A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Eksod 31

1
Zoti i foli akoma Moisiut, duke i thënë:
2
"Shiko, unë e thirra me emër Betsaleelin, birin e Urit, birin e Hurit, nga fisi i Judës;
3
dhe e mbusha me Frymën e Perëndisë, me dituri, me zgjuarësi, me njohuri dhe çdo shkathtësi,
4
që të jetë i aftë të përgatisë vizatime artistike, të punojë arin, argjendin dhe bronzin,
5
për të gdhendur gurë për t'u ngallmuar, për të punuar drurin dhe për të kryer çdo lloj punimesh.
6
Dhe ja, i dhashë për shok Oholiabin, të birin e Ahisamakut, nga fisi i Danve; dhe shtiva dituri në mendjen e të gjithë njerëzve të shkathët, me qëllim që të mund të bëjnë të gjitha ato që të kam urdhëruar:
7
çadrën e mbledhjes, arkën e dëshmisë dhe pajtuesin që ndodhet mbi të, dhe të gjitha orenditë e çadrës,
8
tryezën dhe orenditë e saj, shandanin prej ari safi dhe të gjitha pjesët e tij, altarin e temjanit,
9
altarin e olokausteve dhe tërë veglat e tij, enën e madhe dhe bazën e saj,
10
dhe rrobat e endura hollë me mjeshtëri, rrobat e shenjta për priftin Aaron dhe rrobat e bijve të tij për të shërbyer si priftërinj,
11
vajin për vajosje dhe temjanin e parfumuar për vendin e shenjtë. Ata do të veprojnë simbas të gjithë urdhrave që të kam dhënë ty".
12
Zoti i foli akoma Moisiut, duke i thënë:
13
"Fol edhe me bijtë e Izraelit, duke u thënë: Tregoni kujdes të madh për të respektuar të shtunat e mia, sepse është një shenjë midis meje dhe jush për të gjithë brezat tuaj, në mënyrë që të njihni se unë jam Zoti që ju shenjtëron.
14
Do të respektoni, pra, të shtunën, sepse është për ju një ditë e shenjtë; kush e përdhos atë, do të dënohet me vdekje; kushdo që bën atë ditë ndonjë punë, do të shfaroset nga gjiri i popullit të tij.
15
Do të punohet gjashtë ditë; por dita e shtatë është e shtuna e pushimit, e shenjtë për Zotin; kushdo që do të bëjë ndonjë punë ditën e shtunë do të dënohet me vdekje.
16
Andaj bijtë e Izraelit do ta respektojnë të shtunën, duke e kremtuar atë brez pas brezi, si një besëlidhje të përjetshme.
17
Ajo është një shenjë e përjetshme midis meje dhe bijve të Izraelit, sepse në gjashtë ditë Zoti bëri qiellin dhe tokën, dhe ditën e shtatë pushoi dhe u shlodh".
18
Kur Zoti mbaroi së foluri me Moisiun në malin Sinai, i dha dy pllaka të dëshmisë, pllaka guri, të shkruara me gishtin e Perëndisë.
Eksod 31:1
Eksod 31:2
Eksod 31:3
Eksod 31:4
Eksod 31:5
Eksod 31:6
Eksod 31:7
Eksod 31:8
Eksod 31:9
Eksod 31:10
Eksod 31:11
Eksod 31:12
Eksod 31:13
Eksod 31:14
Eksod 31:15
Eksod 31:16
Eksod 31:17
Eksod 31:18
Eksod 1 / Eks 1
Eksod 2 / Eks 2
Eksod 3 / Eks 3
Eksod 4 / Eks 4
Eksod 5 / Eks 5
Eksod 6 / Eks 6
Eksod 7 / Eks 7
Eksod 8 / Eks 8
Eksod 9 / Eks 9
Eksod 10 / Eks 10
Eksod 11 / Eks 11
Eksod 12 / Eks 12
Eksod 13 / Eks 13
Eksod 14 / Eks 14
Eksod 15 / Eks 15
Eksod 16 / Eks 16
Eksod 17 / Eks 17
Eksod 18 / Eks 18
Eksod 19 / Eks 19
Eksod 20 / Eks 20
Eksod 21 / Eks 21
Eksod 22 / Eks 22
Eksod 23 / Eks 23
Eksod 24 / Eks 24
Eksod 25 / Eks 25
Eksod 26 / Eks 26
Eksod 27 / Eks 27
Eksod 28 / Eks 28
Eksod 29 / Eks 29
Eksod 30 / Eks 30
Eksod 31 / Eks 31
Eksod 32 / Eks 32
Eksod 33 / Eks 33
Eksod 34 / Eks 34
Eksod 35 / Eks 35
Eksod 36 / Eks 36
Eksod 37 / Eks 37
Eksod 38 / Eks 38
Eksod 39 / Eks 39
Eksod 40 / Eks 40