A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Fjalët e Urta 4

1
Dëgjoni, o bij, mësimet e një ati dhe tregoni kujdes që të mësoni të gjykoni,
2
sepse ju jap një doktrinë të mirë; mos braktisni ligjin tim.
3
Kur isha ende fëmijë pranë atit tim, njomëzak dhe i dashur në sytë e nënes sime,
4
ai më mësonte dhe më thoshte: "Zemra jote të kujtojë fjalët e mia; ruaji urdhërimet e mia dhe do të jetosh.
5
Fito dituri, fito gjykim; mos i harro fjalët e gojës sime dhe mos u largo prej tyre;
6
mos e braktis diturinë dhe ajo do të të mbrojë; duaje, sepse ajo do të të ndihmojë.
7
Dituria është gjëja më e rëndësishme; prandaj fito diturinë. Edhe sikur të humbasësh ato që ke, fito diturinë.
8
Përlëvdoje dhe ajo do të të lartësojë, ajo do të të japë lavdi, po qe se ti e përvehtëson.
9
Ajo do të të vërë mbi kokën tënde një stoli prej nuri, do të të rrethojë me një kurorë lavdie".
10
Dëgjo, biri im, pranoji fjalët e mia dhe vitet e jetës sate do të shumohen.
11
Të kam mësuar në rrugën e diturisë, të kam udhëhequr nëpër shtigjet e ndershmërisë.
12
Kur do të ecësh, hapat e tua nuk do të pengohen; kur do të vraposh, nuk do të pengohesh.
13
Rroke mirë këtë mësim, mos e lër që të shkojë kot; ruaje, sepse ai është jeta jote.
14
Mos hyr në shtegun e të pabesëve dhe mos ec në rrugën e njerëzve të këqij;
15
evitoje atë, mos kalo nëpër të; largoju prej saj dhe shko tutje.
16
Sepse ata nuk mund të flenë, po të mos kenë bërë të keqen; gjumi i tyre zhduket po të jetë se nuk kanë rrëzuar dikë;
17
ata hanë bukën e paudhësisë dhe pinë verën e dhunës.
18
Por shtegu i të drejtëve është si drita e agimit, që shkëlqen gjithnjë e më mirë deri sa të bëhet ditë e plotë.
19
Rruga e të pabesëve është si terri; ata nuk shohin atë që do t'i rrëzojë.
20
Biri im, trego kujdes për fjalët e mia, dëgjo thëniet e mia;
21
mos u largofshin kurrë nga sytë e tu, ruaji në qendër të zemrës sate;
22
sepse janë jetë për ata që i gjejnë, shërim për të gjithë trupin e tyre.
23
Ruaje zemrën tënde me shumë kujdes, sepse nga ajo dalin burimet jetës.
24
Hiq dorë nga e folura me hile dhe largo prej teje buzët e çoroditura.
25
Sytë e tu le të shohin drejt dhe qepallat e tua të synojnë drejt para teje.
26
Sheshoje shtegun e këmbëve të tua, dhe të gjitha rrugët e tua qofshin të caktuara mirë.
27
Mos u shmang as në të djathtë as në të majtë; tërhiqe këmbën tënde nga e keqja.
Fjalët e Urta 4:1
Fjalët e Urta 4:2
Fjalët e Urta 4:3
Fjalët e Urta 4:4
Fjalët e Urta 4:5
Fjalët e Urta 4:6
Fjalët e Urta 4:7
Fjalët e Urta 4:8
Fjalët e Urta 4:9
Fjalët e Urta 4:10
Fjalët e Urta 4:11
Fjalët e Urta 4:12
Fjalët e Urta 4:13
Fjalët e Urta 4:14
Fjalët e Urta 4:15
Fjalët e Urta 4:16
Fjalët e Urta 4:17
Fjalët e Urta 4:18
Fjalët e Urta 4:19
Fjalët e Urta 4:20
Fjalët e Urta 4:21
Fjalët e Urta 4:22
Fjalët e Urta 4:23
Fjalët e Urta 4:24
Fjalët e Urta 4:25
Fjalët e Urta 4:26
Fjalët e Urta 4:27
Fjalët e Urta 1 / FjUr 1
Fjalët e Urta 2 / FjUr 2
Fjalët e Urta 3 / FjUr 3
Fjalët e Urta 4 / FjUr 4
Fjalët e Urta 5 / FjUr 5
Fjalët e Urta 6 / FjUr 6
Fjalët e Urta 7 / FjUr 7
Fjalët e Urta 8 / FjUr 8
Fjalët e Urta 9 / FjUr 9
Fjalët e Urta 10 / FjUr 10
Fjalët e Urta 11 / FjUr 11
Fjalët e Urta 12 / FjUr 12
Fjalët e Urta 13 / FjUr 13
Fjalët e Urta 14 / FjUr 14
Fjalët e Urta 15 / FjUr 15
Fjalët e Urta 16 / FjUr 16
Fjalët e Urta 17 / FjUr 17
Fjalët e Urta 18 / FjUr 18
Fjalët e Urta 19 / FjUr 19
Fjalët e Urta 20 / FjUr 20
Fjalët e Urta 21 / FjUr 21
Fjalët e Urta 22 / FjUr 22
Fjalët e Urta 23 / FjUr 23
Fjalët e Urta 24 / FjUr 24
Fjalët e Urta 25 / FjUr 25
Fjalët e Urta 26 / FjUr 26
Fjalët e Urta 27 / FjUr 27
Fjalët e Urta 28 / FjUr 28
Fjalët e Urta 29 / FjUr 29
Fjalët e Urta 30 / FjUr 30
Fjalët e Urta 31 / FjUr 31