A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Osea 61
Ejani, të kthehemi tek Zoti, sepse ai na ka copëtuar, por do të na shërojë; na ka goditur, por do të na mbështjellë.
2
Mbas dy ditësh do të na japë përsëri jetë, ditën e tretë do të na ringjallë dhe ne do të jetojmë në prani të tij.
3
E njohim Zotin, të përpiqemi ta njohim më mirë; ardhja e tij është e sigurt si agimi. Ai do të na vijë si shiu, si shiu i fundit dhe i parë mbi tokë.
4
"Çfarë duhet të bëj me ty, o Efraim? Çfarë duhet të bëj me ty, o Judë? Dashuria juaj është si një re e mëngjesit, si vesa që në mëngjes zhduket shpejt.
5
Prandaj i kam prerë me anë të profetëve, i kam vrarë me fjalët e gojës sime dhe gjykimet e mia për ju janë si drita që lind.
6
Sepse unë dëshiroj mëshirë dhe jo flijimet, dhe njohjen e Perëndisë më shumë se olokaustet.
7
Por, si Adami, ata kanë shkelur besëlidhjen, kanë vepruar me mashtrim ndaj meje.
8
Galaadi është një qytet keqbërësish dhe i përlyer me gjak.
9
Ashtu si bandat e cubave rrinë në pritë për një njeri, kështu një turmë priftërinjsh masakron në rrugën e Sikemit, kryen gjëra të kobshme.
10
Në shtëpinë e Izraelit pashë diçka të neveritshme: atje kurvërohet Efraimi, atje ndotet Izraeli.
11
Edhe për ty, o Judë, është rezervuar një korrje, kur do ta kthej popullin tim nga robëria".Osea 6:1
Osea 6:2
Osea 6:3
Osea 6:4
Osea 6:5
Osea 6:6
Osea 6:7
Osea 6:8
Osea 6:9
Osea 6:10
Osea 6:11


Osea 1 / Osea 1
Osea 2 / Osea 2
Osea 3 / Osea 3
Osea 4 / Osea 4
Osea 5 / Osea 5
Osea 6 / Osea 6
Osea 7 / Osea 7
Osea 8 / Osea 8
Osea 9 / Osea 9
Osea 10 / Osea 10
Osea 11 / Osea 11
Osea 12 / Osea 12
Osea 13 / Osea 13
Osea 14 / Osea 14