A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 981
Këndojini Zotit një himn të ri sepse ka bërë mrekulli; dora e tij e djathtë dhe krahu i tij i shenjtë i kanë siguruar shpëtimin.
2
Zoti ka bërë të njohur shpëtimin e tij dhe ka shprehur drejtësinë e tij përpara kombeve.
3
Ai ka mbajtur mend mirësinë e tij dhe besnikërinë e tij për shtëpinë e Izraelit; të tëra skajet e tokës kanë parë shpëtimin e Perëndisë tonë.
4
Dërgojini britma gëzimi Zotit, o banorë të të gjithë tokës, shpërtheni në këngë gëzimi, ngazëlloni dhe këndoni lavde.
5
Këndojini lavde Zotit me qeste, me qesten dhe me zërin e këngës.
6
Dërgoni britma gëzimi me boritë dhe me zërin e bririt përpara Zotit, Mbretit.
7
Le të zhurmojë deti dhe gjithçka ndodhet në të, bota dhe banorët e saj.
8
Lumenjtë le të rrahin duart dhe malet le të ngazëllohen tok nga gëzimi përpara Zotit,
9
sepse ai vjen të gjykojë tokën; ai do të gjykojë botën me drejtësi dhe popujt me paanësi.