Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Fjalët e Urta 29

1

Njeriu që fortëson qafën kur qortohet, do të thyhet papritmas pa tjetër.

2

Kur të drejtët shumohen, populli gëzohet, por, kur sundon i pabesi, populli rënkon.

3

Njeriu që e do diturinë gëzon të atin; por ai që shkon me prostitutat shkapaderdh pasurinë e vet.

4

Mbreti e bën të qëndrueshëm vendin me anë të drejtësisë, por ai që merr dhurata e çon në shkatërrim.

5

Njeriu që i bën lajka të afërmit të tij shtrin një rrjetë mbi hapat e tij.

6

Në mëkatin e një njeriut të keq ka një lak, por i drejti këndon dhe gëzohet.

7

I drejti interesohet për çështjen e të varfërve, por i pabesi nuk e kupton këtë interesim.

8

Tallësit kurdisin trazira në qytet, por njerëzit e urtë e qetësojnë zemërimin.

9

Në rast se një njeri i urtë hyn në grindje me një budalla, dhe budallai zemërohet dhe qesh, nuk ka paqe.

10

Njerëzit gjakatarë urrejnë të ndershmin, por njerëzit e drejtë kërkojnë të mbrojnë jetën e tij.

11

Budallai e shfryn gjithë zemërimin e tij, por i urti e frenon dhe e ul.

12

Në rast se një mbret dëgjon fjalët gënjeshtare, tërë ministrat e tij bëhen të pabesë.

13

I varfëri dhe shtypësi kanë këtë të përbashkët: Zoti ndriçon sytë e të dy palëve.

14

Mbreti që u siguron drejtësi të varfërve në të vërtetë do ta ketë fronin të vendosur për gjithnjë.

15

Shufra dhe qortimi japin dituri; por fëmija për të cilën nuk kujdeset kurrkush e turpëron nënen e vet.

16

Kur shtohen të pabesët shtohen edhe shkeljet, por të drejtët do të shohin shkatërrimin e tyre.

17

Korrigjo birin tënd, ai do të japë rehatinë dhe do t'i sigurojë kënaqësi shpirtit tënd.

18

Kur nuk ka një vizion profetik, populli bëhet i shfrenuar, por lum ai që respekton ligjin.

19

Një shërbëtor nuk ndreqet vetëm me fjalë; edhe kur i kupton, nuk bindet.

20

A ke parë një njeri që ngutet në të folur? Ka më tepër shpresa te një budalla se sa te ai.

21

Në se dikush rrit me përkujdesje qysh në fëmijëri shërbëtorin e vet, në fund ai do të dojë të bëhet trashëgimtar i tij.

22

Njeriu zemërak kurdis grindje dhe njeriu idhnak kryen shumë mëkate.

23

Kryelartësia e njeriut e çon poshtë atë, por ai që ka një shpirt të përvuajtur do të ketë lavdi.

24

Kush bëhet ortak me një vjedhës urren jetën e vet. Ai dëgjon betimin, por nuk padit asgjë.

25

Frika e njeriut përbën një lak, por ai që ka besim te Zoti është i siguruar.

26

Të shumtë janë ata që kërkojnë favorin e princit, por drejtësia për çdo njeri vjen nga Zoti.

27

Njeriu jo i drejtë është një neveri për të drejtët, dhe ai që ecën me ndershmëri është një neveri për të pabesët.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884