A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Levitiku 24

1
Zoti i foli akoma Moisiut, duke i thënë:
2
"Urdhëro bijtë e Izraelit të të sjellin vaj të pastër ullinjsh të shtypur për dritën e shandanit, për t'i mbajtur llambat vazhdimisht të ndezura.
3
Në çadrën e mbledhjes, jashtë velit që është përpara dëshmisë, Aaroni do të kujdeset për vazhdimësinë nga mbrëmja deri në mëngjes para Zotit. Éshtë një ligj i përjetshëm për të gjithë brezat tuaj.
4
Ai do të kujdeset për llambat e shandanit prej floriri të pastër që janë para Zotit, për vazhdimësinë.
5
Do të marrësh majë mielli dhe me të do të pjekësh dymbëdhjetë kulaç; çdo kulaç do të jetë dy të dhjetat e efës.
6
Do t'i vendosësh në dy radhë, gjashtë në çdo radhë, mbi tryezën prej ari të pastër, përpara Zotit.
7
Dhe në çdo radhë do të vësh temjan të pastër, i cili ka për të qenë një kujtim mbi bukën, si një flijim i bërë me zjarr për Zotin.
8
Çdo të shtunë ai do t'i vendosë bukët përpara Zotit, në vazhdimësi; ato do të merren nga bijtë e Izraelit; kjo është një besëlidhje e përjetshme.
9
Bukët i përkasin Aaronit dhe bijve të tij, dhe këta do t'i hanë në një vend të shenjtë, sepse do të jenë një gjë shumë e shenjtë për atë midis flijimeve të bëra me zjarr para Zotit. Éshtë një ligj i përjetshëm".
10
Ndërkaq biri i një gruaje izraelite dhe i një egjiptasi doli në mes të bijve të Izraelit; dhe ndërmjet djalit të gruas izraelite dhe një izraeliti plasi një grindje.
11
Biri i izraelites blasfemoi emrin e Zotit dhe e mallkoi atë; kështu e çuan te Moisiu. (Nëna e tij quhej Shelomith, ishte e bija e Dibrit, nga fisi i Danve).
12
E futën në burg, deri sa t'u tregohej vullneti i Zotit.
13
Dhe Zoti i foli Moisiut, duke i thënë:
14
"Çoje atë blasfemues jashtë kampit; të gjithë ata që e kanë dëgjuar të vënë duart e tyre mbi kokën e tij dhe gjithë asambleja ta vrasë me gurë.
15
Pastaj folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: "Kushdo që mallkon Perëndinë e tij, do të mbajë fajin e mëkatit të tij.
16
Dhe kushdo që e shan emrin e Zotit do të dënohet me vdekje; tërë asambleja do ta vrasë me gurë. I huaj apo i lindur në vend, ai që blasfemon emrin e Zotit do të dënohet me vdekje.
17
Kush ia heq jetën një njeriu, do të vritet.
18
Kush rreh për vdekje një kafshë, do ta paguajë: jetë për jetë.
19
Kur dikush i shkakton një dëmtim fqinjit të tij, ai do të pësojë po atë që i ka bërë tjetrit;
20
thyerje për thyerje, sy për sy, dhëmb për dhëmb; ai do të pësojë po atë gjymtim që u ka shkaktuar të tjerëve.
21
Kush rreh për vdekje një kafshë, do ta paguajë; por ai që ia heq jetën një njeriu do të vritet.
22
Do të keni të njëjtin ligj për të huajin dhe për atë që ka lindur në vend; sepse unë jam Zoti, Perëndia juaj".
23
Pastaj Moisiu u foli bijve të Izraelit, të cilët e çuan jashtë kampit atë blasfemues dhe e vranë me gurë. Kështu bijtë e Izraelit vepruan ashtu si e kishte urdhëruar Zoti Moisiun.
Levitiku 24:1
Levitiku 24:2
Levitiku 24:3
Levitiku 24:4
Levitiku 24:5
Levitiku 24:6
Levitiku 24:7
Levitiku 24:8
Levitiku 24:9
Levitiku 24:10
Levitiku 24:11
Levitiku 24:12
Levitiku 24:13
Levitiku 24:14
Levitiku 24:15
Levitiku 24:16
Levitiku 24:17
Levitiku 24:18
Levitiku 24:19
Levitiku 24:20
Levitiku 24:21
Levitiku 24:22
Levitiku 24:23
Levitiku 1 / Lev 1
Levitiku 2 / Lev 2
Levitiku 3 / Lev 3
Levitiku 4 / Lev 4
Levitiku 5 / Lev 5
Levitiku 6 / Lev 6
Levitiku 7 / Lev 7
Levitiku 8 / Lev 8
Levitiku 9 / Lev 9
Levitiku 10 / Lev 10
Levitiku 11 / Lev 11
Levitiku 12 / Lev 12
Levitiku 13 / Lev 13
Levitiku 14 / Lev 14
Levitiku 15 / Lev 15
Levitiku 16 / Lev 16
Levitiku 17 / Lev 17
Levitiku 18 / Lev 18
Levitiku 19 / Lev 19
Levitiku 20 / Lev 20
Levitiku 21 / Lev 21
Levitiku 22 / Lev 22
Levitiku 23 / Lev 23
Levitiku 24 / Lev 24
Levitiku 25 / Lev 25
Levitiku 26 / Lev 26
Levitiku 27 / Lev 27