A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Isaia 631
Kush është ai që vjen nga Edomi, nga Botsrahu, me rrobat e ngjyrosura me bojë të kuqe flakë? Ky, i veshur shkëlqyeshëm, që ecën në madhështinë e forcës së tij? "Jam unë që flas me drejtësi dhe jam i fuqishëm për të shpëtuar".
2
Pse veshja jote është e kuqe dhe rrobat e tua si ata që shtrydhin rrushin në gaviç?
3
"Gaviçin e shtypa vetëm dhe asnjë nga popujt nuk ishte me mua. I shtypa në zemërimin tim dhe i shkela në tërbimin tim. Gjaku i tyre spërkati rrobat e mia dhe njollosa tërë veshjet e mia.
4
Sepse dita e hakmarrjes ishte në zemrën time dhe viti i çlirimit tim ka ardhur.
5
Shikova, por nuk kishte asnjeri që të më ndihmonte; shtanga që askush nuk po më ndihmonte. Atëherë vetë krahu im më ka shpëtuar dhe tërbimi im më ka ndihmuar.
6
I shkela me këmbë popujt në zemërimin tim, i deha në tërbimin tim dhe bëra që të derdhet gjaku i tyre mbi tokë".
7
Unë do të kujtoj mirësitë e Zotit, lavdimet e Zotit për gjithçka që na ka dhënë si dhe mirësinë e madhe që i ka siguruar shtëpisë së Izraelit sipas dhembshurive të tij dhe sipas dashamirësisë së tij të madhe.
8
Ai në fakt kishte thënë: "Ata me të vërtetë janë populli im, bij që nuk do të veprojnë në mënyrë të rreme". Kështu ai u bë Shpëtimtari i tyre.
9
Në çdo hidhërim të tyre ai u hidhërua, dhe Engjëlli i pranisë së tij i shpëtoi; me dashurinë dhe dhembshurinë e tij i çliroi, i lartoi dhe u solli tërë ditët e së kaluarës.
10
Por ata u rebeluan dhe e trishtuan Frymën e tij të shenjtë; prandaj ai u bë armiku i tyre dhe luftoi kundër tyre.
11
Atëherë populli i tij kujtoi ditët e lashta të Moisiut. Ku është ai që i nxori nga deti me bariun e kopesë së tij? Ku është ai që vinte në mes tyre Frymën e tij të shenjtë,
12
që i drejtonte nëpërmjet të djathtës së Moisiut me krahun e tij të lavdishëm, që i ndau ujërat para tyre për të bërë një emër të përjetshëm,
13
që i çoi nëpër humnera, si një kalë në shkretëtirë, që të mos pengoheshin?
14
Ashtu si zbret bagëtia në luginë, Fryma e Zotit i bëri të pushojnë. Kështu ti e udhëhoqe popullin tënd për të bërë një emër të lavdishëm.
15
Shiko nga qielli dhe shiko nga banesa jote e shenjtë dhe e lavdishme. Ku është zelli yt dhe fuqia jote? Drithërima e të përbrendëshmeve të tua dhe dhembshuritë e tua të thella ndaj meje mos vallë janë shtypur?
16
Sepse ti je ati ynë, megjithëse Abrahami nuk na njihte dhe Izraeli nuk e di se ekzistojmë. Ti, o Zot, je ati ynë, Çliruesi ynë, emri yt vazhdon ngaherë.
17
O Zot, pse na bën që të endemi larg rrugëve të tua dhe pse fortëson zemrën tonë që të mos ketë frikë nga ti? Për hir të shërbëtorëve të tu, kthehu në fiset e trashëgimisë sate.
18
Brenda një kohe të shkurtër populli yt i shenjtë ka shtënë në dorë vendin; armiqtë tanë kanë shkelur shenjtëroren tënde.
19
Ne u bëmë si ata mbi të cilët nuk ke qeverisur kurrë, mbi të cilët emri yt nuk ishte thirrur kurrë.Isaia 63:1
Isaia 63:2
Isaia 63:3
Isaia 63:4
Isaia 63:5
Isaia 63:6
Isaia 63:7
Isaia 63:8
Isaia 63:9
Isaia 63:10
Isaia 63:11
Isaia 63:12
Isaia 63:13
Isaia 63:14
Isaia 63:15
Isaia 63:16
Isaia 63:17
Isaia 63:18
Isaia 63:19


Isaia 1 / Isai 1
Isaia 2 / Isai 2
Isaia 3 / Isai 3
Isaia 4 / Isai 4
Isaia 5 / Isai 5
Isaia 6 / Isai 6
Isaia 7 / Isai 7
Isaia 8 / Isai 8
Isaia 9 / Isai 9
Isaia 10 / Isai 10
Isaia 11 / Isai 11
Isaia 12 / Isai 12
Isaia 13 / Isai 13
Isaia 14 / Isai 14
Isaia 15 / Isai 15
Isaia 16 / Isai 16
Isaia 17 / Isai 17
Isaia 18 / Isai 18
Isaia 19 / Isai 19
Isaia 20 / Isai 20
Isaia 21 / Isai 21
Isaia 22 / Isai 22
Isaia 23 / Isai 23
Isaia 24 / Isai 24
Isaia 25 / Isai 25
Isaia 26 / Isai 26
Isaia 27 / Isai 27
Isaia 28 / Isai 28
Isaia 29 / Isai 29
Isaia 30 / Isai 30
Isaia 31 / Isai 31
Isaia 32 / Isai 32
Isaia 33 / Isai 33
Isaia 34 / Isai 34
Isaia 35 / Isai 35
Isaia 36 / Isai 36
Isaia 37 / Isai 37
Isaia 38 / Isai 38
Isaia 39 / Isai 39
Isaia 40 / Isai 40
Isaia 41 / Isai 41
Isaia 42 / Isai 42
Isaia 43 / Isai 43
Isaia 44 / Isai 44
Isaia 45 / Isai 45
Isaia 46 / Isai 46
Isaia 47 / Isai 47
Isaia 48 / Isai 48
Isaia 49 / Isai 49
Isaia 50 / Isai 50
Isaia 51 / Isai 51
Isaia 52 / Isai 52
Isaia 53 / Isai 53
Isaia 54 / Isai 54
Isaia 55 / Isai 55
Isaia 56 / Isai 56
Isaia 57 / Isai 57
Isaia 58 / Isai 58
Isaia 59 / Isai 59
Isaia 60 / Isai 60
Isaia 61 / Isai 61
Isaia 62 / Isai 62
Isaia 63 / Isai 63
Isaia 64 / Isai 64
Isaia 65 / Isai 65
Isaia 66 / Isai 66