A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Fjalët e Urta 51
Biri im, ki kujdes për diturinë time, vëri veshin arsyetimit tim,
2
me qëllim që ti të ruash gjykimin dhe buzët e tua të fiksojnë diturinë.
3
Sepse buzët e gruas që shkel kurorën nxjerrin mjaltë dhe goja e saj është më e butë se vaji;
4
por në fund ajo është e hidhur si pelini, e mprehtë si një shpatë me dy presa.
5
Këmbët e saj zbresin drejt vdekjes, hapat e saj çojnë drejtpërdrejt në Sheol.
6
Ajo nuk ecën në shtegun e jetës, por ti nuk i jep rëndësi kësaj gjëje; rrugët e saj janë të gabuara, por ti nuk e kupton.
7
Prandaj tani, bij të mi, më dëgjoni dhe mos u largoni nga fjalët e gojës sime.
8
Mbaje larg prej saj rrugën tënde dhe mos iu afro portës së shtëpisë së saj,
9
për të mos ua dhënë të tjerëve fuqinë tënde dhe vitet e tua dikujt që nuk ka mëshirë.
10
Me qëllim që të huajt të mos ngopen me pasurinë tënde, dhe mundi yt të mos shkojë në shtëpinë e një të huaji,
11
dhe të mos rënkosh kur do të të vijë fundi, kur mishi dhe trupi yt do të jenë të konsumuar,
12
dhe të thuash: "Vallë si urreva mësimin, dhe si e ka përçmuar qortimin zemra ime?
13
Nuk dëgjova zërin e atyre që më mësonin dhe nuk ua vura veshin atyre që më udhëzonin.
14
U ndodha pothuajse në një të keqe të plotë në mes të turmës dhe të kuvendit".
15
Pi ujin e sternës sate dhe ujin e rrjedhshëm të pusit tënd.
16
A duhet burimet e tua të derdhen jashtë, si rrëke uji nëpër rrugë?
17
Qofshin vetëm për ty dhe jo për të huajtë bashkë me ty.
18
Qoftë i bekuar burimi yt dhe gëzohu me nusen e rinisë sate.
19
Drenushë e dashur dhe gazelë hirplotë, sisët e saj le të të kënaqin kurdoherë, dhe qofsh vazhdimisht i dhënë pas dashurisë që ke për të.
20
Pse vallë, biri im, të biesh në dashuri me një grua që ka shkelur kurorën dhe të rrokësh gjirin e një të huaje?
21
Sepse rrugët e njeriut janë gjithnjë përpara syve të Zotit, dhe ai vëzhgon të gjitha shtigjet e tij.
22
I pabesi zihet nga vetë paudhësitë e tij dhe mbahet nga litarët e mëkatit të tij.
23
Ai ka për të vdekur sepse nuk korrigjohet dhe do të zhduket për shkak të marrëzisë së tij.Fjalët e Urta 5:1
Fjalët e Urta 5:2
Fjalët e Urta 5:3
Fjalët e Urta 5:4
Fjalët e Urta 5:5
Fjalët e Urta 5:6
Fjalët e Urta 5:7
Fjalët e Urta 5:8
Fjalët e Urta 5:9
Fjalët e Urta 5:10
Fjalët e Urta 5:11
Fjalët e Urta 5:12
Fjalët e Urta 5:13
Fjalët e Urta 5:14
Fjalët e Urta 5:15
Fjalët e Urta 5:16
Fjalët e Urta 5:17
Fjalët e Urta 5:18
Fjalët e Urta 5:19
Fjalët e Urta 5:20
Fjalët e Urta 5:21
Fjalët e Urta 5:22
Fjalët e Urta 5:23


Fjalët e Urta 1 / FjUr 1
Fjalët e Urta 2 / FjUr 2
Fjalët e Urta 3 / FjUr 3
Fjalët e Urta 4 / FjUr 4
Fjalët e Urta 5 / FjUr 5
Fjalët e Urta 6 / FjUr 6
Fjalët e Urta 7 / FjUr 7
Fjalët e Urta 8 / FjUr 8
Fjalët e Urta 9 / FjUr 9
Fjalët e Urta 10 / FjUr 10
Fjalët e Urta 11 / FjUr 11
Fjalët e Urta 12 / FjUr 12
Fjalët e Urta 13 / FjUr 13
Fjalët e Urta 14 / FjUr 14
Fjalët e Urta 15 / FjUr 15
Fjalët e Urta 16 / FjUr 16
Fjalët e Urta 17 / FjUr 17
Fjalët e Urta 18 / FjUr 18
Fjalët e Urta 19 / FjUr 19
Fjalët e Urta 20 / FjUr 20
Fjalët e Urta 21 / FjUr 21
Fjalët e Urta 22 / FjUr 22
Fjalët e Urta 23 / FjUr 23
Fjalët e Urta 24 / FjUr 24
Fjalët e Urta 25 / FjUr 25
Fjalët e Urta 26 / FjUr 26
Fjalët e Urta 27 / FjUr 27
Fjalët e Urta 28 / FjUr 28
Fjalët e Urta 29 / FjUr 29
Fjalët e Urta 30 / FjUr 30
Fjalët e Urta 31 / FjUr 31