A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Fjalët e Urta 201
Vera është tallëse, pija dehëse është e turbullt dhe kush jepet pas tyre nuk është i urtë.
2
Frika e mbretit është si ulërima e luanit; kush ia nxit zemërimin mëkaton kundër vetë jetës së vet.
3
Éshtë një lavdi për njeriun t'u shmanget grindjeve, por çdo budalla përzihet në to.
4
Përtaci nuk lëron për shkak të të ftohtit; për pasojë do të lypë në kohën e vjeljeve, por nuk do të ketë asgjë.
5
Këshilla në zemrën e njeriut është si uji i thellë, por njeriu me mend do të dijë të mbushë nga ai ujë.
6
Shumë njerëz shpallin mirësinë e tyre; por kush mund të gjejë një njeri besnik?
7
I drejti ecën në ndershmërinë e tij; bijtë e tij do të bekohen pas atij.
8
Një mbret që ulet mbi fronin e gjyqit davarit me vështrimin e tij çdo të keqe.
9
Kush mund të thotë: "Pastrova zemrën time, jam i pastruar nga mëkati im"?
10
Peshimi i dyfishtë dhe matja e dyfishtë janë që të dyja gjëra të neveritshme për Zotin.
11
Edhe fëmija me veprimet e tij tregon në se ajo që bën është e pastër dhe e ndershme.
12
Veshin që dëgjon dhe syrin që sheh i ka bërë që të dy Zoti.
13
Mos e duaj gjumin që të mos varfërohesh; mbaji sytë hapur dhe do të kesh bukë sa të ngopesh.
14
"Éshtë i keq, është i keq", thotë blerësi; por mbasi ai ka ikur, lavdërohet për blerjen.
15
Ka flori dhe margaritarë të shumtë, por buzët e pasura me dije janë një xhevahir i çmuar.
16
Merr rroben e atij që është bërë garant për një të huaj, dhe mbaje si peng për gruan e huaj.
17
Buka e nxjerrë me hile është e ëmbël për njeriun, por pastaj goja e tij do të mbushet me zaje.
18
Planet bëhen të qëndrueshme nga këshilla; prandaj bëje luftën me këshilla të urta.
19
Ai që shkon poshtë e lart duke përfolur tregon sekretet; prandaj mos u shoqëro me atë që flet tepër.
20
Atij që mallkon të atin dhe të ëmën, llamba do t'i shuhet në terrin më të madh.
21
Trashëgimia e fituar me nxitim në fillim, nuk do të bekohet në fund.
22
Mos thuaj: "Do t'i përgjigjem së keqes me të keqen"; ki shpresë te Zoti dhe ai do të të shpëtojë.
23
Peshimi i dyfishtë është i neveritshëm për Zotin dhe peshorja e pasaktë nuk është një gjë e mirë.
24
Hapat e njeriut vijnë nga Zoti; si mund ta njohë, pra, njeriu rrugën e vet?
25
Éshtë një kurth për njeriun të marrë një zotim pa e matur mirë dhe, mbasi ta ketë marrë, të mendohet.
26
Një mbret i urtë i shpartallon njerëzit e këqij dhe kalon mbi ta rrotën.
27
Shpirti i njeriut është llamba e Zotit, që vëzhgon tërë skutat më të fshehta të zemrës.
28
Mirësia dhe besnikëria ruajnë mbretin; ai e bën të qëndrueshëm fronin e tij me anë të mirësisë.
29
Lavdia e të rinjve është forca e tyre, nderi i pleqve janë thinjat e tyre.
30
Të rrahurat që lënë plagë të thella e heqin të keqen, ashtu si goditjet që vijnë në pjesën më të brendshme të zorrëve.