English
A A A A A
×
Shqiptare Bibla 1884
Ezekieli 34
1
Fjala e Zotit m'u drejtua përsëri, duke thënë:
2
"Bir njeriu, profetizo kundër barinjve të Izraelit; profetizo dhe u thuaj atyre barijve: Kështu thotë Zoti, Zoti: Mjerë barinjtë e Izraelit që kullotin veten e tyre! A nuk duhet përkundrazi të kullosin kopenë?
3
Ju hani yndyrën, visheni me leshin, vritni delet e majme, por nuk e kullotni kopenë.
4
Nuk i keni forcuar delet e dobëta, nuk jeni kujdesur për të sëmurën, nuk keni fashuar atë të plagosurën, nuk e keni rikthyer në shtëpi të hutuarën dhe nuk e keni kërkuar të humburën, por keni sunduar mbi to me forcë dhe ashpërsi.
5
Kështu ato, për mungesë bariu, janë shpërndarë, janë bërë pre e të gjitha bishave të fushës dhe kanë humbur.
6
Delet e mia po enden nëpër tërë malet dhe mbi çdo kodrinë të lartë; po, delet e mija janë përhapur mbi gjithë faqen e vendit dhe askush nuk ka shkuar t'i kërkojë ato as nuk tregoi kujdes".
7
Prandaj, o barinj, dëgjoni fjalën e Zotit:
8
Ashtu siç është e vërtetë që unë rroj", thotë Zoti, Zoti, "duke qenë se delet e mija janë bërë një pre, delet e mia i hanë të gjitha bishat e fushave për mungesë të një bariu dhe sepse barinjtë e mi nuk kanë vajtur ti kërkojnë delet e mia, por barinjtë kanë kullotur për veten e tyre dhe nuk kanë kullotur delet e mia".
9
Prandaj, o barinj, dëgjoni fjalën e Zotit:
10
Kështu thotë Zoti, Zoti: "Ja, unë jam kundër barinjve; do t'u kërkoj llogari për delet e mia dhe nuk do t'i lë t'i kullotin delet. Barinjtë nuk do të kullotin më veten e tyre, sepse do t'u heq nga goja e tyre delet e mia dhe nuk do të jenë më ushqimi i tyre.
11
Sepse kështu thotë Zoti, Zoti: "Ja, unë vetë do të shkoj të kërkoj delet e mia dhe do të kujdesem.
12
Ashtu si bariu kujdeset për kopenë e tij kur ndodhet në mes të deleve të tij, të shpërndara, kështu unë do të kujdesem për delet e mia dhe do t'i heq nga të gjitha vendet ku janë shpërndarë në një ditë me re dhe errësirë të dendur.
13
Do t'i nxjerr nga popujt dhe do t'i mbledh nga vende të ndryshme; do t'i çoj përsëri në tokën e tyre dhe do t'i kullot në malet e Izraelit, gjatë rrjedhave ujore dhe në tërë vendet e banuara të vendit.
14
Do t'i kullot në kullota të mira dhe vatha e tyre do të jetë në malet e larta të Izraelit; atje do të pushojnë në një vathë dhe do të kullotin në kullota të pasura në malet e Izraelit.
15
"Unë vetë do t'i kullot delet e mia dhe do t'i bëj të pushojnë", thotë Zoti, Zoti.
16
"Unë do të kërkoj të humburën, do ta kthej të hutuarën, do t'i lidh plagën, do ta forcoj të sëmurën, por do të shkatërroj të majmen dhe të fortën; do t'i kullot me drejtësi.
17
Sa për ju, o delet e mia", kështu thotë Zoti, Zoti, "ja, unë do të gjykoj midis dele e dele, midis deshëve dhe cjepve.
18
Ju duket gjë e vogël të kullotësh në një kullotë të mirë dhe pastaj të shkelësh me këmbë atë që mbetet nga kullota juaj, ose të pish ujra të pastra dhe pastaj të turbullosh me këmbë atë që mbetet?
19
Kështu delet e mia duhet të hanë atë që kanë shkelur këmbët tuaja dhe duhet të pijnë atë që kanë turbulluar këmbët tuaja".
20
Prandaj kështu u thotë atyre Zoti, Zoti: "Ja, unë vetë do të gjykoj midis deles së dhjamur dhe deles së dobët.
21
Duke qenë se ju keni shtyrë me ijë dhe me shpatull dhe u keni rënë me brirë të gjitha deleve të dobëta deri sa i shpërndatë rreth e rrotull,
22
unë do t'i shpëtoj delet e mia dhe nuk do të bëhen më pre, dhe do të gjykoj midis dele e dele.
23
Do të vendos mbi to një bari të vetëm që do t'i kullosë, shërbëtorin tim David. Ai do t'i kullosë dhe ka për të qenë bariu i tyre.
24
Dhe unë, Zoti, do të jem Perëndia i tyre dhe shërbëtori im Davidi do të jetë princ në mes tyre. Unë, Zoti, fola.
25
Do të vendos me to një besëlidhje paqeje dhe do të zhduk nga vendi kafshët e liga, kështu ato do të mund të rrinë të sigurta në shkretëtirë dhe të flenë nëpër pyje.
26
Dhe do t'ua bëj të bekura vendet rreth kodrës sime; do të bëj të bjerë shiu në kohën e duhur, dhe do të jenë shira bekimi.
27
Druri i fushës do të japë frytin e tij dhe toka do të japë prodhimet e saj. Ato do të jenë të sigurta në tokën e tyre dhe do të pranojnë që unë jam Zoti, kur do të këpus shufrat e zgjedhës së tyre dhe do t'i çliroj nga dora e atyre që i mbanin në skllavëri.
28
Dhe nuk do të jenë më pre e kombeve as do t'i hanë më bishat e fushës, por do të qëndrojnë të sigurta dhe askush nuk ka për t'i trembur.
29
Do ta bëj që të mbijë për ta një kopësht me famë të madhe; nuk do të konsumohen më nga uria në vend dhe nuk do të mbajnë më turpin e kombeve.
30
Kështu ata do të pranojnë që unë, Zoti, Perëndia i tyre, jam me ta, dhe që ata, shtëpia e Izraelit, janë populli im", thotë Zoti, Zoti.
31
"Ju jeni delet e mia, delet e kullotës sime; jeni njerëz dhe unë jam Perëndia juaj", thotë Zoti.
Ezekieli 34:1
Ezekieli 34:2
Ezekieli 34:3
Ezekieli 34:4
Ezekieli 34:5
Ezekieli 34:6
Ezekieli 34:7
Ezekieli 34:8
Ezekieli 34:9
Ezekieli 34:10
Ezekieli 34:11
Ezekieli 34:12
Ezekieli 34:13
Ezekieli 34:14
Ezekieli 34:15
Ezekieli 34:16
Ezekieli 34:17
Ezekieli 34:18
Ezekieli 34:19
Ezekieli 34:20
Ezekieli 34:21
Ezekieli 34:22
Ezekieli 34:23
Ezekieli 34:24
Ezekieli 34:25
Ezekieli 34:26
Ezekieli 34:27
Ezekieli 34:28
Ezekieli 34:29
Ezekieli 34:30
Ezekieli 34:31
Ezekieli 1 / Ezek 1
Ezekieli 2 / Ezek 2
Ezekieli 3 / Ezek 3
Ezekieli 4 / Ezek 4
Ezekieli 5 / Ezek 5
Ezekieli 6 / Ezek 6
Ezekieli 7 / Ezek 7
Ezekieli 8 / Ezek 8
Ezekieli 9 / Ezek 9
Ezekieli 10 / Ezek 10
Ezekieli 11 / Ezek 11
Ezekieli 12 / Ezek 12
Ezekieli 13 / Ezek 13
Ezekieli 14 / Ezek 14
Ezekieli 15 / Ezek 15
Ezekieli 16 / Ezek 16
Ezekieli 17 / Ezek 17
Ezekieli 18 / Ezek 18
Ezekieli 19 / Ezek 19
Ezekieli 20 / Ezek 20
Ezekieli 21 / Ezek 21
Ezekieli 22 / Ezek 22
Ezekieli 23 / Ezek 23
Ezekieli 24 / Ezek 24
Ezekieli 25 / Ezek 25
Ezekieli 26 / Ezek 26
Ezekieli 27 / Ezek 27
Ezekieli 28 / Ezek 28
Ezekieli 29 / Ezek 29
Ezekieli 30 / Ezek 30
Ezekieli 31 / Ezek 31
Ezekieli 32 / Ezek 32
Ezekieli 33 / Ezek 33
Ezekieli 34 / Ezek 34
Ezekieli 35 / Ezek 35
Ezekieli 36 / Ezek 36
Ezekieli 37 / Ezek 37
Ezekieli 38 / Ezek 38
Ezekieli 39 / Ezek 39
Ezekieli 40 / Ezek 40
Ezekieli 41 / Ezek 41
Ezekieli 42 / Ezek 42
Ezekieli 43 / Ezek 43
Ezekieli 44 / Ezek 44
Ezekieli 45 / Ezek 45
Ezekieli 46 / Ezek 46
Ezekieli 47 / Ezek 47
Ezekieli 48 / Ezek 48