.
11
Pastaj prifti do ta tymosë mbi altarin si ushqim. Éshtë një ofertë e bërë me zjarr për Zotin.
12
Në rast se oferta e tij është një dhi, do ta ofrojë para Zotit.
13
Do të vërë dorën e tij mbi kokën e saj dhe do ta therë në hyrje të çadrës së mbledhjes; pastaj bijtë e Aaronit do të shpërndajnë gjakun rreth e qark mbi altarin.
14
Prej saj do të paraqesë, si flijim të bërë me zjarr për Zotin, dhjamin që mbulon zorrët dhe tërë dhjamin që rri ngjitur me zorrët,
15
të dy veshkat dhe dhjamin që është mbi to rreth ijeve, por do të shkëpusë bulën e majme të mëlçisë mbi veshkat.
16
Pastaj prifti do t'i tymosë mbi altar si ushqim. Éshtë një ofertë e bërë me zjarr me erë të këndshme. E tërë yndyra i përket Zotit.
17
Ky është një ligj i përjetshëm për të gjithë brezat tuaj, në të gjitha vendet ku do të banoni: nuk do të hani as yndyrë, as gjak".
Levitiku 3:1
Levitiku 3:2
Levitiku 3:3
Levitiku 3:4
Levitiku 3:5
Levitiku 3:6
Levitiku 3:7
Levitiku 3:8
Levitiku 3:9
Levitiku 3:10
Levitiku 3:11
Levitiku 3:12
Levitiku 3:13
Levitiku 3:14
Levitiku 3:15
Levitiku 3:16
Levitiku 3:17
Levitiku 1 / Lev 1
Levitiku 2 / Lev 2
Levitiku 3 / Lev 3
Levitiku 4 / Lev 4
Levitiku 5 / Lev 5
Levitiku 6 / Lev 6
Levitiku 7 / Lev 7
Levitiku 8 / Lev 8
Levitiku 9 / Lev 9
Levitiku 10 / Lev 10
Levitiku 11 / Lev 11
Levitiku 12 / Lev 12
Levitiku 13 / Lev 13
Levitiku 14 / Lev 14
Levitiku 15 / Lev 15
Levitiku 16 / Lev 16
Levitiku 17 / Lev 17
Levitiku 18 / Lev 18
Levitiku 19 / Lev 19
Levitiku 20 / Lev 20
Levitiku 21 / Lev 21
Levitiku 22 / Lev 22
Levitiku 23 / Lev 23
Levitiku 24 / Lev 24
Levitiku 25 / Lev 25
Levitiku 26 / Lev 26
Levitiku 27 / Lev 27