Instagram
English
A A A A A
Shqiptare Bibla 1884
Ezekieli 11
1
Pastaj Fryma më ngriti dhe më çoi në portën lindore të shtëpisë të Zotit që shikon nga lindja; dhe ja, në hyrje të portës kishte njëzet e pesë burra, ndër të cilët pashë Jaazaniahun, birin e Azurit,
2
Ai më tha: "Bir njeriu, këta janë ata njerëz që kurdisin të keqen dhe japin këshilla të këqija në këtë qytet.
3
Ata thonë: "Koha nuk është e afërt. Të ndërtojmë shtëpi! Ky qytet është kusia dhe ne jemi mishi".
4
Prandaj profetizo kundër tyre, profetizo, bir njeriu".
5
Pastaj Fryma e Zotit ra mbi mua dhe më tha: "Thuaj: Kështu thotë Zoti: Ju thoni kështu, o shtëpi e Izraelit, dhe unë i njoh gjërat që ju shkojnë në mend.
6
Ju i keni shumuar ata që keni goditur për vdekje në këtë qytet dhe keni mbushur me të vdekur rrugët e tij".
7
Prandaj kështu thotë Zoti, Zoti: "Ata që keni vrarë dhe që i keni bërë tog në mes të saj janë mishi dhe ky qytet është kusia, por unë do t'ju nxjerr nga mesi i tij.
8
Ju keni frikë nga shpata dhe unë do të sjell mbi ju shpatën", thotë Zoti, Zoti.
9
"Unë do t'ju nxjerr nga mesi i tij, do t'ju jap në dorë të të huajve dhe do të zbatoj mbi ju vendimet e mia.
10
Ju do të bini nga shpata, do t'ju gjykoj në kufijtë e Izraelit; atëherë do të pranoni që unë jam Zoti.
11
Ky qytet nuk do të jetë më për ju një kusi dhe ju nuk do të jeni për të mishi; unë do t'ju gjykoj në kufijtë e Izraelit.
12
Atëherë do të pranoni që unë jam Zoti, sepse nuk keni ecur sipas statuteve të mia dhe as keni zbatuar ligjet e mia, por keni vepruar sipas ligjeve të kombeve që ju rrethojnë".
13
Ndodhi që, ndërsa unë profetizoja, Pelatiahu, bir i Benajahut, vdiq. Atëherë rashë me fytyrë për tokë dhe bërtita me të madhe, duke thënë: "Ah, Zot, Zot, dëshiron ta shkatërrosh krejt mbetjen e Izraelit?".
14
Atëherë fjala e Zotit m'u drejtua, duke thënë:
15
"Bir njeriu, vëllezërit e tu, vetë të afërmit e tu, ata që janë çliruar bashkë me ty dhe tërë shtëpia e Izraelit janë ata të cilëve banorët e Jeuzalemit u kanë thënë: "Largohuni, pra, nga Zoti; ky vend na është dhënë si trashëgimi".
16
Prandaj thuaj: Kështu thotë Zoti, Zoti: Megjithatë unë i kam larguar midis kombeve dhe i kam shpërndarë në vende të huaja, unë do të jem për ta për pak kohë një shenjtërore në vendet ku kanë shkuar.
17
Prandaj u thuaj: Kështu thotë Zoti, Zoti: Do t'ju mbledh ndër popuj, do t'ju grumbulloj nga vendet ku jeni shpërndarë dhe do t'ju jap tokën e Izraelit.
18
Ata do të kthehen dhe do të heqin tërë gjërat e tij të urrejtshme dhe tërë gjërat e neveritshme të tij.
19
Dhe unë do t'ju jap atyre një zemër tjetër dhe do t'u shtie përbrenda një frymë të re, do të heq nga mishi i tyre zemrën prej guri dhe do t'u jap një zemër prej mishi,
20
me qëllim që të ecin sipas statuteve të mia dhe të respektojnë ligjet e mia dhe t'i vënë në praktikë; atëherë ata do të jenë populli im dhe unë do të jem Perëndia i tyre.
21
Po për ata të cilët kanë zemër që vë në zbatim gjërat e tyre të urrejtshme dhe të neveritshme, do të bëj që mbi kokën e tyre të bjerë sjellja e tyre", thotë Zoti, Zoti.
22
Pastaj kerubinët i hapën krahët e tyre dhe rrotat lëvizën pranë tyre dhe lavdia e Perëndisë të Izraelit rrinte lart mbi ta.
23
Lavdia e Zotit u ngrit nga mesi i qytetit dhe u ndal mbi malin, që ishte në lindje të qytetit.
24
Pastaj Fryma më ngriti dhe më çoi në Kalde midis atyre që ishin në robëri, në një vegim për Frymën e Perëndisë dhe vegimi që kisha parë u zhduk para meje duke u ngritur lart;
25
dhe unë u tregova atyre që ishin në robëri të gjitha gjërat që Zoti më kishte bërë të shoh.
Ezekieli 11:1
Ezekieli 11:2
Ezekieli 11:3
Ezekieli 11:4
Ezekieli 11:5
Ezekieli 11:6
Ezekieli 11:7
Ezekieli 11:8
Ezekieli 11:9
Ezekieli 11:10
Ezekieli 11:11
Ezekieli 11:12
Ezekieli 11:13
Ezekieli 11:14
Ezekieli 11:15
Ezekieli 11:16
Ezekieli 11:17
Ezekieli 11:18
Ezekieli 11:19
Ezekieli 11:20
Ezekieli 11:21
Ezekieli 11:22
Ezekieli 11:23
Ezekieli 11:24
Ezekieli 11:25
Ezekieli 1 / Ezek 1
Ezekieli 2 / Ezek 2
Ezekieli 3 / Ezek 3
Ezekieli 4 / Ezek 4
Ezekieli 5 / Ezek 5
Ezekieli 6 / Ezek 6
Ezekieli 7 / Ezek 7
Ezekieli 8 / Ezek 8
Ezekieli 9 / Ezek 9
Ezekieli 10 / Ezek 10
Ezekieli 11 / Ezek 11
Ezekieli 12 / Ezek 12
Ezekieli 13 / Ezek 13
Ezekieli 14 / Ezek 14
Ezekieli 15 / Ezek 15
Ezekieli 16 / Ezek 16
Ezekieli 17 / Ezek 17
Ezekieli 18 / Ezek 18
Ezekieli 19 / Ezek 19
Ezekieli 20 / Ezek 20
Ezekieli 21 / Ezek 21
Ezekieli 22 / Ezek 22
Ezekieli 23 / Ezek 23
Ezekieli 24 / Ezek 24
Ezekieli 25 / Ezek 25
Ezekieli 26 / Ezek 26
Ezekieli 27 / Ezek 27
Ezekieli 28 / Ezek 28
Ezekieli 29 / Ezek 29
Ezekieli 30 / Ezek 30
Ezekieli 31 / Ezek 31
Ezekieli 32 / Ezek 32
Ezekieli 33 / Ezek 33
Ezekieli 34 / Ezek 34
Ezekieli 35 / Ezek 35
Ezekieli 36 / Ezek 36
Ezekieli 37 / Ezek 37
Ezekieli 38 / Ezek 38
Ezekieli 39 / Ezek 39
Ezekieli 40 / Ezek 40
Ezekieli 41 / Ezek 41
Ezekieli 42 / Ezek 42
Ezekieli 43 / Ezek 43
Ezekieli 44 / Ezek 44
Ezekieli 45 / Ezek 45
Ezekieli 46 / Ezek 46
Ezekieli 47 / Ezek 47
Ezekieli 48 / Ezek 48