A A A A A
Shqiptare Bibla 1884

Fjalët e Urta 21
Biri im, në rast se pranon fjalët e mia dhe i quan thesar urdhërimet e mia,
2
duke i vënë veshin diturisë dhe duke e prirur zemrën ndaj arsyes;
3
po, në rast se kërkon me ngulm gjykimin dhe ngre zërin për të siguruar mirëkuptim,
4
në rast se e kërkon si argjendin dhe fillon të rrëmosh si për një thesar të fshehur,
5
atëherë do të ndjesh frikën e Zotit dhe ke për të gjetur kuptimin e Perëndisë.
6
Sepse Zoti jep diturinë; nga goja e tij rrjedhin njohuria dhe arsyeja.
7
Ai mban rezervë për njerëzit e drejtë një ndihmë të fuqishme, një mburojë për ata që ecin me ndershmëri
8
për të mbrojtur shtigjet e drejtësisë dhe për të ruajtur rrugën e shenjtorëve të tij.
9
Atëherë do të kuptosh drejtësinë, barazinë, ndershmërinë dhe tërë rrugët e së mirës.
10
Kur dituria të të hyjë në zemër, edhe njohja do të jetë e këndshme për shpirtin tënd,
11
të menduarit do të kujdeset për ty dhe gjykimi do të të mbrojë,
12
për të të çliruar nga rruga e keqe, nga njerëzit që flasin për gjëra të këqija,
13
nga ata që braktisin shtigjet e ndershmërisë për të ecur në rrugët e territ,
14
që gëzohen kur bëjnë të keqen dhe ndjejnë kënaqësi në çoroditjet e njeriut të keq,
15
shtigjet e të cilit janë të shtrembëra dhe rrugët dredha-dredha,
16
për të të shpëtuar nga gruaja që ka shkelur kurorën, nga gruaja e huaj që përdor fjalë mikluese,
17
që ka braktisur shokun e rinisë së saj dhe ka harruar marrëveshjen e lidhur me Perëndinë.
18
Sepse shtëpia e saj zbret drejt vdekjes dhe shtigjet e saj drejt të vdekurve.
19
Asnjë prej atyre që shkojnë tek ajo nuk kthehet, asnjë nuk i arrin shtigjet e jetës.
20
Kështu do të mund të ecësh në rrugën e të mirëve dhe do të mbetesh në shtigjet e të drejtëve.
21
Sepse njerëzit e drejtë do të banojnë tokën dhe ata të ndershëm do të qëndrojnë aty;
22
por të pabesët do të shfarosen nga toka dhe shkelësit do të hiqen prej saj.