A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Ezekieli 131
Fjala e Zotit m'u drejtua duke thënë:
2
"Bir njeriu, profetizo kundër profetëve të Izraelit që profetizojnë dhe u thuaj atyre që profetizojnë sipas zemrës së tyre: Dëgjoni fjalën e Zotit.
3
Kështu thotë Zoti, Zoti: Mjerë profetët e pamend që ndjekin frymën e tyre duke mos parë asgjë.
4
O Izrael, profetët e tu kanë qenë si dhelpra në shkretëtirë.
5
Ju nuk jeni ngjitur mbi të çara dhe as nuk keni ndërtuar ndonjë mur rreth shtëpisë së Izraelit për të rezistuar në betejën në ditën e Zotit.
6
Kanë pasur vegime të rreme dhe shortari të gënjeshtërta dhe thonë: "Zoti ka thënë", ndërsa Zoti nuk i ka dërguar. Megjithatë ata shpresojnë që fjala e tyre të plotësohet.
7
A nuk keni pasur vallë vegime të rreme dhe a nuk keni shqiptuar shortari të gënjeshtra? Ju thoni: "Zoti ka thënë", kurse unë nuk kam folur".
8
Prandaj kështu thotë Zoti, Zoti: "Me qenë se keni thënë gënjeshtra dhe keni pasur vegime të gënjeshtërta, ja ku jam kundër jush", thotë Zoti, Zoti.
9
"Dora ime do të jetë kundër profetëve që kanë vegime të rreme dhe shqiptojnë shortari të gënjeshtra. Ata nuk do të marrin pjesë në këshillën e popullit tim, nuk do të jenë të shkruar në rregjistrin e shtëpisë së Izraelit dhe nuk do të hyjnë në vendin e Izraelit; atëherë do të pranoni që unë jam Zoti, Zoti.
10
Sepse, po, sepse kanë bërë popullin tim të devijojë, duke i thënë: 'Paqe', kur nuk ka paqe, dhe kur një njeri ndërton një mur, ata e suvatojnë me një llaç që nuk mban,
11
u thuaj atyre që e suvatojnë me llaç që nuk mban, se ai ka për të rënë. Do të vijë një shi i rrëmbyer dhe ju, o gurë breshëri, do të rrëzoheni; do të shpërthejë një erë e stuhishme,
12
dhe ja, kur do të rrëzohet muri, nuk do t'ju thuhet vallë: "Ku është llaçi me të cilin e keni suvatuar?"".
13
Prandaj kështu thotë Zoti, Zoti: "Në tërbimin tim do të bëj që të shpërthejë një erë e stuhishme, në zemërimin tim do të bëj që të bjerë një shi i rrëmbyer dhe në tërbimin tim disa gurë breshri për një shfarosje të plotë.
14
Kështu do të shemb murin që keni suvatuar me llaç që nuk mban, do të hedh për tokë dhe themelet e tij do të zbulohen; ai do të rrëzohet dhe ju do të shkatërroheni bashkë me të; atëherë do të pranoni që unë jam Zoti.
15
Kështu do të shfryj tërbimin tim mbi murin dhe mbi ata që kanë suvatuar me llaç që nuk mban; dhe do t'ju them: "Muri nuk është më dhe as ata që e suvatonin,
16
domethënë, profetët e Izraelit që profetizonin mbi Jeruzalemin dhe kishin për të vegime paqeje, ndërsa nuk kishte paqe", thotë Zoti, Zoti.
17
"Por tani ti, bir njeriu, kthe fytyrën nga vajzat e popullit tënd që profetizojnë sipas zemrës së tyre dhe profetizo kundër tyre,
18
dhe thuaj: Kështu thotë Zoti, Zoti: Mjerë gratë që qepin rripa në të gjitha kyçet e dorës dhe bëjnë vela për kokat e çdo lartësie për të gjuajtur shpirtërat. A besoni ju të gjuani shpirtërat e popullit tim dhe të shpëtoni jetën tuaj?
19
Ju më përdhosni në mes të popullit tim për disa grushte elbi dhe për disa copa buke, duke bërë të vdesin shpirtëra që nuk duhet të vdisnin dhe duke bërë të jetojnë shpirtëra që nuk duhet të jetonin, duke e gënjyer popullin tim që u vë veshin gënjeshtrave".
20
Prandaj kështu thotë Zoti, Zoti: "Ja, unë jam kundër rripave tuaja me të cilat ju gjuani shpirtërat sikur të ishin zogj; do t'i shkëpus nga krahët tuaja dhe do t'i çliroj shpirtërat, ato shpirtëra që ju i gjuani si zogj.
21
Gjithashtu do të heq velat tuaja dhe do të çliroj popullin tim nga duart tuaja, dhe ai nuk do të jetë më një pre në duart tuaja; atëherë do të pranoni që unë jam Zoti.
22
Në fakt e keni brengosur zemrën e të drejtit me gënjeshtra, kur unë nuk e brengosja, dhe keni fortësuar duart e të pabesit, që të mos shmanget nga rruga e tij e keqe për të mbetur në jetë.
23
Prandaj nuk do të keni më vegime të rreme dhe nuk do të praktikoni më shortarinë, dhe unë do ta çliroj popullin tim nga duart tuaja; atëherë do të pranoni që unë jam Zoti".Ezekieli 13:1

Ezekieli 13:2

Ezekieli 13:3

Ezekieli 13:4

Ezekieli 13:5

Ezekieli 13:6

Ezekieli 13:7

Ezekieli 13:8

Ezekieli 13:9

Ezekieli 13:10

Ezekieli 13:11

Ezekieli 13:12

Ezekieli 13:13

Ezekieli 13:14

Ezekieli 13:15

Ezekieli 13:16

Ezekieli 13:17

Ezekieli 13:18

Ezekieli 13:19

Ezekieli 13:20

Ezekieli 13:21

Ezekieli 13:22

Ezekieli 13:23Ezekieli 1 / Ezek 1

Ezekieli 2 / Ezek 2

Ezekieli 3 / Ezek 3

Ezekieli 4 / Ezek 4

Ezekieli 5 / Ezek 5

Ezekieli 6 / Ezek 6

Ezekieli 7 / Ezek 7

Ezekieli 8 / Ezek 8

Ezekieli 9 / Ezek 9

Ezekieli 10 / Ezek 10

Ezekieli 11 / Ezek 11

Ezekieli 12 / Ezek 12

Ezekieli 13 / Ezek 13

Ezekieli 14 / Ezek 14

Ezekieli 15 / Ezek 15

Ezekieli 16 / Ezek 16

Ezekieli 17 / Ezek 17

Ezekieli 18 / Ezek 18

Ezekieli 19 / Ezek 19

Ezekieli 20 / Ezek 20

Ezekieli 21 / Ezek 21

Ezekieli 22 / Ezek 22

Ezekieli 23 / Ezek 23

Ezekieli 24 / Ezek 24

Ezekieli 25 / Ezek 25

Ezekieli 26 / Ezek 26

Ezekieli 27 / Ezek 27

Ezekieli 28 / Ezek 28

Ezekieli 29 / Ezek 29

Ezekieli 30 / Ezek 30

Ezekieli 31 / Ezek 31

Ezekieli 32 / Ezek 32

Ezekieli 33 / Ezek 33

Ezekieli 34 / Ezek 34

Ezekieli 35 / Ezek 35

Ezekieli 36 / Ezek 36

Ezekieli 37 / Ezek 37

Ezekieli 38 / Ezek 38

Ezekieli 39 / Ezek 39

Ezekieli 40 / Ezek 40

Ezekieli 41 / Ezek 41

Ezekieli 42 / Ezek 42

Ezekieli 43 / Ezek 43

Ezekieli 44 / Ezek 44

Ezekieli 45 / Ezek 45

Ezekieli 46 / Ezek 46

Ezekieli 47 / Ezek 47

Ezekieli 48 / Ezek 48