A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Fjalët e Urta 101
Fjalët e urta të Salomonit. Një fëmijë e urtë e gëzon të atin, por një fëmijë budalla i shkakton vuajtje nënes së vet.
2
Thesaret e padrejtësisë nuk japin dobi, por drejtësia të çliron nga vdekja.
3
Zoti nuk do të lejojë që i drejti të vuajë nga uria, por hedh poshtë dëshirën e të pabesëve.
4
Kush punon me dorë përtace varfërohet, por dora e njerëzve të zellshëm të bën të pasurohesh.
5
Ai që mbledh gjatë verës është një bir i matur, por ai që fle në kohën e korrjeve është një bir që të mbulon me turp.
6
Ka bekime mbi kokën e të drejtit, por dhuna e mbulon gojën e të pabesëve.
7
Kujtimi i të drejtit është në bekim, por emri i të pabesit do të kalbet.
8
Zemërurti i pranon urdhërimet, por fjalamani budalla do të rrëzohet.
9
Ai që ecën në ndershmëri ecën i sigurt, por ai që ndjek rrugë dredharake ka për t'u zbuluar.
10
Kush e shkel syrin shkakton vuajtje, por fjalamani budalla do të rrëzohet.
11
Goja e të drejtit është një burim jete, por dhuna e mbulon gojën e të pabesëve.
12
Urrejtja shkakton grindje, por dashuria mbulon të gjitha fajet.
13
Dituria gjendet mbi buzët e atyre që kanë mendje, por shkopi është për kurrizin e atyre që nuk kanë mend.
14
Të urtët grumbullojnë njohuri, por goja e budallait është një shkatërrim i shpejtë.
15
Begatia e të pasurit është qyteti i tij i fortë; shkatërrimi i të varfërit është varfëria e tyre.
16
Puna e të drejtit i shërben jetës, fitimi i të pabesit mëkatit.
17
Kush ruan mësimet është në rrugën e jetës; por kush nuk pranon kritikën humb.
18
Kush e maskon urrejtjen ka buzë gënjeshtare dhe ai që përhap shpifje është budalla.
19
Në fjalët e shumta faji nuk mungon, por ai që i frenon buzët e tij është i urtë.
20
Gjuha e të drejtit është argjend i zgjedhur, por zemra e të pabesëve vlen pak.
21
Buzët e të drejtit ushqejnë mjaft njerëz, por budallenjtë vdesin sepse nuk kanë mend.
22
Bekimi i Zotit pasuron dhe ai nuk shton asnjë vuajtje.
23
Kryerja e një kobi për budallanë është si një zbavitje; kështu është dituria për njeriun që ka mend.
24
Të pabesit i ndodh ajo nga e cila trembet, por njerëzve të drejtë u jepet ajo që dëshirojnë.
25
Kur kalon furtuna, i pabesi nuk është më, por i drejti ka një themel të përjetshëm.
26
Ashtu si uthulla për dhëmbët dhe tymi për sytë, kështu është dembeli për ata që e dërgojnë.
27
Frika e Zotit i zgjat ditët, por vitet e të pabesit do të shkurtohen.
28
Shpresa e të drejtëve është gëzimi, por pritja e të pabesëve do të zhduket.
29
Rruga e Zotit është një kala për njeriun e ndershëm, por është shkatërrim për ata që kryejnë padrejtësi.
30
I drejti nuk do të lëvizet kurrë, por të pabesët nuk do të banojnë në tokë.
31
Goja e të drejtit prodhon dituri, por gjuha e çoroditur do të pritet.
32
Buzët e të drejtit njohin atë që është e pranueshme; por goja e të pabesëve njeh vetëm gjëra të çoroditura.Fjalët e Urta 10:1

Fjalët e Urta 10:2

Fjalët e Urta 10:3

Fjalët e Urta 10:4

Fjalët e Urta 10:5

Fjalët e Urta 10:6

Fjalët e Urta 10:7

Fjalët e Urta 10:8

Fjalët e Urta 10:9

Fjalët e Urta 10:10

Fjalët e Urta 10:11

Fjalët e Urta 10:12

Fjalët e Urta 10:13

Fjalët e Urta 10:14

Fjalët e Urta 10:15

Fjalët e Urta 10:16

Fjalët e Urta 10:17

Fjalët e Urta 10:18

Fjalët e Urta 10:19

Fjalët e Urta 10:20

Fjalët e Urta 10:21

Fjalët e Urta 10:22

Fjalët e Urta 10:23

Fjalët e Urta 10:24

Fjalët e Urta 10:25

Fjalët e Urta 10:26

Fjalët e Urta 10:27

Fjalët e Urta 10:28

Fjalët e Urta 10:29

Fjalët e Urta 10:30

Fjalët e Urta 10:31

Fjalët e Urta 10:32Fjalët e Urta 1 / FjUr 1

Fjalët e Urta 2 / FjUr 2

Fjalët e Urta 3 / FjUr 3

Fjalët e Urta 4 / FjUr 4

Fjalët e Urta 5 / FjUr 5

Fjalët e Urta 6 / FjUr 6

Fjalët e Urta 7 / FjUr 7

Fjalët e Urta 8 / FjUr 8

Fjalët e Urta 9 / FjUr 9

Fjalët e Urta 10 / FjUr 10

Fjalët e Urta 11 / FjUr 11

Fjalët e Urta 12 / FjUr 12

Fjalët e Urta 13 / FjUr 13

Fjalët e Urta 14 / FjUr 14

Fjalët e Urta 15 / FjUr 15

Fjalët e Urta 16 / FjUr 16

Fjalët e Urta 17 / FjUr 17

Fjalët e Urta 18 / FjUr 18

Fjalët e Urta 19 / FjUr 19

Fjalët e Urta 20 / FjUr 20

Fjalët e Urta 21 / FjUr 21

Fjalët e Urta 22 / FjUr 22

Fjalët e Urta 23 / FjUr 23

Fjalët e Urta 24 / FjUr 24

Fjalët e Urta 25 / FjUr 25

Fjalët e Urta 26 / FjUr 26

Fjalët e Urta 27 / FjUr 27

Fjalët e Urta 28 / FjUr 28

Fjalët e Urta 29 / FjUr 29

Fjalët e Urta 30 / FjUr 30

Fjalët e Urta 31 / FjUr 31