A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Fjalët e Urta 29

1
Njeriu që fortëson qafën kur qortohet, do të thyhet papritmas pa tjetër.
2
Kur të drejtët shumohen, populli gëzohet, por, kur sundon i pabesi, populli rënkon.
3
Njeriu që e do diturinë gëzon të atin; por ai që shkon me prostitutat shkapaderdh pasurinë e vet.
4
Mbreti e bën të qëndrueshëm vendin me anë të drejtësisë, por ai që merr dhurata e çon në shkatërrim.
5
Njeriu që i bën lajka të afërmit të tij shtrin një rrjetë mbi hapat e tij.
6
Në mëkatin e një njeriut të keq ka një lak, por i drejti këndon dhe gëzohet.
7
I drejti interesohet për çështjen e të varfërve, por i pabesi nuk e kupton këtë interesim.
8
Tallësit kurdisin trazira në qytet, por njerëzit e urtë e qetësojnë zemërimin.
9
Në rast se një njeri i urtë hyn në grindje me një budalla, dhe budallai zemërohet dhe qesh, nuk ka paqe.
10
Njerëzit gjakatarë urrejnë të ndershmin, por njerëzit e drejtë kërkojnë të mbrojnë jetën e tij.
11
Budallai e shfryn gjithë zemërimin e tij, por i urti e frenon dhe e ul.
12
Në rast se një mbret dëgjon fjalët gënjeshtare, tërë ministrat e tij bëhen të pabesë.
13
I varfëri dhe shtypësi kanë këtë të përbashkët: Zoti ndriçon sytë e të dy palëve.
14
Mbreti që u siguron drejtësi të varfërve në të vërtetë do ta ketë fronin të vendosur për gjithnjë.
15
Shufra dhe qortimi japin dituri; por fëmija për të cilën nuk kujdeset kurrkush e turpëron nënen e vet.
16
Kur shtohen të pabesët shtohen edhe shkeljet, por të drejtët do të shohin shkatërrimin e tyre.
17
Korrigjo birin tënd, ai do të japë rehatinë dhe do t'i sigurojë kënaqësi shpirtit tënd.
18
Kur nuk ka një vizion profetik, populli bëhet i shfrenuar, por lum ai që respekton ligjin.
19
Një shërbëtor nuk ndreqet vetëm me fjalë; edhe kur i kupton, nuk bindet.
20
A ke parë një njeri që ngutet në të folur? Ka më tepër shpresa te një budalla se sa te ai.
21
Në se dikush rrit me përkujdesje qysh në fëmijëri shërbëtorin e vet, në fund ai do të dojë të bëhet trashëgimtar i tij.
22
Njeriu zemërak kurdis grindje dhe njeriu idhnak kryen shumë mëkate.
23
Kryelartësia e njeriut e çon poshtë atë, por ai që ka një shpirt të përvuajtur do të ketë lavdi.
24
Kush bëhet ortak me një vjedhës urren jetën e vet. Ai dëgjon betimin, por nuk padit asgjë.
25
Frika e njeriut përbën një lak, por ai që ka besim te Zoti është i siguruar.
26
Të shumtë janë ata që kërkojnë favorin e princit, por drejtësia për çdo njeri vjen nga Zoti.
27
Njeriu jo i drejtë është një neveri për të drejtët, dhe ai që ecën me ndershmëri është një neveri për të pabesët.
Fjalët e Urta 29:1
Fjalët e Urta 29:2
Fjalët e Urta 29:3
Fjalët e Urta 29:4
Fjalët e Urta 29:5
Fjalët e Urta 29:6
Fjalët e Urta 29:7
Fjalët e Urta 29:8
Fjalët e Urta 29:9
Fjalët e Urta 29:10
Fjalët e Urta 29:11
Fjalët e Urta 29:12
Fjalët e Urta 29:13
Fjalët e Urta 29:14
Fjalët e Urta 29:15
Fjalët e Urta 29:16
Fjalët e Urta 29:17
Fjalët e Urta 29:18
Fjalët e Urta 29:19
Fjalët e Urta 29:20
Fjalët e Urta 29:21
Fjalët e Urta 29:22
Fjalët e Urta 29:23
Fjalët e Urta 29:24
Fjalët e Urta 29:25
Fjalët e Urta 29:26
Fjalët e Urta 29:27
Fjalët e Urta 1 / FjUr 1
Fjalët e Urta 2 / FjUr 2
Fjalët e Urta 3 / FjUr 3
Fjalët e Urta 4 / FjUr 4
Fjalët e Urta 5 / FjUr 5
Fjalët e Urta 6 / FjUr 6
Fjalët e Urta 7 / FjUr 7
Fjalët e Urta 8 / FjUr 8
Fjalët e Urta 9 / FjUr 9
Fjalët e Urta 10 / FjUr 10
Fjalët e Urta 11 / FjUr 11
Fjalët e Urta 12 / FjUr 12
Fjalët e Urta 13 / FjUr 13
Fjalët e Urta 14 / FjUr 14
Fjalët e Urta 15 / FjUr 15
Fjalët e Urta 16 / FjUr 16
Fjalët e Urta 17 / FjUr 17
Fjalët e Urta 18 / FjUr 18
Fjalët e Urta 19 / FjUr 19
Fjalët e Urta 20 / FjUr 20
Fjalët e Urta 21 / FjUr 21
Fjalët e Urta 22 / FjUr 22
Fjalët e Urta 23 / FjUr 23
Fjalët e Urta 24 / FjUr 24
Fjalët e Urta 25 / FjUr 25
Fjalët e Urta 26 / FjUr 26
Fjalët e Urta 27 / FjUr 27
Fjalët e Urta 28 / FjUr 28
Fjalët e Urta 29 / FjUr 29
Fjalët e Urta 30 / FjUr 30
Fjalët e Urta 31 / FjUr 31