English
A A A A A
×
Shqiptare Bibla 1884
Isaia 48
1
Dëgjoni këtë, o shtëpi e Jakobit, ju që ju thërrasin me emrin e Izraelit dhe që keni dalë nga burimet e Judës, ju që betoheni për emrin e Zotit dhe që përmendni Perëndinë e Izraelit, por jo me të vërtetë dhe me drejtësi.
2
Duke qenë se quhen me emrin e qytetit të shenjtë dhe mbështeten mbi Perëndinë e Izraelit, emri i të cilit është Zoti i ushtrive;
3
"Unë i shpalla gjërat e kaluara që në fillim; kishin dalë nga goja ime dhe kisha bërë që t'i dëgjonin; pastaj veprova papritmas dhe ato ndodhën.
4
Sepse e dija që ishe kokëfortë, që qafa jote ishte një brez i hekurt dhe balli yt prej bronzi,
5
t'i kam njoftuar që në fillim, bëra që t'i dëgjosh para se të ndodhnin, që të mos kishe për të thënë: "I ka bërë idhulli im, i ka urdhëruar shëmbëlltyra ime e gdhendur dhe shëmbëlltyra ime e shkrirë".
6
Ti e ke dëgjuar dhe e ke parë tërë këtë gjë. A nuk do ta shpallni? Që tani bëj që të dëgjosh gjëra të reja, gjëra të fshehta që ti nuk i njihje.
7
Ato janë krijuar tashti dhe jo që në fillim; para ditës së sotme nuk i kishe dëgjuar dhe kështu nuk mund të thuash: "Ja, unë i dija".
8
Jo, ti as nuk i ke dëgjuar as nuk i ke ditur, as veshi yt nuk ishte i hapur atëherë, sepse e dija që ti do të veproje me pabesi dhe që do të quheshe "rebel" që në bark të nënës.
9
Për hir të emrit tim do ta shtyj për më vonë zemërimin tim, dhe për hir të lavdisë sime do ta frenoj që të mos të të shfaros.
10
Ja, unë të kam rafinuar, por jo si argjendi; të kam provuar në poçen e pikëllimit.
11
Për hir të vetvetes, për hir të vetvetes e bëj këtë; si mund të lë, pra, që të përdhoset emri im? Nuk do t'ia jap lavdinë time asnjë tjetri".
12
"Dëgjomë, o Jakob, dhe Izrael, që unë kam thirrur. Unë jam ai që është; unë jam i pari dhe jam i fundit gjithashtu.
13
Dora ime ka themeluar tokën dhe dora ime e djathtë ka shpalosur qiejtë; kur unë i thërras, paraqiten bashkë.
14
Mblidhuni, ju të gjithë, dhe dëgjoni! Kush prej tyre ka shpallur këto gjëra? Ai që Zoti dashuron do të kryejë vullnetin e tij kundër Babilonisë dhe do të ngrerë krahun e tij kundër Kaldeasve.
15
Unë, unë i fola, po, unë e thirra, e bëra të vijë dhe do të bëj që veprimi i tij të shkojë mbarë.
16
Afrohuni tek unë, dëgjoni këtë: "Qysh në fillim nuk fola në fshehtësi; kur këto fakte ndodhnin, unë isha atje. Dhe tani Zoti, Zoti, dhe Fryma e tij më kanë dërguar"".
17
Kështu thotë Zoti, Çliruesi yt, i Shenjti i Izraelit: "Unë jam Zoti, Perëndia yt, që të mëson për të mirën tënde, që të udhëheq nëpër rrugën që duhet të ndjekësh.
18
Ah, sikur t'u kishe kushtuar kujdes urdhërimeve të mia! Paqja jote do të ishte si një lumë dhe drejtësia jote si valët e detit.
19
Trashëgimia jote do të ishte si rëra dhe ata që kanë lindur nga të përbrëndëshmet e tua do të ishin të pallogaritshëm si kokrrizat e saj; emri i tij nuk do të fshihej as do të shkatërrohej para meje".
20
Dilni nga Babilonia, ikni nga Kaldeasit! Me një zë të gëzuar kumtojeni, shpalleni këtë gjë, përhapeni deri në skajet e tokës. Thoni: "Zoti ka çliruar shërbëtorin e tij Jakob".
21
Ata nuk patën etje kur i çoi nëpër shkretëtirë. Ai bëri që të burojë për ta ujë nga shkëmbi; e çau shkëmbin dhe dolën ujërat.
22
"Nuk ka paqe për të pabesët", thotë Zoti.
Isaia 48:1
Isaia 48:2
Isaia 48:3
Isaia 48:4
Isaia 48:5
Isaia 48:6
Isaia 48:7
Isaia 48:8
Isaia 48:9
Isaia 48:10
Isaia 48:11
Isaia 48:12
Isaia 48:13
Isaia 48:14
Isaia 48:15
Isaia 48:16
Isaia 48:17
Isaia 48:18
Isaia 48:19
Isaia 48:20
Isaia 48:21
Isaia 48:22
Isaia 1 / Isai 1
Isaia 2 / Isai 2
Isaia 3 / Isai 3
Isaia 4 / Isai 4
Isaia 5 / Isai 5
Isaia 6 / Isai 6
Isaia 7 / Isai 7
Isaia 8 / Isai 8
Isaia 9 / Isai 9
Isaia 10 / Isai 10
Isaia 11 / Isai 11
Isaia 12 / Isai 12
Isaia 13 / Isai 13
Isaia 14 / Isai 14
Isaia 15 / Isai 15
Isaia 16 / Isai 16
Isaia 17 / Isai 17
Isaia 18 / Isai 18
Isaia 19 / Isai 19
Isaia 20 / Isai 20
Isaia 21 / Isai 21
Isaia 22 / Isai 22
Isaia 23 / Isai 23
Isaia 24 / Isai 24
Isaia 25 / Isai 25
Isaia 26 / Isai 26
Isaia 27 / Isai 27
Isaia 28 / Isai 28
Isaia 29 / Isai 29
Isaia 30 / Isai 30
Isaia 31 / Isai 31
Isaia 32 / Isai 32
Isaia 33 / Isai 33
Isaia 34 / Isai 34
Isaia 35 / Isai 35
Isaia 36 / Isai 36
Isaia 37 / Isai 37
Isaia 38 / Isai 38
Isaia 39 / Isai 39
Isaia 40 / Isai 40
Isaia 41 / Isai 41
Isaia 42 / Isai 42
Isaia 43 / Isai 43
Isaia 44 / Isai 44
Isaia 45 / Isai 45
Isaia 46 / Isai 46
Isaia 47 / Isai 47
Isaia 48 / Isai 48
Isaia 49 / Isai 49
Isaia 50 / Isai 50
Isaia 51 / Isai 51
Isaia 52 / Isai 52
Isaia 53 / Isai 53
Isaia 54 / Isai 54
Isaia 55 / Isai 55
Isaia 56 / Isai 56
Isaia 57 / Isai 57
Isaia 58 / Isai 58
Isaia 59 / Isai 59
Isaia 60 / Isai 60
Isaia 61 / Isai 61
Isaia 62 / Isai 62
Isaia 63 / Isai 63
Isaia 64 / Isai 64
Isaia 65 / Isai 65
Isaia 66 / Isai 66