A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Fjalët e Urta 16

1
Prirjet e zemrës i përkasin njeriut, por përgjigja e gjuhës vjen nga Zoti.
2
Të gjitha rrugët e njeriut janë të pastra në sytë e tij, por Zoti i peshon frymët.
3
Besoja Zotit veprimet e tua dhe planet e tua do të realizohen.
4
Zoti ka bërë çdo gjë për vete të tij, edhe të pabesin për ditën e fatkeqësisë.
5
Ai që është zemërkrenar është i neveritshëm për Zotin; edhe sikur t'i shtrëngojë dorën një tjetri për besëlidhje, nuk ka për të mbetur pa u ndëshkuar.
6
Me mirësinë dhe me të vërtetën padrejtësia shlyhet, dhe me frikën e Zotit njeriu largohet nga e keqja.
7
Kur Zotit i pëlqejnë rrugët e një njeriu, ai bën që edhe armiqtë e tij të bëjnë paqe me të.
8
Më mirë të kesh pak me drejtësi, se sa të ardhura të mëdha pa drejtësi.
9
Zemra e njeriut programon rrugën e tij, por Zoti drejton hapat e tij.
10
Mbi buzët e mbretit është një vendim hyjnor; gjatë gjykimit goja e tij nuk duhet të gabojë.
11
Kandari dhe peshoret e sakta janë të Zotit, të gjitha gurët e peshës janë vepër e tij.
12
Éshtë një gjë e neveritshme për mbretërit të bëjnë të keqen, sepse froni bëhet i qëndrueshëm me drejtësinë.
13
Buzët e drejta u pëlqejnë mbretërve; ata e duan atë që flet drejt.
14
Zemërimi i mbretit është si lajmëtari i vdekjes, por njeriu i urtë do ta qetësojë atë.
15
Në dritën e fytyrës së mbretit ka jetë, dhe favori i tij është si reja e shiut të fundit.
16
Éshtë më mirë të fitosh dituri se sa ar, dhe të fitosh mënçuri se sa argjend.
17
Rruga kryesore e njerëzve të drejtë është të evitojnë të keqen; ai që do ta ruajë shpirtin e tij mbikqyr rrugën e tij.
18
Përpara shkatërrimit vjen kryelartësia dhe përpara rrëzimit fryma krenare.
19
Më mirë të kesh frymë të përulur me të mjerët se sa të ndash prenë me krenarët.
20
Kush i kushton kujdes Fjalës do të gjejë të mirën, dhe kush i beson Zotit është i lumtur.
21
I urti nga zemra do të quhet i matur, dhe ëmbëlsia e buzëve e shton diturinë.
22
Mendja është një burim jete për atë që e zotëron, por budallallëku është dënimi i budallenjve.
23
Zemra e të urtit e bën të mençur gojën e tij dhe e shton diturinë e buzëve të tij.
24
Fjalët e ëmbla janë si një huall mjalti, ëmbëlsi për shpirtin dhe ilaç për kockat.
25
Ka një rrugë që njeriut i duket e drejtë, por në fund ajo të nxjerr në udhët e vdekjes.
26
Personi që lodhet, lodhet për veten e tij, sepse goja e tij e nxit.
27
Njeriu i keq kurdis të keqen dhe mbi buzët e tij ka si një zjarr të ndezur.
28
Njeriu i çoroditur mbjell grindje dhe ai që shpif përçan miqtë më të mirë.
29
Njeriu i dhunës e josh shokun e vet dhe e çon nëpër një rrugë jo të mirë.
30
Kush mbyll sytë për të kurdisur gjëra të këqija, kafshon buzët kur shkakton të keqen.
31
Flokët e bardha janë një kurorë lavdie; atë e gjejmë në rrugën e drejtësisë.
32
Kush nuk zemërohet shpejt vlen më tepër se një luftëtar i fortë, dhe ai që e urdhëron frymën e tij vlen më tepër se ai që mposht një qytet.
33
Shorti hidhet që në barkun e nënës, por çdo veprim varet nga Zoti.
Fjalët e Urta 16:1
Fjalët e Urta 16:2
Fjalët e Urta 16:3
Fjalët e Urta 16:4
Fjalët e Urta 16:5
Fjalët e Urta 16:6
Fjalët e Urta 16:7
Fjalët e Urta 16:8
Fjalët e Urta 16:9
Fjalët e Urta 16:10
Fjalët e Urta 16:11
Fjalët e Urta 16:12
Fjalët e Urta 16:13
Fjalët e Urta 16:14
Fjalët e Urta 16:15
Fjalët e Urta 16:16
Fjalët e Urta 16:17
Fjalët e Urta 16:18
Fjalët e Urta 16:19
Fjalët e Urta 16:20
Fjalët e Urta 16:21
Fjalët e Urta 16:22
Fjalët e Urta 16:23
Fjalët e Urta 16:24
Fjalët e Urta 16:25
Fjalët e Urta 16:26
Fjalët e Urta 16:27
Fjalët e Urta 16:28
Fjalët e Urta 16:29
Fjalët e Urta 16:30
Fjalët e Urta 16:31
Fjalët e Urta 16:32
Fjalët e Urta 16:33
Fjalët e Urta 1 / Pro 1
Fjalët e Urta 2 / Pro 2
Fjalët e Urta 3 / Pro 3
Fjalët e Urta 4 / Pro 4
Fjalët e Urta 5 / Pro 5
Fjalët e Urta 6 / Pro 6
Fjalët e Urta 7 / Pro 7
Fjalët e Urta 8 / Pro 8
Fjalët e Urta 9 / Pro 9
Fjalët e Urta 10 / Pro 10
Fjalët e Urta 11 / Pro 11
Fjalët e Urta 12 / Pro 12
Fjalët e Urta 13 / Pro 13
Fjalët e Urta 14 / Pro 14
Fjalët e Urta 15 / Pro 15
Fjalët e Urta 16 / Pro 16
Fjalët e Urta 17 / Pro 17
Fjalët e Urta 18 / Pro 18
Fjalët e Urta 19 / Pro 19
Fjalët e Urta 20 / Pro 20
Fjalët e Urta 21 / Pro 21
Fjalët e Urta 22 / Pro 22
Fjalët e Urta 23 / Pro 23
Fjalët e Urta 24 / Pro 24
Fjalët e Urta 25 / Pro 25
Fjalët e Urta 26 / Pro 26
Fjalët e Urta 27 / Pro 27
Fjalët e Urta 28 / Pro 28
Fjalët e Urta 29 / Pro 29
Fjalët e Urta 30 / Pro 30
Fjalët e Urta 31 / Pro 31