A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Isaia 331
Mjerë ti që shkreton edhe sikur të mos kesh qenë i shkretuar, që vepron me pabesi edhe sikur të mos jetë vepruar me pabesi kundër teje! Kur të kesh mbaruar së shkatërruari do të shkatërrohesh edhe
2
O Zot, ki mëshirë për ne, që kemi shpresë te ti. Bëhu krahu ynë çdo mëngjes dhe shpëtimi ynë në kohë fatkeqësie.
3
Nga zhurma e një turme, popujt ikin, kur ti çohesh kombet shpërndahen.
4
Plaçka juaj e luftës do të mblidhet ashtu siç mblidhen vemjet; ashtu si turren karkalecat kështu do të turren mbi të.
5
Zoti është lartësuar sepse banon lart; ai e mbush Sionin me barazi dhe drejtësi,
6
dhe do të jetë siguria e ditëve të tua, forca e shpëtimit, dituria dhe njohja; frika e Zotit do të jetë thesari i tij.
7
Ja, heronjtë e tyre bërtasin nga jashtë, lajmëtarët e paqes qajnë me hidhërim.
8
Rrugët janë të shkreta, nuk ka as edhe një kalimtar nëpër to. Ai e ka prishur besëlidhjen me ta, i përbuz qytetet, nuk kujdeset për njeri.
9
Vendi është në zi dhe vuan; Libani është plot me turp dhe i dobësuar; Sharoni është si një shkretëtirë, Bashani dhe Karmeli tronditen me të madhe.
10
"Tani do të çohem", thotë Zoti, "tani do të lartësohem, tani do të ngrihem.
11
Ju keni mbarsur bykun, por do të pillni kashtë; fryma juaj do të jetë një zjarr që do t'ju gllabërojë.
12
Popujt do të jenë si furra të gëlqeres, ata do të digjen në zjarr si ferrishte të prera.
13
O ju që jeni larg, dëgjoni atë që kam bërë; dhe ju që jeni afër, njihni fuqinë time".
14
Në Sion mëkatarët i ka kapur frika, një drithërimë ka pushtuar të pabesët: "Kush prej nesh do të mund të banojë me zjarrin gllabërrues? Kush prej nesh do të mund të banojë me flakët e përjetshme?".
15
Ai që ecën me drejtësi dhe flet drejt, ai që i përçmon fitimet e shtrëmbëra, që lëviz duart për të mos pranuar dhurata, që i mbyll veshët për të mos dëgjuar të flitet për gjak dhe sytë për të mos parë të keqen,
16
ai do të banojë në vënde të larta, shkëmbenjtë e fortifikuar do të jenë streha e tij, buka e tij do t'i jepet, uji i tij do t'i sigurohet.
17
Sytë e tu do të sodisin bukurinë e mbretit tënd, do të shohin një vend që ndodhet shumë larg.
18
Zemra jote do të bjerë në mendime të thella mbi tmerret e kaluara: "Ku është shkruesi? Ku është ai që peshon? Ku është ai që numëron kullat?".
19
Ti nuk do ta shikosh më atë popull mizor, atë popull me një të folur të errët dhe të pakuptueshme, që belbëzon një gjuhë që askush nuk e kupton.
20
Sodit Sionin, qytetin e madhështive tona! Sytë e tu do të shohin Jeruzalemin, vendbanim i qetë, çadër që nuk do të lëvizet më nga vendi, hunjtë e së cilës nuk do të shkulen dhe asnjë nga litarët e saj nuk do të hiqet.
21
Por aty Zoti në madhështinë e tij do të jetë për ne një vend lumenjsh dhe rrjedhash të gjera uji, ku nuk arrin asnjë anije me lopata dhe nuk kalon asnjë anije e fuqishme.
22
Me qenë se Zoti është gjykatësi ynë, Zoti është ligjvënësi ynë, Zoti është mbreti ynë; ai do të na shpëtojë.
23
Litarët e tu janë liruar, nuk e mbajnë mirë dyrekun dhe nuk vënë në veprim velat. Atëherë do të ndahet preja e një plaçke të pasur; edhe çalamanët do të marrin pjesë në plaçkitje.
24
Asnjë banor i qytetit nuk do të thotë: "Unë jam i sëmurë". Populli që banon aty do të përfitojë faljen për paudhësinë e tij.Isaia 33:1
Isaia 33:2
Isaia 33:3
Isaia 33:4
Isaia 33:5
Isaia 33:6
Isaia 33:7
Isaia 33:8
Isaia 33:9
Isaia 33:10
Isaia 33:11
Isaia 33:12
Isaia 33:13
Isaia 33:14
Isaia 33:15
Isaia 33:16
Isaia 33:17
Isaia 33:18
Isaia 33:19
Isaia 33:20
Isaia 33:21
Isaia 33:22
Isaia 33:23
Isaia 33:24


Isaia 1 / Isai 1
Isaia 2 / Isai 2
Isaia 3 / Isai 3
Isaia 4 / Isai 4
Isaia 5 / Isai 5
Isaia 6 / Isai 6
Isaia 7 / Isai 7
Isaia 8 / Isai 8
Isaia 9 / Isai 9
Isaia 10 / Isai 10
Isaia 11 / Isai 11
Isaia 12 / Isai 12
Isaia 13 / Isai 13
Isaia 14 / Isai 14
Isaia 15 / Isai 15
Isaia 16 / Isai 16
Isaia 17 / Isai 17
Isaia 18 / Isai 18
Isaia 19 / Isai 19
Isaia 20 / Isai 20
Isaia 21 / Isai 21
Isaia 22 / Isai 22
Isaia 23 / Isai 23
Isaia 24 / Isai 24
Isaia 25 / Isai 25
Isaia 26 / Isai 26
Isaia 27 / Isai 27
Isaia 28 / Isai 28
Isaia 29 / Isai 29
Isaia 30 / Isai 30
Isaia 31 / Isai 31
Isaia 32 / Isai 32
Isaia 33 / Isai 33
Isaia 34 / Isai 34
Isaia 35 / Isai 35
Isaia 36 / Isai 36
Isaia 37 / Isai 37
Isaia 38 / Isai 38
Isaia 39 / Isai 39
Isaia 40 / Isai 40
Isaia 41 / Isai 41
Isaia 42 / Isai 42
Isaia 43 / Isai 43
Isaia 44 / Isai 44
Isaia 45 / Isai 45
Isaia 46 / Isai 46
Isaia 47 / Isai 47
Isaia 48 / Isai 48
Isaia 49 / Isai 49
Isaia 50 / Isai 50
Isaia 51 / Isai 51
Isaia 52 / Isai 52
Isaia 53 / Isai 53
Isaia 54 / Isai 54
Isaia 55 / Isai 55
Isaia 56 / Isai 56
Isaia 57 / Isai 57
Isaia 58 / Isai 58
Isaia 59 / Isai 59
Isaia 60 / Isai 60
Isaia 61 / Isai 61
Isaia 62 / Isai 62
Isaia 63 / Isai 63
Isaia 64 / Isai 64
Isaia 65 / Isai 65
Isaia 66 / Isai 66