Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Fjalët e Urta 10

1

Fjalët e urta të Salomonit. Një fëmijë e urtë e gëzon të atin, por një fëmijë budalla i shkakton vuajtje nënes së vet.

2

Thesaret e padrejtësisë nuk japin dobi, por drejtësia të çliron nga vdekja.

3

Zoti nuk do të lejojë që i drejti të vuajë nga uria, por hedh poshtë dëshirën e të pabesëve.

4

Kush punon me dorë përtace varfërohet, por dora e njerëzve të zellshëm të bën të pasurohesh.

5

Ai që mbledh gjatë verës është një bir i matur, por ai që fle në kohën e korrjeve është një bir që të mbulon me turp.

6

Ka bekime mbi kokën e të drejtit, por dhuna e mbulon gojën e të pabesëve.

7

Kujtimi i të drejtit është në bekim, por emri i të pabesit do të kalbet.

8

Zemërurti i pranon urdhërimet, por fjalamani budalla do të rrëzohet.

9

Ai që ecën në ndershmëri ecën i sigurt, por ai që ndjek rrugë dredharake ka për t'u zbuluar.

10

Kush e shkel syrin shkakton vuajtje, por fjalamani budalla do të rrëzohet.

11

Goja e të drejtit është një burim jete, por dhuna e mbulon gojën e të pabesëve.

12

Urrejtja shkakton grindje, por dashuria mbulon të gjitha fajet.

13

Dituria gjendet mbi buzët e atyre që kanë mendje, por shkopi është për kurrizin e atyre që nuk kanë mend.

14

Të urtët grumbullojnë njohuri, por goja e budallait është një shkatërrim i shpejtë.

15

Begatia e të pasurit është qyteti i tij i fortë; shkatërrimi i të varfërit është varfëria e tyre.

16

Puna e të drejtit i shërben jetës, fitimi i të pabesit mëkatit.

17

Kush ruan mësimet është në rrugën e jetës; por kush nuk pranon kritikën humb.

18

Kush e maskon urrejtjen ka buzë gënjeshtare dhe ai që përhap shpifje është budalla.

19

Në fjalët e shumta faji nuk mungon, por ai që i frenon buzët e tij është i urtë.

20

Gjuha e të drejtit është argjend i zgjedhur, por zemra e të pabesëve vlen pak.

21

Buzët e të drejtit ushqejnë mjaft njerëz, por budallenjtë vdesin sepse nuk kanë mend.

22

Bekimi i Zotit pasuron dhe ai nuk shton asnjë vuajtje.

23

Kryerja e një kobi për budallanë është si një zbavitje; kështu është dituria për njeriun që ka mend.

24

Të pabesit i ndodh ajo nga e cila trembet, por njerëzve të drejtë u jepet ajo që dëshirojnë.

25

Kur kalon furtuna, i pabesi nuk është më, por i drejti ka një themel të përjetshëm.

26

Ashtu si uthulla për dhëmbët dhe tymi për sytë, kështu është dembeli për ata që e dërgojnë.

27

Frika e Zotit i zgjat ditët, por vitet e të pabesit do të shkurtohen.

28

Shpresa e të drejtëve është gëzimi, por pritja e të pabesëve do të zhduket.

29

Rruga e Zotit është një kala për njeriun e ndershëm, por është shkatërrim për ata që kryejnë padrejtësi.

30

I drejti nuk do të lëvizet kurrë, por të pabesët nuk do të banojnë në tokë.

31

Goja e të drejtit prodhon dituri, por gjuha e çoroditur do të pritet.

32

Buzët e të drejtit njohin atë që është e pranueshme; por goja e të pabesëve njeh vetëm gjëra të çoroditura.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884