A A A A A
Shqiptare Bibla 1884

Isaia 451
"Kështu i thotë Zoti të vajosurit të tij, Kirit, që unë e mora me dorën e djathtë, që të hedh poshtë para tij kombet: Po, unë do të zgjidh brezat që mbretërit mbajnë në ijë, për të hapur para tij
2
Unë do të ec para teje dhe do të sheshoj vendet e ngritura, do të bëj copë-copë portat prej bronzi dhe do të thyej shufrat prej hekuri.
3
Do të të jap thesaret e territ dhe pasuritë e fshehura në vende të fshehta, me qëllim që ti të njohësh që unë jam Zoti, Perëndia i Izraelit, që të thërret me emër.
4
Për hir të Jakobit, shërbëtorit im, dhe për hir të Izraelit, të zgjedhurit tim, unë të thirra me emër dhe të dhashë një titull nderi megjithëse ti nuk më njihje.
5
Unë jam Zoti dhe nuk ka asnjë tjetër; jashtë meje nuk ka Perëndi. Të kam rrethuar, ndonëse ti nuk më njihje,
6
me qëllim që nga lindja në perëndim të pranohet që nuk ka asnjë Perëndi përveç meje. Unë jam Zoti dhe nuk ka asnjë tjetër.
7
Unë formoj dritën dhe krijoj terrin, sjell mirëqënien dhe krijoj fatkeqësinë. Unë, Zoti, i bëj të gjitha këto gjëra".
8
Pikëloni, o qiej, nga lart dhe retë le të bëjnë të bjerë si shi drejtësia. Le të hapet toka, të prodhojë shpëtimin dhe të bëjë të mbijë njëkohësisht drejtësia. Unë, Zoti, e kam krijuar këtë.
9
Mjerë ai që i kundërvihet atij që e ka formuar, një fragment enësh balte me fragmente të tjera të enëve prej balte. A do t'i thotë argjila atij që i jep formë: "Ç'po bën?", a do të thotë vepra jote: "Nuk ka duar?".
10
Mjerë ai që i thotë të atit: "Çfarë po lind?". dhe nënës së tij: "Çfarë po pjell?".
11
Kështu thotë Zoti, i Shenjti i Izraelit dhe ai që e ka formuar: "Përsa u përket gjërave të së ardhmes më bëni pyetje rreth bijve të mi dhe më jepni urdhëra rreth veprës së duarve të mia?
12
Por unë kam bërë tokën dhe kam krijuar njeriun mbi të; me duart e mia kam shpalosur qiejtë dhe komandoj tërë ushtrinë e tyre.
13
Unë e ngjalla atë në drejtësinë time dhe do të sheshoj tërë rrugët e tij; ai do të rindërtojë qytetin tim dhe do t'i kthejë të lirë të mërguarit e mi pa paguar shpengim dhe pa bërë dhurata", thotë Zoti i ushtrive.
14
Kështu thotë Zoti: "Fryti i mundimeve të Egjiptit dhe mallrat e Etiopisë dhe të Sabejve, njerëz me shtat të lartë, do të të kalojnë ty dhe do të të përkasin ty; ata do të ecin pas teje, të lidhur me zinxhirë; do të bien përmbys para teje dhe do të të luten fort, duke thënë: "Me siguri Perëndia është te ti dhe nuk ka asnjë tjetër; nuk ka Perëndi tjetër"".
15
Në të vërtetë ti je një Perëndi që fshihesh, o Perëndi i Izraelit, o Shpëtimtar.
16
Do të mbeten të gjithë të turpëruar dhe të hutuar, po, do të ikin të gjithë bashkë, të mbuluar me turp, sajuesit e idhujve.
17
Por Izraeli do të shpëtohet nga Zoti me një shpëtim të përjetshëm; ju nuk do të turpëroheni ose të hutoheni kurrë më përjetë.
18
Sepse kështu thotë Zoti që ka krijuar qiejtë, ai, Perëndia që ka formuar tokën dhe e ka bërë; ai e ka vendosur, nuk e ka krijuar pa trajtë, por e ka formuar që të banohej: "Unë jam Zoti dhe nuk ka asnjë tjetër.
19
Unë nuk kam folur fshehtas në një cep të errët të dheut; nuk u kam thënë pasardhësve të Jakobit: "Më kërkoni kot". Unë, Zoti, them atë që është e drejtë dhe deklaroj gjërat që janë të vërteta.
20
Mblidhuni dhe ejani, afrohuni bashkë, ju që keni shpëtuar nga kombet! Nuk kanë mend ata që mbajnë një shëmbëlltyrë prej drurit të gdhendur prej tyre dhe i luten një perëndi që nuk mund të shpëtojë.
21
Shpalleni dhe paraqitni arsyetimet tuaja, po, le të këshillohen edhe bashkë. Kush e ka shpallur këtë që në kohët e lashta dhe e ka parashikuar prej një kohe të gjatë? Vallë, nuk jam unë, Zoti? Nuk ka Perëndi tjetër veç meje, një Perëndi i drejtë, një Shpëtimtar; nuk ka asnjë veç meje.
22
Kthehuni nga unë dhe do të shpëtoni, ju mbarë skaje të tokës. Sepse unë jam Perëndia dhe nuk ka asnjë tjetër.
23
Jam betuar në veten time, nga goja ime ka dalë një fjalë drejtësie dhe nuk do ta tërheq; çdo gju do të përkulet para meje dhe çdo gjuhë do të betohet për mua.
24
Do të thuhet për mua: "Vetëm tek Zoti kam drejtësi dhe forcë"". Tek ai do të vijnë tërë ata që ishin të ndezur me zemërim kundër tij dhe do të turpërohen.
25
Në Zoti do të shfajesohen dhe do të përlëvdohen gjithë pasardhësit e Izraelit.Isaia 45:1

Isaia 45:2

Isaia 45:3

Isaia 45:4

Isaia 45:5

Isaia 45:6

Isaia 45:7

Isaia 45:8

Isaia 45:9

Isaia 45:10

Isaia 45:11

Isaia 45:12

Isaia 45:13

Isaia 45:14

Isaia 45:15

Isaia 45:16

Isaia 45:17

Isaia 45:18

Isaia 45:19

Isaia 45:20

Isaia 45:21

Isaia 45:22

Isaia 45:23

Isaia 45:24

Isaia 45:25Isaia 1 / Isai 1

Isaia 2 / Isai 2

Isaia 3 / Isai 3

Isaia 4 / Isai 4

Isaia 5 / Isai 5

Isaia 6 / Isai 6

Isaia 7 / Isai 7

Isaia 8 / Isai 8

Isaia 9 / Isai 9

Isaia 10 / Isai 10

Isaia 11 / Isai 11

Isaia 12 / Isai 12

Isaia 13 / Isai 13

Isaia 14 / Isai 14

Isaia 15 / Isai 15

Isaia 16 / Isai 16

Isaia 17 / Isai 17

Isaia 18 / Isai 18

Isaia 19 / Isai 19

Isaia 20 / Isai 20

Isaia 21 / Isai 21

Isaia 22 / Isai 22

Isaia 23 / Isai 23

Isaia 24 / Isai 24

Isaia 25 / Isai 25

Isaia 26 / Isai 26

Isaia 27 / Isai 27

Isaia 28 / Isai 28

Isaia 29 / Isai 29

Isaia 30 / Isai 30

Isaia 31 / Isai 31

Isaia 32 / Isai 32

Isaia 33 / Isai 33

Isaia 34 / Isai 34

Isaia 35 / Isai 35

Isaia 36 / Isai 36

Isaia 37 / Isai 37

Isaia 38 / Isai 38

Isaia 39 / Isai 39

Isaia 40 / Isai 40

Isaia 41 / Isai 41

Isaia 42 / Isai 42

Isaia 43 / Isai 43

Isaia 44 / Isai 44

Isaia 45 / Isai 45

Isaia 46 / Isai 46

Isaia 47 / Isai 47

Isaia 48 / Isai 48

Isaia 49 / Isai 49

Isaia 50 / Isai 50

Isaia 51 / Isai 51

Isaia 52 / Isai 52

Isaia 53 / Isai 53

Isaia 54 / Isai 54

Isaia 55 / Isai 55

Isaia 56 / Isai 56

Isaia 57 / Isai 57

Isaia 58 / Isai 58

Isaia 59 / Isai 59

Isaia 60 / Isai 60

Isaia 61 / Isai 61

Isaia 62 / Isai 62

Isaia 63 / Isai 63

Isaia 64 / Isai 64

Isaia 65 / Isai 65

Isaia 66 / Isai 66